De Natuur van de Rotte

De workshop

De Rotte is de link tussen binnen en buiten de stad, hoe krijg je die rol maximaal ingevuld en verleid je inwoners om de eerste stap te zetten de natuur in?

Met deze workshop richten we ons op inwoners uit Noord/Crooswijk/Centrum. Dit kan uiteindelijk als voorbeeld dienen voor andere gebieden.

Een groene stad is een fijnere plek voor kinderen om op te groeien en voor jong en oud om samen te leven. In deze tijd van verstedelijking en digitalisering wordt de afstand tot de natuur groter. We zijn ons steeds minder bewust van onze afhankelijkheid van de natuur. Kennis en waardering van milieu en natuur vormt de basis voor gezond en duurzaam gedrag en draagt bij aan het welbevinden van alle Rotterdammers. Maar wat als de natuur niet direct bij de voordeur aanwezig is? Of men niet weet wat de natuur hen kan bieden? Hoe verleiden we mensen om de eerste stap te zetten de natuur in?

De Plezierrivier de Rotte kronkelt vanuit de groene achtertuin van Rotterdam naar het bruisende centrum van deze wereldstad. Twee werelden die zijn verbonden door de kronkelende rivier. Hij kronkelt door dichtbevolkte en historische woonwijken én vormt het door groen omgeven recreatiegebied Rottemeren. Het kent levendige kades en groene natuuroevers. De Rotte is de link tussen binnen en buiten de stad. Hoe krijg je die rol maximaal ingevuld?

De workshop
Met deze workshop richten we ons op inwoners uit Noord/Crooswijk/Centrum die nog niet de eerste stap in de natuur hebben gezet. Dit kan uiteindelijk als voorbeeld dienen voor andere gebieden. De vragen die we tijdens deze workshop willen beantwoorden:

  • Wat is het huidige aanbod aan natuur(activiteiten)?
  • Hoe verleid je deze doelgroep om de eerste stap te zetten de natuur in? Wat is er voor nodig?
  • Welke obstakels kan men ondervinden om deze eerste stap de natuur in te zetten?
  • Hoe kun je deze obstakels wegnemen?
  • Welke rol kan de Rotte hier in spelen (tegen de stroom in)? En hoe krijg je deze rol maximaal ingevuld?
  • Hoe kan samenwerking hier een rol in spelen? Welke vorm van samenwerking heb je nodig om dit te realiseren? Wie zijn je partners?