Ondernemersvereniging de Rotte(meren)

Ondernemersvereniging de Rotte(meren )(OVR) is een vereniging van organisaties en ondernemers die gevestigd en/of werkzaam zijn in het gebied van Recreatieschap Rottemeren: het Rottemerengebied of aan de Rotte binnenstedelijk. Dit gebied strekt zich over drie gemeenten: Rotterdam, Lansingerland en Zuidplas. De vereniging is opgericht mede dankzij de inzet van Stichting Plezierrivier de Rotte.

De ondernemersvereniging heeft vier pijlers:

  • Belangenbehartiging
  • Gebiedsmarketing
  • Bewegwijzering en bereikbaarheid (fysiek en digitaal)
  • Beter, meer en uitgebreider gezamenlijk aanbod

Klik hier voor meer informatie over de ondernemersvereniging.