Poort van NoordWilliam Ista - Stichting Plezierrivier de Rotte

Om de Rotte verder op de kaart te zetten bij bewoners, ondernemers, overheden en andere organisaties, schrijft onze stichting, in samenwerking met AIR, de partners Van der Leeuwkring en gemeente Rotterdam een Open Oproep uit voor de Poort van Noord, de plek waar de Rotte onder de Ruit door stroomt. Binnenkort volgt meer informatie hierover.

De Poort van Noord
De Poort van Noord (de kruising van de Rotte met de A20/spoorlijn) is een plek waar je aan de ene kant de stad Rotterdam beleeft en aan de andere kant het groene landschapspark De Rotte. De Poort van Noord is ook een plek waar het infra-landschap van snelweg en spoor de Rotte als verbinding van stad en ommeland ondergeschikt en onaantrekkelijk maakt

Open Oproep
De Open Oproep werd op 16 november gelanceerd. Het winnende idee moet de Poort van Noord agenderen en activeren, de aantrekkelijkheid vergroten, gebruik uitlokken en een positieve bijdrage leveren aan de toekomst van deze plek. Voor de winnaar(s) van deze Open Oproep is €2.500,- beschikbaar om hun idee verder uit te werken en te presenteren op de Rotteconferentie in juni 2021.

De talkshow
Voorafgaand aan de lancering van deze Open Oproep werd de opgave in een online talkshow verdiept met Ewoud Dekker en Harry van Huut van Stichting Plezierrivier de Rotte, juryleden van de Open Oproep. Het gesprek werd geleid door Bas van der Pol (AIR).

39 inzendingen
De deadline voor deelname aan de Open Oproep was 31 december 2020. Deze werd verlengd naar 1 februari 2021. Op 1 februari waren er 39 inzending! Bekijk alle inzendingen hier.

De winnaars
Op 15 februari werd tijdens het Rottecafé bekend gemaakt wie de winnaars zijn van de van de eerste ronde. Dit zijne de inzending ‘Rotte, stel je voor’ van Marit Schavemaker en Jet ten Voorde en ‘De Beeldenro(u)tte’ van Margit van Schaik en Jesper Baltussen. Lees het persbericht hier.

Projectleider Stichting Plezierrivier de Rotte:
Ewoud Dekker