Een inclusief programma voor een diverse maatschappij

De workshop

Hoe creëer je gezamenlijk een programmering die ook aansluit bij mensen voor wie het niet vanzelfsprekend is om buiten te bewegen, ontspannen en ontmoeten? Met deze workshop focussen wij op het thema bewegen.

Een groene leefomgeving draagt in grote mate bij aan de gezondheid en het welzijn van mensen. Het Landschapspark De Rotte kan en wil meer betekenen voor de maatschappelijke opgaven in het stroomgebied van de Rotte. We willen de betekenis van het gebied versterken door een koppeling te leggen met de maatschappelijke agenda’s van de gemeenten en de organisaties die hier (mede) uitvoering aan geven. Denk aan sport, bewegen en gezondheid, jeugd en jongerenactiviteiten, arbeidsparticipatie, burgerbetrokkenheid en kunst en cultuur.

Een inclusief programma voor een diverse maatschappij
Naast het toegankelijk en bereikbaar zijn van de buitenruimte is een programmering van belang die ook aansluit bij mensen voor wie het niet vanzelfsprekend is om buiten te bewegen, ontspannen en ontmoeten. Voor jeugd en jongeren is het van belang om uitgenodigd of uitgedaagd te worden om naar buiten te gaan, zodat zij de verbinding met de natuur en milieu, maar ook met elkaar kunnen maken. Mogelijkheden bieden om te kunnen werken in de buitenruimte kan voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een waardevolle bijdrage leveren aan een zinvol bestaan. De verbinding met stad moet zich vertalen in een programma dat past bij de diversiteit van de bewoners en opgaven in een stedelijke omgeving rondom het Landschapspark. De bijdrage die burgers nu al leveren aan het floreren van het gebied is groot, maar ook hier zoeken we naar meer diversiteit en verbreding. Kortom, de uitdaging is om ‘inclusief ’ te zijn.

De workshop

Tijdens de workshop focussen wij op het thema bewegen. Dit is bewegen in de breedste zin van het woord. Hieronder valt sporten, maar bijvoorbeeld ook wandelen, fietsen etc.. We gaan aan de slag met het realiseren van een inclusief programma op het thema bewegen in Landschapspark de Rotte. We behandelen vragen als:

 • Wat betekent een inclusief programma voor een diverse maatschappij (gericht op het thema bewegen)
 • Wat is het huidige aanbod qua bewegen?
 • Zijn er specifieke doelgroepen die niet bediend worden met het huidige aanbod?
 • Zo ja, wat voor beweegaanbod mist er? Of welke obstakels kunnen er zijn voor die doelgroepen om gebruik te maken van het huidige aanbod?
 • Wil je deze obstakels wegnemen? Zo ja hoe kun je dat realiseren?
 • Wat is er nodig om een inclusief programma te realiseren voor een diverse maatschappij?
 • Hoe kan samenwerking hier een rol in spelen? Welke vorm van samenwerking heb je nodig om dit te realiseren? Wie zijn je partners?

Resultaat

Samenvatting

De deelnemers aan de workshop waren zeer divers, dat was positief. Dit maakte het echter ook lastig om tot concrete resultaten te komen. Het was duidelijk dat de betrokkenheid bij dit onderwerp groot is en dat er al ontzettend veel beweegaanbod is. Zo veel dat dit bijna onmogelijk is om te organiseren. Klein beginnen of in deelgebieden werken om juist ook die mensen te betrekken voor wie het niet vanzelfsprekend is te bewegen, kan hierin een oplossing zijn. Het is daarvoor belangrijk om de beweeg- en gezondheidsaanbieders elkaar te laten ontmoeten en een netwerk te creëren waarin dat gebeurt. Een ‘thema-Rottecafé’ zou hier een eerste stap in kunnen zijn. Het thema zit in de agenderende fase. De tijd is rijp om het nu prioriteit te geven. De eerste belangrijke vervolgstap daarin is om het thema als project op te nemen in de uitvoeringsagenda. Zo komen er handjes en financiële middelen beschikbaar. Het Recreatieschap Rottemeren zou in dat geval de trekker worden. Samenwerking met gemeenten Rotterdam, Lansingerland en Zuidplas, beweeg- en gezondheidspartijen in het gebied, partijen die groepen vertegenwoordigen voor wie het niet vanzelfsprekend is te bewegen is noodzakelijk.

Na de workshop ontstond het idee om als pilot een bijeenkomst te organiseren met de betrokken partijen. De partijen gaan daar ‘speeddaten’ met als doel om bewegen en gezondheid samen te brengen. Het resultaat kan zijn dat de lokale fysiotherapeut zijn patiënten, die door meer beweging kunnen herstellen, maar een drempel over moeten om dit daadwerkelijk te doen, voorschrijft om te gaan wandelen met een wandelbuddy van de lokale wandelvereniging. Zo komen zij op een laagdrempelige manier in aanraking met wandelen en is de stap naar de vereniging een stuk kleiner. Dit kan kleinschalig beginnen, bijvoorbeeld in Bleiswijk. En bij succes worden voortgezet naar andere gebieden.

Conclusies

Fase: agenderen

 • De belangrijkste uitkomsten van deze workshop zijn:
  Dat er veel ideeën zijn opgedaan en de workshopbegeleiders zelf tot ideeën zijn gekomen door de workshop. Ook zijn contacten gelegd met de deelnemers. Wat de belangrijkste uitkomst is, is een lastige vraag om te beantwoorden. De deelnemers en onderwerpen waren erg breed. Er waren veel mensen met zeer verschillende achtergronden.
 1. De betrokkenheid bij het onderwerp was zeer groot.
 2. Als je met dit onderwerp verder wilt (er is zo ontzettend veel), dan is dat haast onmogelijk om dit goed te organiseren. Er waren wat interessante suggesties voor samenwerkingen tussen organisaties. Begin klein en laat het als olievlek groeien of werk in deelgebieden.
 3. Het belangrijk is om elkaar te ontmoeten. Zo werd er geopperd om een Rottecafé op thema te organiseren. Het thema zou dan bewegen zijn. Daar kunnen mensen een praktische stap maken.
 4. Er in gemeente Rotterdam al een aantal spelers zitten die hier al verder mee zijn. Er zit bijvoorbeeld een organisatie die verenigingen helpt met het onderwerp diversiteit. Hier kun je mee samenwerken.
 • Het thema zit in de volgende fase:
  Agenderen, zorgen dat het prioriteit krijgt.
 • De belangrijkste vervolgstap is:
  Het bij het Recreatieschap (en/of gemeenten) tot een gezamenlijk project te bestempelen. Zo komen er mankracht en financiële middelen beschikbaar om dit op te pakken. De betrokkenheid van de ambtenaren en de beweeg- en gezondheidspartijen in het gebied is daarin erg belangrijk. Maar ook partijen die groepen vertegenwoordigen voor wie het niet vanzelfsprekend is te bewegen. Nu is de tijd rijp, bewegen is belangrijker dan ooit. N.a.v. het idee om een Rottecafé te organiseren op het thema sport ontstond het idee om een bijeenkomst te organiseren in bijvoorbeeld Bleiswijk, met alle beweeg- en gezondheidsaanbieders en partijen die groepen vertegenwoordigen voor wie het niet vanzelfsprekend is te bewegen. Dit kan als pilot georganiseerd worden. Tijdens deze bijeenkomst kunnen de partijen ‘speeddaten’ met als doel om bewegen en gezondheid samen te brengen. Het resultaat kan zijn dat de lokale fysiotherapeut zijn patiënten, die door meer beweging kunnen herstellen, maar een drempel over moeten om dit daadwerkelijk te doen, voorschrijft om te gaan wandelen met een wandelbuddy van de lokale wandelvereniging. Zo komen zij op een laagdrempelige manier in aanraking met wandelen en is de stap naar de vereniging een stuk kleiner.
 • De trekker is/kan zijn:
  Dit kan het Recreatieschap Rottemeren zijn als onderdeel van de Uitvoeringsagenda.
 • De partijen die erbij betrokken moeten zijn, zijn:
  Recreatieschap Rottemeren, gemeenten Rotterdam, Lansingerland en Zuidplas, beweeg- en gezondheidspartijen in het gebied, partijen die groepen vertegenwoordigen voor wie het niet vanzelfsprekend is te bewegen
 • De rol die de workshopbegeleider voor zichzelf ziet is:
  Op dit moment, niet anders dan een adviserende rol op het thema binnen Staatsbosbeheer.
Verslag