Over Ons

Initiatiefnemers

De Stichting Plezierrivier De Rotte en het Recreatieschap Rottemeren hebben als ambitie om de Rotte en haar omgeving te versterken, zowel in de stad als in het buitengebied. Dit willen we samen met de ondernemers, culturele organisaties, gemeentes en anderen organisaties doen. De Stichting en het Recreatieschap nemen hierin het voortouw en faciliteren de verschillende initiatieven langs en op de Rotte.

Heb je vragen, opmerkingen, goede ideeën of iets anders dat je met ons wilt bespreken? Neem dan contact met ons op!

Stichting Plezierrivier De Rotte

De onafhankelijke Stichting Plezierrivier De Rotte wil samen met bewoners, ondernemers, particulieren, maatschappelijke organisaties en overheden de aantrekkelijkheid en bekendheid van het gebied rondom de Rotte vergroten. Doel is de rivier de Rotte in samenhang met haar omgeving (zoals Bergse plassen, Hoge/Lage Bergse Bos, Eendragtspolder, Zevenhuizerplas en naburige pleinen/parken in Rotterdam) te positioneren, profileren en branden als één gebied met unieke, waardevolle kwaliteiten: kleinschalig, bron van plezier en ontspanning en met een rijke historie. Stichting Plezierrivier De Rotte kijkt naar de hele rivier, van de bron in het dorp Moerkapelle tot aan de dam in het hart van Rotterdam. We zien de rivier en omgeving als een parelketting van mooie, waardevolle plekken, elk met zijn eigen sfeer, verhaal, uitdaging en beleving, die op zijn beurt weer onderdeel is van een metropolitaan regiopark. We streven ernaar dat bewoners, ondernemers en bezoekers uit het omringende Randstedelijk gebied trots zijn op de Rotte en omgeving, het gebied meer gebruiken en er plezier aan beleven. Daarnaast willen we bereiken dat mensen meer betrokken zijn bij de Rotte en beseffen welke grote toegevoegde waarde de Rotte en omgeving hebben voor de omliggende gemeenten als gebied om te recreëren, wonen en werken. De Rotte heeft tenslotte ook een toenemende aantrekkingskracht op initiatiefnemers en investeerders die activiteiten op en langs de rivier ontwikkelen die op hun beurt het gebied weer aantrekkelijker maken.

Carol Hol

Carol Hol

"Vele anderen, zoals de bewoners van de dichtbebouwde stadswijken, plezier laten hebben van de Rotte zoals ik dat zelf ook heb. Dat is wat mij betreft..

Damo Holt

Damo Holt

"Doodzonde dat de Rotte een relatief onontdekte parelketting is en dat er zo weinig wordt gedaan met een historisch gezien zo belangrijke rivier. Ik ben..

Marja de Bruyn

Marja de Bruyn

"Dat de schoonheid, vitaliteit en natuur van de Rotte en het Rottemerengebied zo onbekend en onderbenut zijn, was en is mij een..

Ewoud Dekker

Ewoud Dekker

"De Rotte in één adem genoemd met de Erasmusbrug, Hotel New York, Delfshaven, De Kuip, Euromast en Markthal. Dat is wat..

Erik Rovekamp

Erik Rovekamp

"De Rotte als achtertuin van iedereen, dat is mijn droom. De Rotte is mijn achtertuin en dat voelt geweldig...

Jolanda Bongers

Jolanda Bongers

"Opgegroeid aan de Rotte is de rivier en omgeving mij heel dierbaar. In al haar diversiteit is het een gebied om trots én zuinig op te zijn..

Mariëlle van den Berge

Mariëlle van den Berge

Uitvoerend medewerker

"Vroeger fietste ik dagelijks de Rotte over. Inmiddels sport ik er regelmatig en geniet ik van wat de Rotte en omgeving te bieden heeft. Ontspanning zo vlak bij de grote stad. Heerlijk! Fijn om daar via Stichting Plezierrivier de Rotte een bijdrage aan te kunnen leveren."

Partners

De website TimeLink de Rotte is gemaakt in opdracht van de Stichting Plezierrivier De Rotte in samenwerking met het Recreatieschap Rottemeren. De realisatie is in handen van The Missing Link en MJWweb.

Onze dank gaat uit naar Ton Guiran en Martin Valkhoff van BOOR, auteur Koos Termorshuizen van ‘De Rotte, van Wilde Veenen tot wereldhaven‘, Gerrit van der Knaap en Dirk Luijendijk van Oudheidkundige Vereniging en Museum Bleiswijk en Henk van den Akker van de Historische Commissie ‘De Ommoordse Polder’ voor informatie, teksten en beelden voor de canon en enkele verhalen.

Welkom vreemdeling! Dit is een voorbeeldtekst voor uw fantastische Promo Box! Voel u vrij om het te verwijderen en het te vervangen met uw eigen bericht!