Beloften aan de Rotte

Stichting Plezierrivier de Rotte is betrokken bij diverse projecten, of te wel, beloften aan de Rotte. Onderstaand een overzicht van deze projecten.

Actueel

Rotterdamse Rotte

Gemeente Rotterdam werkt aan de Rotterdamse Rotte. Voor de Rotte ligt de ambitie om de rivier en haar omgeving te zien als een centrale buitenruimte van Rotterdam. Een buitenruimte die de uitstraling van de stad versterkt en voor betere leefkwaliteit zorgt. Een kwaliteitsimpuls op schaal van de wijk en de stad. Recreatie, sociale activatie, natuurontwikkeling, opstarten van ecologische processen, duurzame zuivering van water en het creëren van een klimaatbestendig watersysteem om te resulteren in een verbeterde leefkwaliteit voor Rotterdam. De historische betekenis van de Rotte, de prachtige plekken langs het water en de potentie van de doorgaande structuur pleiten voor het krachtig neerzetten van de rivier als een herkenbaar element; een groene levensader in de stad. 
Stichting Plezierrivier de Rotte is nauw betrokken bij deze ontwikkelingen.

De Rotte Plasticvrij Ambassadeurs

Landschapspark de Rotte plasticvrij in 2025. Geen plastic en geen zwerfvuil, gewoon schoon zoals het hoort! Dat is ons doel met de Rotte Plasticvrij Ambassadeurs. Samen met diverse partijen sloegen we de handen ineen om dit voor elkaar te krijgen. Bewoners, ondernemers en recreanten kunnen zich aanmelden als ‘De Rotte Plasticvrij Ambassadeur’ en hun steentje bijdragen.  Als ambassadeur adopteren zij een stukje van het Landschapspark de Rotte. Dit kan een (deel van een) straat zijn, een pleintje, een steiger, een parkje, een parkeerplaats, een stukje bos, net wat zij willen. Inmiddels zijn er meer dan 160 ambassadeurs. Zo zorgen wij ervoor dat de Rotte en de omliggende recreatiegebieden van oorsprong tot dam schoon worden en blijven. Meer informatie lees je op www.derotteplasticvrij.nl.

De Rotte 1e culturele rivier in Europa

De Rotte heeft een internationale primeur: de rivier moet in 2025 de eerste Europese culturele rivier worden.  Bij de opening van de tentoonstelling ‘Het wordt reusachtig goed’ in het Chabot Museum Rotterdam ondertekenden kunstenaarsgroep Observatorium, Stichting Plezierrivier de Rotte en het Chabot Museum een gezamenlijk missiestatement: De culturele missie die moet leiden tot de Rotte European Cultural River in 2025. Het is een belofte naar een diepgaander samenwerking in de verdere ontwikkeling van het ‘Land van Chabot’ en in ruimere zin wat tegenwoordig het landschapspark de Rotte wordt genoemd. Met cultuur als verbindende waarde. Lees het volledige statement hier.

Archief

Rotteconferentie 2021

Stichting Plezierrivier de Rotte en Alliantie GroenBlauwe Rotte organiseerden op 3 september een werkconferentie over de Rotte. Het thema was ‘Landschapspark de Rotte’ van oorsprong tot dam. Dit landschapspark heeft grote betekenis voor de inwoners van de omliggende gemeenten. Het is een park waar functies als wonen, recreëren, ondernemen, educatie en de natuur een plek…

Huiskamer van de Rotte

De huiskamer is een ontmoetingsplek aan de Rotte en een werkplek om de ‘Belofte aan de Rotte’ nog meer gestalte te geven. Stichting Plezierrivier deelt de huiskamer met het Huiskamerrestaurant Obst & Gemüse. De Huiskamer van de Rotte is een plek waar vanuit de stichting samen met bewoners, ondernemers, particulieren, maatschappelijke organisaties en overheden, kan werken aan haar ambitie om de Rotte en de directe omgeving te versterken….

Metropolitaan park de Rotte

Hoe kan de Rotte, en haar stroomgebied, in dit metropolitane spanningsveld tussen verstedelijking en landschap, tussen behoud en inspelen op de eerder genoemde vraagstukken, tussen de rijkdom aan separate initiatieven op lokaal niveau en het organiseren van samenhang haar “natuurlijke loop” blijven vinden? Wij denken dat die ligt in de bewustwording dat de groenblauwe leefomgeving van Rotte en haar stroomgebied eigenlijk een metropolitaan park is dat op….

Crooswijksebocht

Stichting Plezierrivier de Rotte is betrokken bij de herontwikkeling van de Crooswijksebocht om o.a. de kades aantrekkelijker te maken. Behalve groen, een nieuwe speelplek en enkele steigers, staat kanoverhuur gepland langs dit gedeelte van de Rotte. Hier is onlangs een pilot voor gestart met Outdoor Station Outdoor Valley. Aanpassing van de kade is onderdeel van het programma Rivieroevers. Hierbij maken gemeente en partners de oevers van de Rotte groener en levendiger.

Plattegrond de Rotte

De inmiddels welbekende plattegrond ‘Ontdek Plezierrivier de Rotte’ kreeg in 2019 een nieuwe uitstraling. De plattegrond verscheen voor het eerst vanuit Stichting Plezierrivier de Rotte in december 2014 en werd met veel enthousiasme ontvangen. In 2015 verscheen met behulp van adverteerders en sponsoren de tweede druk. De plattegronden zijn nu in de huisstijl van Ook dit is de Rotte gedrukt….

WaterWijzer

De derde editie van het project WaterWijzer rond de Rotte is dit jaar gestart. Met WaterWijzer verbinden wij kinderen meer met natuur èn de Rotte. Dit gebeurt door leuke en leerzame buitenlessen voor kinderen uit de bovenbouw van de basisschool. Kinderen gaan tijdens deze lessen met ‘hart’, ‘hoofd’ en ‘handen’ zelf spelenderwijs allerlei wonderlijk waterleven ontdekken. Ervaren natuur- en milieu-educatief medewerkers van…

Rotte(r)dam 750 jaar

In 2020 is het 750 jaar geleden dat de dam in de Rotte werd gelegd. Uit cultuurhistorische verkenning van de Rotte door Steenhuis/Meurs blijkt dat ondanks de aanleg van diverse dijken in de dertiende eeuw, de Maas bij ongunstige weersomstandigheden nog steeds het land kon binnendringen via de monding van de Rotte. Met een vierhonderd meter lange dam, ter plekke van de huidige Hoogstraat, werd de monding van de Rotte gedicht……

Ook dit is de Rotte

OokditisdeRotte.nl is een samenwerking tussen Recreatieschap Rottemeren, gemeente Rotterdam, Ondernemersvereniging de Rotte(meren) en Stichting Plezierrivier de Rotte. Samen met diverse partijen uit het gebied startte de ontwikkeling van een marketingcommunicatiestrategie om de Rotte en omgeving onder de aandacht te brengen van bewoners en bezoekers.

Ondernemersver. de Rotte(meren)

Ondernemersvereniging de Rotte(meren )(OVR) is een vereniging van organisaties en ondernemers die gevestigd en/of werkzaam zijn in het gebied van Recreatieschap Rottemeren: het Rottemerengebied of aan de Rotte binnenstedelijk. Dit gebied strekt zich over drie gemeenten: Rotterdam, Lansingerland en Zuidplas. Deze vereniging is mede dankzij Stichting Plezierrivier de Rotte opgericht….

120 bomen en struiken

Eind 2019 bracht de Maatschappelijke Adviesraad ZH van Staatsbosbeheer een bezoek aan onze Huiskamer in de Crooswijksebocht. De adviesraad was erg onder de indruk van de visie en bevlogenheid van Stichting Plezierrivier de Rotte. Als gebaar kreeg onze stichting daarom 120 bomen en/of struiken in het jaar dat Staatsbosbeheer 120 jaar bestaat. Het geschenk is bedoeld ter vergroening van….

Poort van Noord

Om de Rotte verder op de kaart te zetten bij bewoners, ondernemers, overheden en andere organisaties, schreef onze stichting, in samenwerking met AIR, de partners Van der Leeuwkring en gemeente Rotterdam een Open Oproep uit voor de Poort van Noord, de plek waar de Rotte onder de Ruit door stroomt…..

Waterweken op de Rotte

Het jaarlijkse Waterfestival aan de Rotte werd in 2020 omgetoverd tot een nieuw, meerdaags, coronaproof event: De Waterweken aan de Rotte. Alle activiteiten die normaal op het Waterfestival te beleven zijn, kon men in twee maanden tijd ontdekken. Er waren in de weekenden diverse kleinschalige (water)activiteiten op/aan de Rotte te beleven….

Waterfestival aan de Rotte

Sinds 2017 organiseerden we jaarlijks het Waterfestival aan de Rotte in de Crooswijksebocht en de Zwaanhalskade in Rotterdam. Dé plek om te zijn voor plezier op en aan de Rotte. Bezoekers konden in de kano, kajak, roeiboot, sup of sloep stappen, maak kennis met een boswachter en imker en  mee racen met de drakenbootrace. Ook op de kade was van alles te doen….

Drakenbootrace op de Rotte

Sinds 2017 organiseerden we jaarlijks de Drakenbootrace op de Rotte. Volgens de eeuwen oude Chinese traditie streden teams in echte drakenboten om de eerste plek. Aangevoerd door het luide tromgeroffel en de aanmoedigingen van het publiek vanaf de oevers, peddelen de teams zich naar de finish. Een spectaculaire, competitieve race op het water! Dát was de Drakenbootrace op de Rotte…