Stichting Plezierrivier de Rotte organiseert samen met andere partijen een aantal evenementen die bijdragen aan het realiseren van onze doelen.

Rottecafés

Vier keer per jaar organiseert Stichting Plezierrivier de Rotte een Rottecafé voor relaties van de Rotte. Dit zijn overheden, ondernemers, verenigingen, stichtingen, bewoners etc. De café’s vinden om en om plaats bij ondernemers in Zuidplas, Lansingerland en Rotterdam. Er zijn altijd meerdere sprekers die delen waar zij mee bezig zijn in relatie tot de Rotte. Daarnaast is het vooral een plek om elkaar te ontmoeten en te netwerken. Lees hier meer informatie over de Rottecafés.

Rotteconferenties

Stichting Plezierrivier de Rotte organiseerde in het eerste half jaar van 2021 een derde werkconferentie over de Rotte.  De stichting organiseerde in 2015, 2017 en 2021 een werkconferentie. Samen met bewoners, overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties pakken we een thema op dat gekoppeld is aan de Rotte. Zo kwam het document ‘De Rotte beweegt je’ voort uit de input van de eerste werkconferentie. Tijdens de tweede werkconferentie werden diverse beloften gedaan aan de Rotte. De projecten die hieruit voortkwamen lopen nu nog. De derde conferentie stond in het teken van de Uitvoeringsagenda van het Ontwikkelplan Landschapspark de Rotte.

Waterfestival aan de Rotte en Drakenbootrace op de Rotte

Sinds 2017 organiseren we jaarlijks het Waterfestival aan de Rotte in de Crooswijksebocht en de Zwaanhalskade in Rotterdam. Die dag is dit dé plek om te zijn voor plezier op en aan de Rotte. Bezoekers kunnen in de kano, kajak, roeiboot, sup of sloep stappen, kennis maken met een boswachter en imker of mee racen met de drakenbootrace. Ook op de kade is van alles te doen.

Troepviszaterdag

Vanuit het project De Rotte Plasticvrij Ambassadeurs organiseren we iedere eerste zaterdag van de maand ‘Troepvis Zaterdag’. Een dag waarop iedereen wordt uitgenodigd om op de Rotte en omliggende wateren troep te vissen uit het water.

Troeptrimzaterdag

Vanuit het project De Rotte Plasticvrij Ambassadeurs organiseren we iedere derde zaterdag van de maand ‘Troeptrim Zaterdag’. Een dag waarop iedereen wordt uitgenodigd om langs de Rotte en de omgeving troep te prikken tijdens een wandeling.