Placemaking Crooswijksebocht: re-creëren tijdens en na de verbouwing

Definitief Ontwerp Crooswijksebocht

Workshop Rotteconferentie 2021 – Crooswijksebocht

Workshop Rotteconferentie 2021 - Crooswijksebocht

De workshop

De Crooswijksebocht (CroBo) maakt in de komende jaren een ware transformatie door. De gemeente realiseert een geheel nieuwe kade met steigers, een natuurspeeltuin en een groen landschap. En Woonstad Rotterdam renoveert het gehele complex aan de Linker Rottekade. Tijdens deze workshop brainstormen we over welke mogelijkheden voor re-creatie de CroBo biedt tijdens en na de verbouwing?

De workshop
De vragen die we tijdens deze workshop willen beantwoorden:

 • Waarvoor en door wie worden het water, kades en de omgeving van de Crooswijksebocht gebruikt?
 • Welke bestaande en concrete nieuwe initiatieven zoeken ruimte in de (omgeving van de) Crooswijksebocht?
  • Welke van de bestaande en concrete nieuwe initiatieven kunnen tijdens de verbouwing van de buitenruimte en gebouwen al (deels) worden opgestart?
  • Welke van de bestaande en concrete nieuwe initiatieven moeten wachten tot na de verbouwing van de buitenruimte en gebouwen om te kunnen worden opgestart?
 • Wie zijn de partners, en welke vorm van samenwerking, is er voor nodig om die bestaande en concrete nieuwe initiatieven zo snel mogelijk te kunnen opstarten?

Resultaat

Samenvatting

Er was een behoorlijke grote opkomst met deelnemers die specifiek voor deze workshop kwamen. Dit gaf aan dat zij het een belangrijk onderwerp vinden. De meeste betrokken partijen zijn geen ondernemers; de kern van hun werkzaamheden is een andere dan een onderneming opzetten of exploiteren. En de betrokken ondernemers zijn – logischerwijs – erg druk met hun eigen onderneming. Daardoor ontbreekt het aan een echte trekker en regie. Daar zit de uitdaging voor de placemaking van de Crooswijksebocht. Op dit moment worden de buitenruimte/ Rottekade en het gebouw aan de Linker Rottekade sterk verbeterd. Daar wordt zogezegd “productie” gedraaid. Wat betreft maatschappelijk programma, dus wat voor sociaaleconomische activiteiten er worden ontplooit, zit de Crooswijksebocht nog in de fase van activeren. Of zelfs nog bij het agenderen van de (potentie van de) Crooswijksebocht, zoals bij de politiek. Het is van belang dat, als de werkzaamheden aan de buitenruimte en het gebouw eind 2022 zijn afgerond, de Crooswijksebocht een levendige en waardevolle Crooswijkse plek wordt langs de binnenstedelijke Rotte. De potentie is er, de fysieke verbeteringen ook. Nu nog een echte trekker.

Conclusies

Fase: doorgaan produceren fysieke verbeteringen (buitenruimte en gebouw), activeren maatschappelijk programma in buitenruimte en gebouwen

 • De belangrijkste uitkomsten van deze workshop:
  Er was een behoorlijk grote opkomst van mensen die specifiek voor de workshop CroBo kwamen, dus mensen vinden het belangrijk. Er is enthousiasme om de CroBo qua placemaking en activiteiten verder te brengen. De meeste betrokken partijen zijn geen ondernemers; de kern van hun werkzaamheden is een andere dan een onderneming opzetten of exploiteren. En de betrokken ondernemers zijn – logischerwijs – erg druk met hun eigen onderneming. Daardoor ontbreekt het aan een echte trekker en regie. Daar zit de uitdaging voor de placemaking van de Crooswijksebocht.
 • Het thema zit in de volgende fase:
  Op dit moment worden de buitenruimte/ Rottekade en het gebouw aan de Linker Rottekade sterk verbeterd. Daar wordt zogezegd “productie” gedraaid. Wat betreft maatschappelijk programma, dus wat voor sociaaleconomische activiteiten er worden ontplooit, zit de Crooswijksebocht nog in de fase van activeren. Of zelfs nog bij het agenderen van de (potentie van de) Crooswijksebocht, zoals bij de politiek. Het is van belang dat, als de werkzaamheden aan de buitenruimte en het gebouw eind 2022 zijn afgerond, de Crooswijksebocht een levendige en waardevolle Crooswijkse plek wordt langs de binnenstedelijke Rotte. De potentie is er, de fysieke verbeteringen ook. Nu nog een echte trekker.
 • De belangrijkste vervolgstap is:
  Agenderen en activeren van de politiek, met de verkiezingen en een nieuw collegeprogramma als belangrijke momenten. Misschien ook verbinden met de uitvoeringsagenda Ontwikkelplan Landschapspark de Rotte van het Recreatieschap Rottemeren, en het organiseren van een brede follow up meeting van de conferentie op dit onderwerp.
 • De trekker is/kan zijn:
  De belangrijkste vragen zijn: wie kan dit trekken, en wat is er voor nodig (inhoud, proces, geld) om diegene dit te kunnen laten uitvoeren? Hier moet nog iemand voor gevonden worden?
 • De partijen die er bij betrokken moeten zijn, zijn:
  Gemeente Rotterdam, Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk, Woonstad Rotterdam, Stichting Plezierrivier de Rotte, diverse initiatieven uit de buurt en breder Rotterdam Noord (ondernemers, verenigingen, stichtingen).
 • De rol die de workshopbegeleider voor zichzelf ziet is:
  Liefst afnemend, want die heeft hier vanuit Stichting Plezierrivier de Rotte sinds 2015 veel vrijwillige tijd ingestopt. Maar de grote vraag: wie dan?
Verslag