Een inclusief programma voor een diverse maatschappij

De workshop

Hoe creëer je gezamenlijk een programmering die ook aansluit bij mensen voor wie het niet vanzelfsprekend is om buiten te bewegen, ontspannen en ontmoeten? Met deze workshop focussen wij op het thema bewegen.

Een groene leefomgeving draagt in grote mate bij aan de gezondheid en het welzijn van mensen. Het Landschapspark De Rotte kan en wil meer betekenen voor de maatschappelijke opgaven in het stroomgebied van de Rotte. We willen de betekenis van het gebied versterken door een koppeling te leggen met de maatschappelijke agenda’s van de gemeenten en de organisaties die hier (mede) uitvoering aan geven. Denk aan sport, bewegen en gezondheid, jeugd en jongerenactiviteiten, arbeidsparticipatie, burgerbetrokkenheid en kunst en cultuur.

Een inclusief programma voor een diverse maatschappij
Naast het toegankelijk en bereikbaar zijn van de buitenruimte is een programmering van belang die ook aansluit bij mensen voor wie het niet vanzelfsprekend is om buiten te bewegen, ontspannen en ontmoeten. Voor jeugd en jongeren is het van belang om uitgenodigd of uitgedaagd te worden om naar buiten te gaan, zodat zij de verbinding met de natuur en milieu, maar ook met elkaar kunnen maken. Mogelijkheden bieden om te kunnen werken in de buitenruimte kan voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een waardevolle bijdrage leveren aan een zinvol bestaan. De verbinding met stad moet zich vertalen in een programma dat past bij de diversiteit van de bewoners en opgaven in een stedelijke omgeving rondom het Landschapspark. De bijdrage die burgers nu al leveren aan het floreren van het gebied is groot, maar ook hier zoeken we naar meer diversiteit en verbreding. Kortom, de uitdaging is om ‘inclusief ’ te zijn.

De workshop

Tijdens de workshop focussen wij op het thema bewegen. Dit is bewegen in de breedste zin van het woord. Hieronder valt sporten, maar bijvoorbeeld ook wandelen, fietsen etc.. We gaan aan de slag met het realiseren van een inclusief programma op het thema bewegen in Landschapspark de Rotte. We behandelen vragen als:

  • Wat betekent een inclusief programma voor een diverse maatschappij (gericht op het thema bewegen)
  • Wat is het huidige aanbod qua bewegen?
  • Zijn er specifieke doelgroepen die niet bediend worden met het huidige aanbod?
  • Zo ja, wat voor beweegaanbod mist er? Of welke obstakels kunnen er zijn voor die doelgroepen om gebruik te maken van het huidige aanbod?
  • Wil je deze obstakels wegnemen? Zo ja hoe kun je dat realiseren?
  • Wat is er nodig om een inclusief programma te realiseren voor een diverse maatschappij?
  • Hoe kan samenwerking hier een rol in spelen? Welke vorm van samenwerking heb je nodig om dit te realiseren? Wie zijn je partners?