Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) ziet toe op de good governance, van de stichting, bespreekt strategische zaken met het bestuur en bewaakt in het bijzonder de financiële positie van de stichting. De RvT bestaat uit leden met een grote maatschappelijke en bestuurlijke ervaring. Zij hebben expertise op het gebied van stedelijke en recreatieve ontwikkelingen, openbaar bestuur en financiële zaken.

Leden Raad van Toezicht:

  • Charlie Martens
    Charlie Martens Advies; RvT Vastgoedfondsen Syntrus Achmea Real Estate &  Finance.
  • Korrie Louwes
    Oud-wethouder gemeente Rotterdam, thans Hoofdinspecteur Maatschappelijke
    Zorg bij Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
  • Vacant