Een inclusief programma voor een diverse maatschappij

Onder begeleiding van:

  • Linda Groeneveld – Staatsbosbeheer

Documentatie

De workshop

Hoe creëer je gezamenlijk een programmering die ook aansluit bij mensen voor wie het niet vanzelfsprekend is om buiten te bewegen, ontspannen en ontmoeten?

Een groene leefomgeving draagt in grote mate bij aan de gezondheid en het welzijn van mensen. Het Landschapspark De Rotte kan en wil meer betekenen voor de maatschappelijke opgaven in het stroomgebied van de Rotte. We willen de betekenis van het gebied versterken door een koppeling te leggen met de maatschappelijke agenda’s van de gemeenten en de organisaties die hier (mede) uitvoering aan geven. Denk aan sport, bewegen en gezondheid, jeugd en jongerenactiviteiten, arbeidsparticipatie, burgerbetrokkenheid en kunst en cultuur.

Een inclusief programma voor een diverse maatschappij
Naast het toegankelijk en bereikbaar zijn van de buitenruimte is een programmering van belang die ook aansluit bij mensen voor wie het niet vanzelfsprekend is om buiten te bewegen, ontspannen en ontmoeten. Voor jeugd en jongeren is het van belang om uitgenodigd of uitgedaagd te worden om naar buiten te gaan, zodat zij de verbinding met de natuur en milieu, maar ook met elkaar kunnen maken. Mogelijkheden bieden om te kunnen werken in de buitenruimte kan voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een waardevolle bijdrage leveren aan een zinvol bestaan. De verbinding met stad moet zich vertalen in een programma dat past bij de diversiteit van de bewoners en opgaven in een stedelijke omgeving rondom het Landschapspark. De bijdrage die burgers nu al leveren aan het floreren van het gebied is groot, maar ook hier zoeken we naar meer diversiteit en verbreding. Kortom, de uitdaging is om ‘inclusief ’ te zijn.