TERUGKOPPELING ROTTECONFERENTIE | VRIJDAG 3 SEPTEMBER 2021

Beste allen,

Met genoegen delen wij de resultaten van onze derde Rotteconferentie van vrijdag 3 september 2021. Het thema was ‘Landschapspark de Rotte’ van oorsprong tot dam. Dit landschapspark heeft grote betekenis voor de inwoners van de omliggende gemeenten. Het is een park waar functies als wonen, recreëren, ondernemen, land- en tuinbouw, educatie en de natuur een plek hebben.

Met de Rotte als verbinder lieten we ons tijdens de conferentie inspireren door diverse sprekers, gingen we aan de slag tijdens tien workshops en genoten van de ontmoetingen. Onderstaand treffen jullie de samenvatting/conclusies van de dag; op de website van Stichting Plezierrivier de Rotte vinden jullie de achterliggende verslagen.

Één ding was duidelijk. De betrokkenheid is groot, net als de ambities. Tijd om aan met elkaar, als partners, deze woorden om te zetten in daden! Samen voor de Rotte!

Wij danken iedereen die deze conferentie mede mogelijk heeft gemaakt.
Op naar het vervolg!

Met vriendelijke groet,
Ewoud Dekker en René van Buuren

ALGEMENE TERUGKOPPELING

Prof. dr. Patrick Kenis inspireerde ons om het Landschapspark de Rotte als organisatienetwerk te zien. In een organisatienetwerk blijven organisaties zelfstandig werken binnen hun eigen doelstellingen en waarden. Partijen verbinden zich om samen een resultaat te bewerkstellingen dat geen van de organisaties alleen voor elkaar zou krijgen. In een organisatienetwerk is geen sprake van eenheid van eigendom of centrale leiding. Er is geen eigenaar of CEO. Dat maakt het uniek en moeilijk. Zijn advies was: ga aan tafel zitten en bedenk met elkaar de spelregels van de regie. Ga met elkaar oefenen en leer daarvan. Vertrouwen is niet nodig, vier de verschillen. Juist omdat de ander anders is, is het geheel meer dan de som der delen. Leren omgaan met die complexiteit: geen hiërarchische superorganisatie maar een vorm van publiek-private regie. Bedenk en bepaal met elkaar de vorm van die regie.

PARK Noël van Dooren beaamde dat er werk te doen is bij de Rotte. Hij benoemde een aantal grote kansen voor het gebied en raadde aan de koers iets te verleggen. Zo raadde hij de partijen aan scherper te kijken naar de verbindende rol van de Rotte. Niet alleen vanuit Rotterdam, Lansingerland en Zuidplas, maar ook Zoetermeer en Waddinxveen. Hij wees tevens op de rol die de landbouw voor het gebied kan spelen. De realiteit is namelijk dat de Rotterdammer die bijvoorbeeld uien koopt een kans van 25% heeft dat die uit eigen achtertuin – Landschapspark de Rotte – komen. Iets dat nu onbekend en onbemind lijkt. De PARK trok de term ‘Plezierrivier’ in twijfel en koos zelf liever van ‘Van Haver tot Haven’. Zijn ideeën boden voldoende gespreksstof voor de workshops.

Daan de Haas, bestuurder van Recreatieschap Rottemeren, informeerde de aanwezigen over het in mei vastgestelde Ontwikkelplan Landschapspark de Rotte. Hoewel de Rotte al een prachtig gebied is, staat er nog veel te doen. De conferentie vormde de springplank naar de uitvoeringsagenda, waarin publieke en private partijen samen optrekken. Daar waar in de ontwikkelfase niet alle partners even goed zijn betrokken, zou dat bij de vervolgstappen wel het geval moeten zijn. De Haas heeft er alle vertrouwen in dat de schouders er onder worden gezet. Het voornemen is om eind 2022 het uitvoeringsplan in concept gereed te hebben. Refererend aan hoogleraar Patrick Kenis gaf De Haas aan dat de structuur van het organisatienetwerk van partijen vraagt het samen te doen en hij zich daar voor inzet. Hij bedankte de aanwezigen voor hun betrokkenheid

Het initiatief De Sterkste Schakel van Margit van Schaik en Jesper Baltussen werd uitgeroepen tot de winnaar van de Open Oproep Poort van Noord. Zij wonnen van het initiatief De Rotte stel je voor van Jet ten Voorde en Marit Schavemaker.

Inmiddels zijn de eerste vervolgstappen gezet. De Poort van Noord heeft een stand in de centrale hal van het Stadsmakerscongres en is met een tour onderdeel van het programma. Het initiatief van de Sterkste Schakel wordt hier als casus ingebracht. Het doel is om de juiste mensen bij elkaar te krijgen om het project te realiseren. Het congres is op 14 februari 2022.

Samen voor Landschapspark de Rotte

In het middagprogramma vond een statafelgesprek plaats met Gedeputeerde Anne Koning, Hoogheemraad Agnes van Zoelen en wethouders Arno Bonte (Rotterdam), Jan-Willem van den Beukel (Lansingerland) en Daan de Haas (Zuidplas). Zij beaamden het belang van de Rotte. Gedeputeerde Koning vond het terecht dat over zo’n belangrijk gebied uitgebreid werd gesproken waar het de toekomstvisie vanuit wonen, recreatie, bedrijfsvoering en sport betreft. Wethouder Van den Beukel zag de betuigde liefde voor dit landschap als het meest waardevolle van dit samenzijn en wilt voorkomen dat ook die laatste meters groen worden opgeslokt door weer een bouwproject. Hoogheemraad Van Zoelen merkte op dat wat met een klein groepje bevlogen mensen is begonnen, is uitgegroeid tot een grote beweging. Er ligt veel om mee verder te gaan. Wel mistte zij nog wel het verhaal over de waterhuishoudingsfunctie van de Rotte: het afvoeren van water. Wethouder Bonte denkt dat de Rotte een enorme kans biedt voor deze regio, die steeds populairder wordt onder nieuwe bewoners. Wethouder De Haas noemde het typisch Nederlands dat de Rotte allerlei doelen dient. Dat krijgt alleen gestalte door alles samen op te pakken zodat kan worden geboerd, kan worden gerecreëerd en gesport.

VERSLAG PLENAIRE DEEL ROTTECONFERENTIE

TERUGKOPPELING WORKSHOPS

Tijdens de conferentie gingen we onder begeleiding van enthousiaste gespreksleiders met elkaar in gesprek over verschillende thema’s. Onderstaand treffen jullie de samenvattingen van de workshops. De onderliggende verslagen tref je onder de lees meer knoppen bij de workshops.

Workshop Rotteconferentie 2021 - Crooswijksebocht

Welke mogelijkheden voor re-creatie biedt de Crooswijksebocht (CroBo) tijdens en na de verbouwing?

Hoe sla je bruggen tussen natuur, landschap en cultuur, tussen verleden en toekomst van de Rotte? Deze workshop richt zich op het ‘Land van Chabot’ als voorbeeld.

Hoe creëer je gezamenlijk een programmering die ook aansluit bij mensen voor wie het niet vanzelfsprekend is om buiten te bewegen, ontspannen en ontmoeten?

De Rotte is de link tussen binnen en buiten de stad, hoe krijg je die rol maximaal ingevuld en verleid je inwoners om de eerste stap te zetten de natuur in? Met deze workshop richten we ons op inwoners uit Noord/Crooswijk/Centrum.

Wat is de functie van ecologische verbindingen en groenblauwe longen in het Landschapspark de Rotte?

Wat is natuurinclusieve landbouw en wat is nodig om dit stap voor stap samen te realiseren?

De Rotte is van ons allemaal! Hoe stimuleer je de eigen verantwoordelijkheid in en samenwerking voor een schone, hele en veilige Rotte?

Hoe bereik je de Rotte ook met openbaar vervoer en welke rol speelt de Gastvrije Ontvangst vanaf die plekken? In deze workshop zoomen we in op de wijk Ommoord.

Van klankborden en reageren naar co-creëren, hoe realiseer je echte meerjarige samenwerking in het Landschapspark de Rotte?

Wat is de waarde van groen voor een gebied en hoe druk je deze waarden uit met behulp van de 10 indicatoren van de Groene Baten planner?

ORGANISATOREN
De conferentie wordt georganiseerd door Stichting Plezierrivier de Rotte en de Alliantie GroenBlauwe Rotte.
 
MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:
De conferentie werd mede mogelijk gemaakt door: Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, Recreatieschap Rottemeren, Gemeenten Rotterdam, Lansingerland en Zuidplas en diverse gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités in Rotterdam.
In 2020 was het 750 jaar geleden dat de dam in de Rotte is gelegd. Een historisch moment waar de stad Rotterdam door is ontstaan. Dat werd gevierd met diverse activiteiten op en om de rivier de Rotte in 2020 en 2021. De Rotteconferentie was daar één van! De Rotte is van iedereen. De plezierrivier kronkelt vanuit de groene achtertuin van Rotterdam naar het bruisende centrum van deze wereldstad. De rivier biedt met haar levendige kades en groene natuuroevers een plek waar je je thuis voelt en is een bron van plezier en ontspanning. Lees meer over de historie van 750 jaar dam in de Rotte op www.ookditisderotte.nl/750jaardam.