Eind 2019 bracht de Maatschappelijke Adviesraad ZH van Staatsbosbeheer een bezoek aan onze Huiskamer in de Crooswijksebocht. De adviesraad was erg onder de indruk van de visie en bevlogenheid van Stichting Plezierrivier de Rotte. Als gebaar kreeg onze stichting daarom 120 bomen en/of struiken in het jaar dat Staatsbosbeheer 120 jaar bestaat. Het geschenk is bedoeld ter vergroening van de wijken Noord en Crooswijk in de nabijheid van de Rotte in de stad Rotterdam. Staatsbosbeheer investeert hiermee zowel in de groene verbinding tussen stad en groen ommeland, als in de sociale verbinding. Bewoners van Rotterdam profiteren van het geschenk; de stad wordt groener, de bomen geven schaduw en een aantal van de cadeaubomen zijn vruchtenbomen.

De eerste boom, een echte Kroosboom, is samen met Sylvo Thijsen (directeur Staatsbosbeheer), Bert Wijbenga (wethouder Gemeente Rotterdam) en groep 8 van IBS Noen uit Crooswijk nabij de Crooswijkse Bocht geplant in december 2019. Tijdens de Boomplantdag in 2020 zijn er nog eens 18 geplaatst. Nog 101 bomen en/of struiken te gaan. Samen met partners van gemeente Rotterdam wordt gekeken waar deze bomen en/of struiken geplant kunnen worden.

Projectleider: Marja de Bruyn