De Rotte schoon, heel en veilig

Onder begeleiding van:

 • Karin Hille – Plastic Whale Rotterdam
 • Sandra Danckaerts – Plastic Whale Rotterdam

Documentatie

De workshop

De Rotte is van ons allemaal! Hoe stimuleer je de eigen verantwoordelijkheid in en samenwerking voor een schone, hele en veilige Rotte?

Een schoon, heel en veilig Landschapspark de Rotte krijgen we alleen voor elkaar als we dit samen op pakken. De beherende partijen komen al een eind, maar het kan altijd beter. Nog steeds zijn er plekken waar het niet voldoende is. Zie ook deze kaart met de status voor de afvalvrije wateren in Rotterdam. Daarbij zijn er zoveel beherende partijen dat het soms onduidelijk is wie waar verantwoordelijk voor is. Met als gevolg dat er soms ook gewoon niets gebeurt. Betrokken inwoners en recreanten kunnen net het verschil maken.

 • Wat is eigenlijk schoon, heel en veilig?
 • Wat zijn de top 10 aspecten die aangepakt dienen te worden op dit thema?
 • Wie zijn de beherende partijen en wat is hun verantwoordelijkheid/doel/ambitie?

Naast het werk van de betrokken overheden (Provincie Zuid-Holland, gemeenten Rotterdam, Zuidplas en Lansingerland, Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, Staatsbosbeheer/Recreatieschap Rottemeren, gebiedscommissies/wijkraden), zijn er vele initiatieven van bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven die aandacht vragen voor (met name) de schone rivier en omgeving. Vele daarvan ondernemen ook concrete acties zoals plastic vissen en schoonmaakdagen. Deze dragen bij aan dat schone, hele en veilige landschapspark. Er wordt samenwerking gezocht en gevonden. Echter kan dit nog beter en meer.

 • Wat wordt er al gedaan aan een schoon, heel en veilig Landschapspark de Rotte?
 • Hoe creëer je synergie tussen alle initiatieven, beherende partijen en betrokken inwoners/recreanten?

Het gebruik en de bekendheid van de Rotte neemt toe, zo blijkt ook uit de jaarlijkse Omnibus Enquête van Rotterdam uit 2020. Hoe zorgen we dat die betrokkenheid resulteert in het nemen van verantwoordelijkheid voor het veilig, schoon en heel houden van de rivier? Niet alleen als je gebruik maakt van de rivier. Maar structureel! Samen met de beherende partijen.

 • Hoe stimuleer je de eigen verantwoordelijkheid?
 • Maar ook, hoe maak je dit mogelijk met alle betrokken partijen?

We denken na over de mogelijkheid om stukjes van de Rotte (zowel rivier als de kade) te laten adopteren door betrokken inwoners, bedrijven en/of recreanten. Beginnend met een schouw, of 0-meting, met alle betrokkenen. Waarbij het Landschapspark de Rotte op diverse punten wordt bekeken: wat kan beter, door wie en op welke termijn. Maar ook, wat is er goed en wat moeten we in de gaten houden. Hier kunnen we een gezamenlijk plan van aanpak van maken dat we als kick-off event kunnen inzetten naar en met de omgeving. Zo laten we aan een ieder zien wat er wanneer gaat gebeuren en kunnen wij ze betrekken, medeverantwoordelijk maken en/of motiveren om bij te dragen. Vanuit hier kunnen degene die een stukje adopteren ook met enige regelmaat hun stukje onder de loop nemen en het Landschapspark mede ‘in de gaten houden’.

 • Is adoptie een mogelijkheid om het structureel schoon en veilig houden.
 • Hoe zorgen we ervoor dat ambassadeurs van het landschapspark, de vrijwilligers die een stukje kade, straat of gebied adopteren het niet ervaren dat zij taken van de beherende partijen overnemen, maar met hun adoptie de plus erop zetten? Dus dat het samen met de beherende partijen is en niet het overnemen van taken.
 • Welke tools zijn er nodig om die eigen verantwoordelijkheid te realiseren/mogelijk te maken?
 • Hoe realiseren we de community die zich structureel blijft inzetten?
 • Wat is een pakkende slogan? Hoe zorgen we dat de inzet en resultaten ‘gezien’ worden, beloond worden. Wanneer zijn we succesvol?