Over Ons

Stichting Plezierrivier De Rotte

De onafhankelijke Stichting Plezierrivier De Rotte wil samen met bewoners, ondernemers, particulieren, maatschappelijke organisaties en overheden de aantrekkelijkheid en bekendheid van het gebied rondom de Rotte vergroten. Doel is de rivier de Rotte in samenhang met haar omgeving (zoals Bergse plassen, Hoge/Lage Bergse Bos, Eendragtspolder, Zevenhuizerplas en naburige pleinen/parken in Rotterdam) te positioneren, profileren en branden als één gebied met unieke, waardevolle kwaliteiten: kleinschalig, bron van plezier en ontspanning en met een rijke historie. Stichting Plezierrivier De Rotte kijkt naar de hele rivier, van de bron in het dorp Moerkapelle tot aan de dam in het hart van Rotterdam. We zien de rivier en omgeving als een parelketting van mooie, waardevolle plekken, elk met zijn eigen sfeer, verhaal, uitdaging en beleving, die op zijn beurt weer onderdeel is van een metropolitaan regiopark. We streven ernaar dat bewoners, ondernemers en bezoekers uit het omringende Randstedelijk gebied trots zijn op de Rotte en omgeving, het gebied meer gebruiken en er plezier aan beleven. Daarnaast willen we bereiken dat mensen meer betrokken zijn bij de Rotte en beseffen welke grote toegevoegde waarde de Rotte en omgeving hebben voor de omliggende gemeenten als gebied om te recreëren, wonen en werken. De Rotte heeft tenslotte ook een toenemende aantrekkingskracht op initiatiefnemers en investeerders die activiteiten op en langs de rivier ontwikkelen die op hun beurt het gebied weer aantrekkelijker maken.

Bestuur en werkteam

Ewoud Dekker

Ewoud Dekker

Voorzitter

"De Rotte in één adem genoemd met de Erasmusbrug, Hotel New York, Delfshaven, De Kuip, Euromast en Markthal. Dat is wat..

Erik Rovekamp

Erik Rovekamp

Secretaris

"De Rotte als achtertuin van iedereen, dat is mijn droom. De Rotte is mijn achtertuin en dat voelt geweldig...

Harry van Huut

Harry van Huut

Penningmeester

"Een ‘rondje Rotte’ is voor mij een gevleugelde uitdrukking. Een frisse neus halen doe ik graag door vanaf mijn huis in het Kleiwegkwartier een rondje....

Marja de Bruyn

Marja de Bruyn

Werkteam

"Dat de schoonheid, vitaliteit en natuur van de Rotte en het Rottemerengebied zo onbekend en onderbenut zijn, was en is mij een..

Damo Holt

Damo Holt

Werkteam

"Doodzonde dat de Rotte een relatief onontdekte parelketting is en dat er zo weinig wordt gedaan met een historisch gezien zo belangrijke rivier. Ik ben..

Carol Hol

Carol Hol

Werkteam

"Vele anderen, zoals de bewoners van de dichtbebouwde stadswijken, plezier laten hebben van de Rotte zoals ik dat zelf ook heb. Dat is wat mij betreft..

Mariëlle van den Berge

Mariëlle van den Berge

Uitvoerend medewerkster

"Vroeger fietste ik dagelijks de Rotte over. Inmiddels sport ik er regelmatig en geniet ik van wat de Rotte en omgeving te bieden heeft. Ontspanning zo vlak....

Adviesraad

De Adviesraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het bestuur. De leden zijn stakeholders, die betrokken zijn bij de Rotte. Zij komt drie maal per jaar bijeen. De leden van de Adviesraad in 2020 zijn:

Leden van de Adviesraad:

Anja Berkelaar – Rotterdamse Salon
Jisca Bijlsma – Chabotmuseum
Diana Philippo – Begraafplaats Crooswijk
Agnes van Zoelen – Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Nils Berndsen – Oud-Raadslid gemeenteraad Rotterdam
Ronald Goijen – Bewonersplatform Pro Groen Laurenskwartier Centrum
Theo Coskun – Oud-Gebiedscommissie lid Noord
Niels van Ham – Woonstad Rotterdam
Laurens Kamerling – Geen Boot Wel Varen
Paul van Heugten – Stichting Roeien in Rotterdam
Marc Soeterbroek – Provincie Zuid Holland
Halmar Kranenburg – RET
Jelle van Dijk – Artihove/Landgoed Vidaa
Frans Ammerlaan – Raadslid Lansingerland
Annemiek van Ravens – Wijknetwerker Rotterdam-Noord
Liesbeth de Frel – Stichting Natuurpolders en Boer&Buurt
Herman van Dongen – Stichting Hart voor Prins Alexander
Karin Hille – Plastic Whale

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) ziet toe op de good governance, van de stichting, bespreekt strategische zaken met het bestuur en bewaakt in het bijzonder de financiële positie van de stichting. De RvT bestaat uit leden met een grote maatschappelijke en bestuurlijke ervaring. Zij hebben expertise op het gebied van stedelijke en recreatieve ontwikkelingen, openbaar bestuur en financiële zaken.

Leden Raad van Toezicht:

  • Charlie Martens
    Charlie Martens Advies; RvT Vastgoedfondsen Syntrus Achmea Real Estate &  Finance. Thans Lid Expertteam woningbouw bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Benoemd in 2017.
  • Korrie Louwes
    Oud-wethouder gemeente Rotterdam, thans Hoofdinspecteur bij Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Benoemd in 2018.
  • Thomas Heerkens
    Werkzaam geweest bij Landal GreenParks, thans zelfstandig adviseur en toezichthouder bij onder meer het Nederlandse Rode Kruis, de Doelen, Woonstad Rotterdam (tot 2020) en Royal Lemkes. Benoemd in 2020.

Governance