Activiteiten

De Rotte beweegt je!

Stichting Plezierrivier de Rotte organiseert samen met andere partijen een aantal evenementen die bijdragen aan het realiseren van onze doelen.

Rottecafé’s 2019-2020

Vier keer per jaar organiseert Stichting Plezierrivier de Rotte een Rottecafé voor relaties van de Rotte. Dit zijn overheden, ondernemers, verenigingen, stichtingen, bewoners etc. De café’s vinden om en om plaats bij ondernemers in Zuidplas, Lansingerland en Rotterdam. Er zijn altijd meerdere sprekers die delen waar zij mee bezig zijn in relatie tot de Rotte. Daarnaast is het vooral een plek om elkaar te ontmoeten en te netwerken.

De cafés zijn altijd op maandagen van 16.00 tot 18.00 uur.  In 2020 gaat het om 9 maart, 8 juni (geannuleerd), 7 september en 30 november.

Rotteconferentie voorjaar 2020

Stichting Plezierrivier de Rotte organiseert in het eerste half jaar van 2021 een derde werkconferentie over de Rotte. Meer informatie volgt op een later moment. De stichting organiseerde ook in 2015 en in 2017 een werkconferentie. Samen met bewoners, overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties pakken we een thema op dat gekoppeld is aan de Rotte. Zo kwam het document ‘De Rotte beweegt je’ voort uit de input van de eerste werkconferentie. Tijdens de tweede werkconferentie werden diverse beloften gedaan aan de Rotte. De projecten die hieruit voortkwamen lopen nu nog.