De Rotte is cultuur

Onder begeleiding van:

  • Ruud Reutelingsperger – Observatorium
  • Jisca Bijlsma – Chabot Museum
  • Angela Verschelling – Chabot Museum

Documentatie

De workshop

Hoe sla je bruggen tussen natuur, landschap en cultuur, tussen verleden en toekomst van de Rotte? Deze workshop richt zich op het ‘Land van Chabot’ als voorbeeld.

De inrichting van onze wereld is allang niet meer het exclusieve domein van stedenbouwers, architecten, beleidsmakers etc. Ook de kunst en cultuur zijn mede vormgevers en spelen een alsmaar belangrijkere rol. Met name het co-creatie proces rondom de droom van een Land van Chabot laat zien hoe er bruggen geslagen worden tussen de systeem- en leefwereld (burgers en overheden) tussen natuur, landschap en cultuur, tussen verleden en toekomst.

Het (levens)verhaal en de blik van de schilder Henk Chabot geven ook 70 jaar later nog richting aan een visioen voor de toekomst; een panoramische blik op de Rotte waar je nieuwsgierigheid geprikkeld wordt naar de wereld om je heen.

De workshop
In de workshop geven we een beeld van dit proces van onderaf, hoe we stap-voor-stap te werk gaan en zoeken we samen hoe ‘de verbeelding’ een vliegwiel kan zijn voor de verdere inrichting van het Landschapspark de Rotte. Het land van Chabot is een eerste proeve van bekwaamheid om co-creatief een culturele bestemming te maken aan de Rotte. In de toekomst zal kunst en cultuur een rol gaan spelen in de beleving van de Rotte. Het kan gaan over historische momenten of figuren, het kan gaan over bijzondere locaties en vergezichten of over de toekomst van het landschap en hoe je dat kunt ervaren/beleven vooruitkijkend naar de onvermijdelijke veranderingen. Kunnen we een nieuwe bestemming/locatie vinden aan de Rotte met een eigen verhaal en mogelijk een eigenzinnige inrichting op de grens van kunst, architectuur en landschapsarchitectuur? Welk verhaal zou u verteld willen hebben? Waar speelt dit zich af? Hoe zou je dat beleefbaar kunnen maken? En hoe je dat in gezamenlijkheid?

Tijdens de workshop bespreken wij de volgende vragen:

  • Welke ‘spannende’ verhalen zijn er over specifieke plekken in Landschapspark de Rotte?
  • Welk van deze plekken moet op de kaart staan?
  • Vertaal deze plek(ken) naar een sprookje ‘Er was eens…..’
  • Hoe kun je de plek(ken) laten spreken tot de verbeelding?
  • Hoe maak je de plek(ken) een bestemming?
  • Wie zijn je partners/welke samenwerking is nodig om dit te realiseren?