Stichting Plezierrivier de Rotte

De stichting Plezierrivier De Rotte heeft als ambitie om de Rotte en haar omgeving – inclusief de Groene Longen, die samen een prachtig en karakteristiek Hollands landschap vormen – te versterken. De stichting heeft daarbij aandacht voor de economische, sociaal-culturele en ruimtelijke dragers van het gebied en wil, met de rivier De Rotte als blauwe ruggengraat, het gehele gebied tot een eenheid smeden. De Plezierrivier en de Groene Longen verbinden potentieel bijzondere plekken met elkaar en vormen een natuurlijke verbinding tussen stad en land. De focus van de stichting ligt niet op een beperkt gedeelte. De ambitie is juist om te laten zien wat De Rotte van Bron tot Dam en haar omgeving te bieden hebben. Zo biedt de Rotte vanwege het natuurlijke karakter en de aanwezig ruimtelijke kwaliteiten, aantrekkelijke mogelijkheden om er (langs) te wonen, te werken en te recreëren. Grote delen van De Rotte zijn prima bevaarbaar, waardoor het eigenlijk vreemd is dat ondanks de unieke kwaliteiten van de Rotte en de omgeving het feitelijke gebruik van het gebied tot op heden (nog) betrekkelijk gering is. Hier ligt ook meteen de grootste opgave. Om het aanwezige potentieel beter te benutten, is onze visie om De Rotte te benaderen als een ketting die een serie parels aan elkaar rijgt. Van Bron tot Dam, uitmondend in een “regiopark”. Dit park drijft dan op de aanwezige landschappelijke waarden en het optimaal uitnutten daarvan – wat tot meer activiteiten en bezoekers moet leiden. Niet alleen de recreatieve waarde van de Rotte zal beter worden benut. De attractiviteit van en het imago van de omliggende gemeenten wordt versterkt alsmede de bredere lokale en regionale economie.