Verhaallijnen

infographic module Rotte B-knop

De Rotte en haar omgeving gaan pas voor je ‘leven’ als je het verhaal erachter kent. Dat geldt voor iedereen, of je nu bewoner, bezoekers of initiatiefnemer in het gebied bent. Wat is het verhaal van de Rotte? Dat begon honderdduizenden jaren geleden en duurt tot één seconde geleden! Met de Canon van de Rotte ontdek je op chronologische wijze wat er is gebeurd in elke periode in het gebied. Het verhaal van de Rotte bestaat uit talloze gebeurtenissen uit de geschiedenis, uit mensen die er een stempel op hebben gedrukt, uit gebouwen en bouwwerken, uit landschap, verhalen, tradities en folklore. Niet alle verhalen zijn even belangrijk of aansprekend om te vertellen. Sommige elementen spreken meer, omdat er een thematiek in schuilt die uniek is voor de Rotte en die betekenis geeft aan de toekomst van het gebied. Het is waardevol om juist deze elementen te kennen, te koesteren, te delen en te gebruiken. Want daarin ligt de basis voor een authentieke gebiedsidentiteit.

Er zijn twee thema’s uitgewerkt die uniek zijn voor de Rotte; de rivier als bron van activiteit en ondernemende mensen èn de rivier als bron van innovatie en ruimtelijke planvorming, wat resulteert in heel bijzonder door mensen gemaakt land. Deze twee thema’s hebben we vormgegeven in verhaallijnen. Verhaallijnen zijn geworteld in het verleden en geven richting aan de toekomst. De verhaallijnen zijn bedoeld als inspirerend kompas voor iedereen die inhoud wil geven aan de opgaven voor de Rotte.

[feather_share size=”38″]