De Rotte is cultuur

Onder begeleiding van:

 • Ruud Reutelingsperger – Observatorium
 • Jisca Bijlsma – Chabot Museum
 • Angela Verschelling – Chabot Museum

Documentatie vooraf

Verslag workshop

De workshop

Hoe sla je bruggen tussen natuur, landschap en cultuur, tussen verleden en toekomst van de Rotte? Deze workshop richt zich op het ‘Land van Chabot’ als voorbeeld.

De inrichting van onze wereld is allang niet meer het exclusieve domein van stedenbouwers, architecten, beleidsmakers etc. Ook de kunst en cultuur zijn mede vormgevers en spelen een alsmaar belangrijkere rol. Met name het co-creatie proces rondom de droom van een Land van Chabot laat zien hoe er bruggen geslagen worden tussen de systeem- en leefwereld (burgers en overheden) tussen natuur, landschap en cultuur, tussen verleden en toekomst.

Het (levens)verhaal en de blik van de schilder Henk Chabot geven ook 70 jaar later nog richting aan een visioen voor de toekomst; een panoramische blik op de Rotte waar je nieuwsgierigheid geprikkeld wordt naar de wereld om je heen.

De workshop
In de workshop geven we een beeld van dit proces van onderaf, hoe we stap-voor-stap te werk gaan en zoeken we samen hoe ‘de verbeelding’ een vliegwiel kan zijn voor de verdere inrichting van het Landschapspark de Rotte. Het land van Chabot is een eerste proeve van bekwaamheid om co-creatief een culturele bestemming te maken aan de Rotte. In de toekomst zal kunst en cultuur een rol gaan spelen in de beleving van de Rotte. Het kan gaan over historische momenten of figuren, het kan gaan over bijzondere locaties en vergezichten of over de toekomst van het landschap en hoe je dat kunt ervaren/beleven vooruitkijkend naar de onvermijdelijke veranderingen. Kunnen we een nieuwe bestemming/locatie vinden aan de Rotte met een eigen verhaal en mogelijk een eigenzinnige inrichting op de grens van kunst, architectuur en landschapsarchitectuur? Welk verhaal zou u verteld willen hebben? Waar speelt dit zich af? Hoe zou je dat beleefbaar kunnen maken? En hoe je dat in gezamenlijkheid?

Tijdens de workshop bespreken wij de volgende vragen:

 • Welke ‘spannende’ verhalen zijn er over specifieke plekken in Landschapspark de Rotte?
 • Welk van deze plekken moet op de kaart staan?
 • Vertaal deze plek(ken) naar een sprookje ‘Er was eens…..’
 • Hoe kun je de plek(ken) laten spreken tot de verbeelding?
 • Hoe maak je de plek(ken) een bestemming?
 • Wie zijn je partners/welke samenwerking is nodig om dit te realiseren?

Resultaat

Samenvatting

Alle deelnemers aan de workshop konden een ‘visioen’ vertellen over de cultuur van, aan en op de Rotte. Het ‘verhaal’ van de Rotte moet als drager dienen voor de uitvoeringsagenda. De cultuur is een wezenlijk onderdeel van het ‘waarom’ van alle inspanningen. Cultuur kan de Rotte tot de verbeelding laten spreken en bruggen slaan tussen alle organisaties en landschappelijke elementen. Om dit thema verder te brengen is het nodig om een visie te ontwikkelen op het gebied van cultuur, of te wel, het bepalen van de horizon (2025). In de workshop werd de wens uitgesproken om richting een evenement te werken – een soort World Expo maar dan over de Rivier de Rotte; European Cultural River Expo 2025. Ook moet aan het Uitvoeringsprogramma een document worden toegevoegd dat specifiek gaat over cultuur, inclusief een handelingsperspectief voor het ‘culturele verhaal van de Rotte’. Dit kan in opdracht van diverse partijen worden uitgevoerd. Het thema cultuur zit in de agenderende en activerende fase. Het Land van Chabot en de Poort van Noord kunnen als eerste projecten dienen waar cultuur de drager is. Belangrijke partijen om dit te realiseren zijn o.a. Stichting Plezierrivier de Rotte, Kunstenaarscollectief Observatorium, Chabot Museum, Alliantie GroenBlauwe Rotte, gemeenten Zuidplas, Lansingerland en Rotterdam, TU Delft Landschap, provincie Zuid-Holland, dienst Kunst en Cultuur en programma Rivieroevers met als ambassadeurs de verantwoordelijke wethouders.

Conclusies

Fase: agenderen, activeren

 • De belangrijkste uitkomsten van deze workshop zijn:
 1. Het ‘verhaal’ van de Rotte als drager voor de uitvoeringsagenda.
 2. Dat cultuur een wezenlijk onderdeel is van het ‘waarom’ van alle inspanningen. Cultuur kan de Rotte tot de verbeelding laten spreken en bruggen slaan tussen alle organisaties en landschappelijke elementen.
 3. Dat alle deelnemers wel een ‘visioen’ konden vertellen over de cultuur van, aan en op de Rotte
 • Het thema zit in de volgende fase:
  Agenderen en activeren. Het Land van Chabot en de Poort van Noord zijn geschikt als eerste projecten.
 • De belangrijkste vervolgstap is:
 1. Steffen Nijhuis, senior landschap aan de TU Delft gaat onderzoek doen naar cultuur aan de Rotte in relatie tot het landschap met als thema ‘De veranderende horizon’ of daar waar hemel en aarde elkaar ontmoeten. Ontwerpend onderzoek.
 2. Aan het uitvoeringsprogramma een document toevoegen dat specifiek gaat over cultuur met een handelingsperspectief voor het ‘culturele verhaal van de Rotte’ in opdracht van diverse partijen. Een visie op het cultuurbeleid.
 3. Het bepalen van de horizon (2025) en richting een evenement te werken – een soort World Expo maar dan over de Rivier de Rotte; European Cultural River Expo 2025.
 • De trekker is/kan zijn:
  Stichting Plezierrivier de Rotte en kunstenaarscollectief Observatorium
 • De partijen die er bij betrokken moeten zijn, zijn:
  Stichting Plezierrivier de Rotte, Chabot Museum, Alliantie GroenBlauwe Rotte, gemeenten Zuidplas, Lansingerland en Rotterdam, TU Delft Landschap, provincie Zuid-Holland, dienst Kunst en Cultuur en programma Rivieroevers, kunstenaarscollectief Observatorium met als ambassadeurs de verantwoordelijke wethouders.
 • De rol die de workshopbegeleider voor zichzelf ziet is:
  (Mede)auteur, onderzoeker en aanjager.
Verslag