Rotte(r)dam 750 jaar

In 2020 is het 750 jaar geleden dat de dam in de Rotte werd gelegd. Uit cultuurhistorische verkenning van de Rotte door Steenhuis/Meurs blijkt dat ondanks de aanleg van diverse dijken in de dertiende eeuw, de Maas bij ongunstige weersomstandigheden nog steeds het land kon binnendringen via de monding van de Rotte. Met een vierhonderd meter lange dam, ter plekke van de huidige Hoogstraat, werd de monding van de Rotte gedicht. Binnendijks begon zich een stad te vormen, die van het water een economie maakte. En met de dam begint ook de ontwikkeling van de Rotte als handelsrivier en als ader van de watereconomie. Het leggen van de dam in de Rotte is daarmee een historisch moment. Iets om bij stil te staan! Onze stichting werkt samen met diverse partijen aan een programma om dit moment volgend jaar te vieren. Heb je ideeën? Laat het ons weten.