Beloften aan de Rotte

Stichting Plezierrivier de Rotte is betrokken bij diverse projecten, of te wel, beloften aan de Rotte. Onderstaand een overzicht van deze projecten.

Huiskamer van de Rotte

De huiskamer is een ontmoetingsplek aan de Rotte en een werkplek om de ‘Belofte aan de Rotte’ nog meer gestalte te geven. Stichting Plezierrivier deelt de huiskamer met het Huiskamerrestaurant Obst & Gemüse. De Huiskamer van de Rotte is een plek waar vanuit de stichting samen met bewoners, ondernemers, particulieren, maatschappelijke organisaties en overheden, kan werken aan haar ambitie om de Rotte en de directe omgeving te versterken….

Metropolitaan park de Rotte

Hoe kan de Rotte, en haar stroomgebied, in dit metropolitane spanningsveld tussen verstedelijking en landschap, tussen behoud en inspelen op de eerder genoemde vraagstukken, tussen de rijkdom aan separate initiatieven op lokaal niveau en het organiseren van samenhang haar “natuurlijke loop” blijven vinden? Wij denken dat die ligt in de bewustwording dat de groenblauwe leefomgeving van Rotte en haar stroomgebied eigenlijk een metropolitaan park is dat op….

Crooswijksebocht

Stichting Plezierrivier de Rotte is betrokken bij de herontwikkeling van de Crooswijksebocht om o.a. de kades aantrekkelijker te maken. Behalve groen, een nieuwe speelplek en enkele steigers, staat kanoverhuur gepland langs dit gedeelte van de Rotte. Hier is onlangs een pilot voor gestart met Outdoor Station Outdoor Valley. Aanpassing van de kade is onderdeel van het programma Rivieroevers. Hierbij maken gemeente en partners de oevers van de Rotte groener en levendiger.

Plattegrond de Rotte

De inmiddels welbekende plattegrond ‘Ontdek Plezierrivier de Rotte’ kreeg in 2019 een nieuwe uitstraling. De plattegrond verscheen voor het eerst vanuit Stichting Plezierrivier de Rotte in december 2014 en werd met veel enthousiasme ontvangen. In 2015 verscheen met behulp van adverteerders en sponsoren de tweede druk. De plattegronden zijn nu in de huisstijl van Ook dit is de Rotte gedrukt….

WaterWijzer

De derde editie van het project WaterWijzer rond de Rotte is dit jaar gestart. Met WaterWijzer verbinden wij kinderen meer met natuur èn de Rotte. Dit gebeurt door leuke en leerzame buitenlessen voor kinderen uit de bovenbouw van de basisschool. Kinderen gaan tijdens deze lessen met ‘hart’, ‘hoofd’ en ‘handen’ zelf spelenderwijs allerlei wonderlijk waterleven ontdekken. Ervaren natuur- en milieu-educatief medewerkers van…

Rotte(r)dam 750 jaar

In 2020 is het 750 jaar geleden dat de dam in de Rotte werd gelegd. Uit cultuurhistorische verkenning van de Rotte door Steenhuis/Meurs blijkt dat ondanks de aanleg van diverse dijken in de dertiende eeuw, de Maas bij ongunstige weersomstandigheden nog steeds het land kon binnendringen via de monding van de Rotte. Met een vierhonderd meter lange dam, ter plekke van de huidige Hoogstraat, werd de monding van de Rotte gedicht……

Ook dit is de Rotte

OokditisdeRotte.nl is een samenwerking tussen Recreatieschap Rottemeren, gemeente Rotterdam, Ondernemersvereniging de Rotte(meren) en Stichting Plezierrivier de Rotte. Samen met diverse partijen uit het gebied startte de ontwikkeling van een marketingcommunicatiestrategie om de Rotte en omgeving onder de aandacht te brengen van bewoners en bezoekers.

Ondernemersver. de Rotte(meren)

Ondernemersvereniging de Rotte(meren )(OVR) is een vereniging van organisaties en ondernemers die gevestigd en/of werkzaam zijn in het gebied van Recreatieschap Rottemeren: het Rottemerengebied of aan de Rotte binnenstedelijk. Dit gebied strekt zich over drie gemeenten: Rotterdam, Lansingerland en Zuidplas. Deze vereniging is mede dankzij Stichting Plezierrivier de Rotte opgericht….