Natuurinclusieve landbouw en lokale voedselproductie

Onder begeleiding van:

  • Maria-Franca Dekkers – Wageningen University & Research (WUR)

Documentatie

De workshop

Wat is natuurinclusieve landbouw en wat is nodig om dit stap voor stap samen te realiseren in Landschapspark de Rotte?

De term natuurinclusieve landbouw wordt de laatste jaren veel gebruikt in het streven om de voedselproductie minder belastend en omgevingsvriendelijker te maken. De term werd in 2014 geïntroduceerd in de Rijksvisie Natuurlijk Verder (EZ). Sinds die tijd duikt het begrip steeds vaker op als inspirerend houvast in discussies over landbouw en natuur, evenwel zonder dat het handen en voeten krijgt.

“Natuurinclusieve landbouw wordt vaak opgevat als statisch begrip: iets is wel of niet natuurinclusief,” zegt Anne van Doorn van Wageningen Environmental Research (Alterra). “Maar beter is het om het op te vatten als richting voor een zoektocht, voor de transitie die nodig is om agrarische bedrijven ecologisch robuust te krijgen voor de toekomst.” Kern is dat de landbouw wordt bedreven als werken aan en in een levend ecosysteem en niet als een voedselfabriek. Natuurinclusieve landbouw moet leiden naar een landbouw die hoogwaardig en veilig voedsel oplevert, die het milieu minder belast én zorgt voor verbetering van biodiversiteit op het boerenland én de belevingswaarde van het agrarisch landschap verhoogt. Dat is zeer veelomvattend en niet in één stap te bereiken, maar vergt een lang proces waarin elke stap weer iets beters oplevert dan de vorige. Brede betrokkenheid is noodzakelijk: steun is nodig vanuit de landbouwsector, vanuit het beleid en vanuit de rest van de samenleving, tot en met de consumenten.

Steeds meer agrariërs maken zich klaar voor de toekomst en investeren in een duurzame toekomst. Gelijktijdig ontwikkelt de omgeving om hen heen en neemt de druk op het gebied waar zij in ondernemen toe. Er is een spanningsveld tussen agrariërs, markt, overheid, bank en burger. Perspectief is nodig.

Wat betekent dit in het Landschapspark de Rotte? Wat is natuurinclusieve landbouw precies en wat gebeurt al op dit vlak. Waar willen we naar toe en hoe kunnen we hier samen in optrekken als gelijkwaardige partners?

De workshop
In de workshop gaan we samen nadenken hoe we de transitie naar Natuurinclusieve landbouw in het Landschapspark de Rotte vorm kunnen geven. Dit met de kennis van de plannen die er zijn, waar natuur, recreatie en landbouw samen gaan. De vragen die we tijdens deze workshop willen behandelen zijn:

  • Wat verstaan jullie onder natuurinclusieve landbouw?
  • Wat is de definitie van natuurinclusieve landbouw?
  • Wat gebeurt al in het Landschapspark de Rotte als het gaat om natuurinclusieve landbouw?
  • Wat zijn goede voorbeelden uit den lande? En waarom zijn dit goede voorbeelden?
  • Wat is er nodig als we over 10 jaar de polder samen goed ingericht willen hebben, zodat er plek is voor natuur, recreatie EN rendabele natuurinclusieve landbouw,?
  • Hoe kan samenwerking hier een rol in spelen? Welke vorm van samenwerking heb je nodig om dit te realiseren? Wie zijn de partners?