De Natuur van de Rotte

De workshop

De Rotte is de link tussen binnen en buiten de stad, hoe krijg je die rol maximaal ingevuld en verleid je inwoners om de eerste stap te zetten de natuur in?

Met deze workshop richten we ons op inwoners uit Noord/Crooswijk/Centrum. Dit kan uiteindelijk als voorbeeld dienen voor andere gebieden.

Een groene stad is een fijnere plek voor kinderen om op te groeien en voor jong en oud om samen te leven. In deze tijd van verstedelijking en digitalisering wordt de afstand tot de natuur groter. We zijn ons steeds minder bewust van onze afhankelijkheid van de natuur. Kennis en waardering van milieu en natuur vormt de basis voor gezond en duurzaam gedrag en draagt bij aan het welbevinden van alle Rotterdammers. Maar wat als de natuur niet direct bij de voordeur aanwezig is? Of men niet weet wat de natuur hen kan bieden? Hoe verleiden we mensen om de eerste stap te zetten de natuur in?

De Plezierrivier de Rotte kronkelt vanuit de groene achtertuin van Rotterdam naar het bruisende centrum van deze wereldstad. Twee werelden die zijn verbonden door de kronkelende rivier. Hij kronkelt door dichtbevolkte en historische woonwijken én vormt het door groen omgeven recreatiegebied Rottemeren. Het kent levendige kades en groene natuuroevers. De Rotte is de link tussen binnen en buiten de stad. Hoe krijg je die rol maximaal ingevuld?

De workshop
Met deze workshop richten we ons op inwoners uit Noord/Crooswijk/Centrum die nog niet de eerste stap in de natuur hebben gezet. Dit kan uiteindelijk als voorbeeld dienen voor andere gebieden. De vragen die we tijdens deze workshop willen beantwoorden:

 • Wat is het huidige aanbod aan natuur(activiteiten)?
 • Hoe verleid je deze doelgroep om de eerste stap te zetten de natuur in? Wat is er voor nodig?
 • Welke obstakels kan men ondervinden om deze eerste stap de natuur in te zetten?
 • Hoe kun je deze obstakels wegnemen?
 • Welke rol kan de Rotte hier in spelen (tegen de stroom in)? En hoe krijg je deze rol maximaal ingevuld?
 • Hoe kan samenwerking hier een rol in spelen? Welke vorm van samenwerking heb je nodig om dit te realiseren? Wie zijn je partners?

Resultaat

Samenvatting

Bij de workshop ‘De Rotte is natuur’ werd gesteld dat de Rotte de link is tussen binnen en buiten de stad. De vraag waar de deelnemers over in gesprek gingen was hoe krijg je die rol maximaal ingevuld en verleid je inwoners om de eerste stap te zetten de natuur in? Overkoepelend was men het er over eens dat het van groot belang is dat men op jonge leeftijd ervaringen in de ‘natuur’ dient op te doen. Vandaar ook een groot aantal tips en oplossingen in die richting. Vooral het basisonderwijs met een doedag aan de Rotte werd vaak benoemd. De rol van de ouders is en blijft heel belangrijk. Een opmerkelijke hindernis voor het verkennen van de Rotte is het wegvallen van het schoolzwemmen. Hiermee is het waterrijke gebied voor een groot aantal inwoners van Rotterdam een stuk gevaarlijker/bedreigender geworden. De deelnemers constateerden dat zorg voor je eigen leefomgeving vooral ontstaat als men trots op deze omgeving is. Dus de connectie tussen de Rotte en de Rotterdammer stimuleren kan daar zeker aan bijdragen. De waarde van de natuur in het gebied met daarbij de nodige rust is ook regelmatig naar voren gebracht. Het in goede banen leiden van bezoekers stromen is een belangrijk aandachtspunt. Nu ook fietsen en lopen mensen kris kras en dus niet volgens de bedoelde paden. Een aantal doelgroepen over werd gesproken waren ondervertegenwoordigd (niet vertegenwoordigd) bij de conferentie. Hier zal actief op gestuurd dienen te worden om hen te betrekken bij het landschapspark. Al met al zijn er voldoende kansen op samenwerking en co-eigenaarschap. De belangrijkste vervolgstap is het bepalen van de kader stelling natuur versus recreatie door de eigenaren in het gebied. Bij de kaderstelling betrek je natuurpartijen (Kinderboerderij de Blijde Wei, Natuur- en Vogelwacht Rotta, Staatsbosbeheer, etc.) en uiteindelijk de gebruikers van het gebied.

Conclusies

Fase: activeren, produceren

 • De belangrijkste uitkomsten van deze workshop zijn:
  1. Overkoepelend was men het er over eens dat het van groot belang is dat men op jonge leeftijd ervaringen in de ‘natuur’ dient op te doen. Vandaar ook een groot aantal tips en oplossingen in die richting. Vooral het basisonderwijs met een doedag aan de Rotte werd vaak benoemd. De rol van de ouders is en blijft heel belangrijk.
  2. Een opmerkelijke hindernis voor het verkennen van de Rotte is het wegvallen van het schoolzwemmen. Hiermee is het waterrijke gebied voor een groot aantal inwoners van Rotterdam een stuk gevaarlijker/bedreigender geworden.
  3. Zorg voor je eigen leefomgeving ontstaat vooral als men trots op deze omgeving is. Dus de connectie tussen de Rotte en de Rotterdammer stimuleren kan daar zeker aan bijdragen.
  4. De waarde van de natuur in het gebied met daarbij de nodige rust is ook regelmatig naar voren gebracht. Het in goede banen leiden van bezoekers stromen is een belangrijk aandachtspunt. Nu ook fietsen en lopen mensen kris kras en dus niet volgens de bedoelde paden.
  5. Een aantal doelgroepen waar we het nu over hebben zijn duidelijk ondervertegenwoordigd (niet vertegenwoordigd) op deze dag. Hier zal actief op gestuurd dienen te worden om hen te betrekken bij het landschapspark.
  6. Er zit een spanningsveld tussen recreatiedruk en rust in het gebied en een spanningsveld tussen de verschillende belangen.
  7. Er zijn voldoende kansen op samenwerking en co-eigenaarschap
 • Het thema zit in de volgende fase:
  Activeren en produceren: allianties aangaan, plan ontwikkeling
 • De belangrijkste vervolgstap is:
  Kader stelling natuur versus recreatie bepalen
 • De trekker is/kan zijn:
  Eigenaren van de gebieden samen (Recreatieschap Rottemeren, gemeenten Rotterdam, Lansingerland en Zuidplas)
 • De partijen die er bij betrokken moeten zijn, zijn:
  De natuurpartijen (Kinderboerderij de Blijde Wei, Natuur- en Vogelwacht Rotta, Staatsbosbeheer, etc.) en uiteindelijk de gebruikers van het gebied
 • De rol die de workshopbegeleider voor zichzelf ziet is:
  Deelnemer en inhoudelijk specialist
Verslag