Save the Date Rottecafé 9 maart

Save the date voor het eerste Rottecafé van dit jaar: Maandag 9 maart 2020, van 16.00 tot 18.00 uur

Sprekers
Zoals altijd zijn er sprekers die ons meenemen in de ontwikkelingen rondom de Rotte. Wil jij zelf een keer spreken/pitchen? Of heb je tips/ideeën voor sprekers? Geef dit aan via het aanmeldformulier.

Netwerken
Tijdens het Rottecafé is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over alle ontwikkelingen rondom onze rivier de Rotte.

Locatie
Het Rottecafé is deze editie gelegen in Zuidplas. De exacte locatie volgt in de officiële uitnodiging. Wil je zelf een keer een Rottecafé hosten? Geef dit dan aan ons door via marielle@derotte.nl.

Aanmelden
Je kunt jezelf aan- of afmelden voor het Rottecafé via ons digitale aanmeldformulier. Onder voorbehoud aanmelden is ook mogelijk. Je kunt het formulier op een later moment nog wijzigen.
We hopen jullie allen te zien bij het Rottecafé.

Met vriendelijke groet,
Stichting Plezierrivier de Rotte
Carol, Marja, Damo, Ewoud, Erik en Mariëlle

Informatieavond Noord

Mariëlle was namens ‘Ook dit is de Rotte’ en namens onze stichting op 17 januari bij de informatieavond Noord. Tijdens deze avond worden diverse projecten en plannen gepresenteerd aan bewoners van de wijken. Rondom de Rotte zijn diverse plannen en ontwikkelingen die wij graag onder de aandacht brengen van de bewoners. Daarnaast gaf Mariëlle namens het platform ‘Ook dit is de Rotte’ informatie over de activiteiten op en nabij de Rotte.

Rottecafé 2 december

Graag nodigen wij je uit voor het laatste Rottecafé van dit jaar. Het café is op maandag 2 december van 16.00 tot 18.00 uur. Het wordt weer een mooi café!

Ben jij er bij?
Wanneer:  maandag 2 december 2019
Hoe laat:   van 16.00 tot 18.00 uur
Waar:        Huiskamer van de Rotte/ Obst und Gemüse, Kerkhoflaan 145 in Rotterdam

Sprekers
Tijdens het Rottecafé is er zoals altijd een aantal interessante sprekers:

  • Staatsbosbeheer vertelt ons over het Ontwikkelplan Rottemeren;
  • Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard deelt de projecten en ontwikkelingen in/aan de Rotte en Rottemeren;
  • Gemeente Rotterdam presenteert het programma voor 750 jaar dam in de Rotte.

Daarnaast is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over alle ontwikkelingen rondom onze rivier de Rotte. Wil jij ook iets delen met de gasten tijdens het Rottecafé? Meld je dan per mail bij Mariëlle: infoplezierrivier@gmail.com.

Locatie
Het Rottecafé vindt dit keer plaats in onze eigen Huiskamer van de Rotte. John van Obst & Gemüse is onze gastheer deze avond. Obst & Gemüse is een huiskamerrestaurant waar biologische, vegetarische en veganistische maaltijden worden aangeboden. Er worden ook workshops gegeven.

Aanmelden
Je kunt jezelf aan- of afmelden voor het Rottecafé via ons digitale aanmeldformulier
Onder voorbehoud aanmelden is ook mogelijk. Je kan het formulier op een later moment nog wijzigen.

We hopen jullie allen te zien bij het Rottecafé.

Met vriendelijke groet,

Stichting Plezierrivier de Rotte
Carol, Marja, Damo, Ewoud, Erik en Mariëlle

Nieuwsflits november

Regelmatig sturen wij een nieuwsflits met een update over de activiteiten op, rond en t.b.v. de Rotte. Wil jij de nieuwsflits in je mail ontvangen? Meld je dan aan.

In de nieuwsflits van november lees je over:

  • Van der Leeuwprijs 2019
  • Rottecafé maandag 2 december
  • Voorbereidingen derde Rotteconferentie
  • Staatsbosbeheer schenkt stichting 120 bomen
  • Ontwikkelplan Rottemeren

Je vindt de nieuwsflits van november hier.

Wij wensen je veel leesplezier. Mocht één van de onderwerpen aanleiding geven tot vragen of ideeën, laat het ons weten via info@derotte.nl

Met plezierige groet,
Stichting Plezierrivier de Rotte

Marja, Mariëlle, Carol, Ewoud, Erik en Damo

Stichting krijgt 120 bomen

Recent bracht de Maatschappelijke Adviesraad ZH van Staatsbosbeheer een bezoek aan onze Huiskamer in de Crooswijksebocht. De adviesraad was erg onder de indruk van onze visie en bevlogenheid. Als gebaar krijgt onze stichting daarom 120 bomen en/of struiken in het jaar dat Staatsbosbeheer 120 jaar bestaat. Denk met ons mee over welke bomen en struiken we waar kunnen plaatsen. Zoals een walnotenboom op het schoolplein of voedselbos nabij de Rotte. De eerste boom, een echte Kroosboom, planten we op 11 december om 9.00 uur samen met Sylvo Thijsen (directeur Staatsbosbeheer), Bert Wijbenga (wethouder Gemeente Rotterdam) en groep 8 van IBS Noen uit Crooswijk nabij de Crooswijkse Bocht. Staatsbosbeheer bedankt voor dit geschenk!

Onderstaand de officiële uitnodiging.

Uitnodiging

Staatsbosbeheer bestaat 120 jaar. Om dit te vieren schenkt Staatsbosbeheer 120 bomen cadeau aan de stichting Plezierrivier de Rotte ten behoeve van vergroening van de wijken Noord en Crooswijk  in de nabijheid van de Rotte in de stad Rotterdam. Staatsbosbeheer investeert hiermee zowel in de groene verbinding tussen stad en groen ommeland, als in de sociale verbinding. De werkzaamheden, visie en bevlogenheid van Stichting Plezierrivier de Rotte sluiten hier op aan. Bewoners van Rotterdam profiteren van het geschenk; een aantal van de cadeaubomen zijn namelijk vruchtenbomen en geven daarnaast schaduw geven en dragen bij aan het wegnemen van hittestress.

Feestelijke bijeenkomst
Woensdag 11 december is er een bijeenkomst in Crooswijk samen met de stichting Plezierrivier de Rotte, Sylvo Thijsen, directeur Staatsbosbeheer, wethouder buitenruimte Rotterdam en tevens voorzitter bestuur recreatieschap Rottemeren, Bert Wijbenga en kinderen van groep acht van basisschool IBS Noen. Sylvo Thijsen overhandigt een kroosboom. Symbolisch, omdat vroeger in Crooswijk de beroemde kroosbomen (Pruimenbomen) zijn gekweekt. Vooruitlopend op de volledige herinrichting van de Crooswijksebocht over anderhalf jaar, planten en adopteren de kinderen van basisschool Noen nu alvast de eerste boom in de Crooswijksebocht. Het plan is om op diverse plaatsen in de nabijheid van de Rotte nog meer voedselbomen te planten zoals bv. notenbomen, zodat bewoners, jong en oud, de vruchten kunnen eten en meer kennis opdoen van/over de natuur en diversiteit aan bomen.

Programma bijeenkomst 11 december
08.50 uur:          Ontvangst bij de huiskamer van de Rotte, Obst & Gemüse, Kerkhoflaan 145, Rotterdam
08.50 uur:          Lopen naar Crooswijksebocht voor officiële handeling
08.55 uur:          Overhandiging ‘kroosboom’ door Sylvo Thijsen
Korte toespraken door de stichting Plezierrivier de Rotte, Sylvo Thijsen, Bert Wijbenga en een vertegenwoordiger van basisschool IBS Noen
09.05 uur:          Planten boom door de kinderen van IBS Noen
09.15 uur:          Teruglopen naar huiskamer van de Rotte / Obst & Gemüsse
09.45 uur:          Einde bijeenkomst

U bent van harte welkom. Wilt u aanwezig zijn dan kunt u zich aanmelden bij Dick van Stegeren: D.vanStegeren@staatsbosbeheer.nl

Foto Florine

Winnaar Van der Leeuwprijs 2019

“De Van der Leeuwkring eerde voor de elfde keer een initiatief met uitzonderlijke waarde voor de publieke ruimte van Rotterdam. Stadsmakers die, op zoek naar een beter Rotterdam, voorbij het eigen belang de verbinding weten te maken met de ruimtelijke én de maatschappelijke ontwikkeling van de stad. Een doorsnede van de nominaties en de winnaars van het afgelopen decennium laat zien dat de stadsmakerscultuur in Rotterdam zich in de breedte heeft kunnen ontwikkelen. Iedereen maakt de stad, dat is ook de gedachte die het Stadsmakerscongres centraal stelt. Het gaat daarbij om initiatief, ondernemerschap, creativiteit, optimisme, het activeren van netwerken en het maken van plekken van betekenis voor Rotterdam. Een trotse Rotterdamse praktijk die juist met de groei van de stad aan betekenis wint en die de Van der Leeuwkring wil ondersteunen en op een voetstuk wil plaatsen.

De nominaties waren dit jaar erg verschillend. Wat de genomineerden bindt, is hun inzet om samen te werken aan de toekomst van Rotterdam. Voorbij het eigen belang, creatief en verbindend, en met oog voor de grote uitdagingen én kansen van deze tijd. Zij laten zien wat het kan betekenen om concreet invulling te geven aan abstracte opgaven als duurzame groei en een inclusieve staat. De nominaties waren: Lenard Vunderink en Bas van den Berg voor de Keilewerf en hun onderscheidende bijdrage aan De Kroon, inspirerende broedplaatsen voor de creatieve en circulaire marktindustrie in Rotterdam; Stichting Plezierrivier de Rotte voor het op de kaart zetten en activeren van de Rotte als betekenisvol landschap voor de stad en ver daarbuiten, en tenslotte Dick de Cock en Kirsten van den Berg, samen met Marco den Dunnen, Rodney van den Engel en de Heilige Boontjes, voor de transformatie van Bureau Eendracht tot een nieuw ‘monument van inclusiviteit’ in het hart van de stad.

De winnaar van de Van der Leeuwprijs 2019
De elfde Van der Leeuwprijs ging naar Stichting Plezierrivier de Rotte. De initiatiefnemers zetten onbaatzuchtig hun netwerk en tijd in en dragen zo, ver voorbij het eigen belang, bij aan een gezonde en aantrekkelijke publieke ruimte. Door de Rotte letterlijk en figuurlijk op de kaart te zetten, openen zij een nieuw en inspirerend perspectief op de oorsprong van Rotterdam als verbindend landschap. Het initiatief verbindt stedelijk leven, gezondheid en ecologie en het betrekt cultuurhistorie op de toekomst van de stad. Dankzij de inzet van deze initiatiefnemers is het haast onmogelijk geworden om de Rotte anders te zien dan een genereus landschap voor alle Rotterdammers. Deze inzet is daarmee tot een echt stadsproject geworden dat zich tot over de gemeentegrenzen uitstrekt en uitdaagt tot actie en interactie. De Stichting en zijn activiteiten worden van energie voorzien door vrijwilligers Carol Hol, Ewoud Dekker, Erik Rovekamp, Damo Holt en Mariëlle van den Berge. Samen bewegen zij een breed stedelijk en regionaal netwerk van partners en ondernemers. Van de bron in Moerkapelle tot en met de Leuvekolk in het hart van Rotterdam. De Van der Leeuwkring is zeer onder de indruk van de manier waarop de initiatiefnemers het stadsmaken zo opnieuw weten te verbreden en te openen voor bewoners, ondernemers, instellingen en overheden op verschillende schaalniveaus. Op sleutellocaties langs de de stroom van de Rotte dragen zij ook bij aan een betere stad. De Crooswijksebocht belichaamt deze inzet. Door te werken vanuit het huiskamerrestaurant Obst&Gemüse dragen de initiatiefnemers bij aan de gastvrijheid van deze plek, ondersteunen zij een startende ondernemer en organiseren zij een ontmoetingsplaats voor de buurt en de stad.

De initiatiefnemers laten zien dat stadmaken zich in de volle breedte heeft kunnen ontwikkelen. Een inspireerde en hoopvolle praktijk in een groeiende stad. Daarom ontvangt Plezierrivier de Rotte de Van der Leeuwprijs 2019.”

Bovenstaande was de tekst die tijdens de uitreiking werd uitgesproken.

Carol Hol: “Wij voelen ons vereerd dat wij deze prijs in ontvangst mochten nemen. De toekenning van de Van der Leeuwprijs doet ons des te indringender beseffen hoe belangrijk het is om de Rotte en haar oevers van Bron tot Dam als een samenhangende “publieke ruimte” te zien en te koesteren”.

Foto Florine

Genomineerd voor Van der Leeuwprijs

Wauw! Onze stichting is genomineerd voor de Van der Leeuwprijs 2019. Wat een eer!

De prijs wordt uitgereikt aan Rotterdamse initiatieven die een uitzonderlijke meerwaarde hebben voor de publieke ruimte en de ontwikkeling van de stad. Ook Bureau Eendracht en de Keilewerf zijn genomineerd. Op vrijdag 8 november, tijdens het Stadmakerscongres Rotterdam, wordt de winnaar bekendgemaakt.

De Van der Leeuw prijs wordt sinds 2005 jaarlijks uitgereikt door de Van der Leeuwkring. De kring bestaat uit topmensen van Rotterdamse corporaties, vastgoedontwikkelaars en beleggers, die zich persoonlijk betrokken voelen bij de ontwikkeling van Rotterdam.

Vers Beton schreef een artikel op hun website over de nominatie en interviewden Ewoud hiervoor.
Klik hier om het artikel te lezen.

Rottecafé 2 december

Save the Date! Het vierde en laatste Rottecafé van dit jaar is op maandag 2 december van 16.00 tot 18.00 uur. Een mooie gelegenheid om met elkaar terug te kijken naar 2019 én vooruit te kijken naar de plannen rondom de Rotte voor 2020. Ben jij er bij?

Wanneer:  maandag 2 december 2019
Hoe laat:   van 16.00 tot 18.00 uur
Waar:        Rotterdam

Sprekers
Tijdens het Rottecafé is er zoals altijd een aantal interessante sprekers. Daarnaast is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over alle ontwikkelingen rondom onze rivier de Rotte. Wil jij iets delen met de gasten tijdens het Rottecafé? Meld je dan per mail bij Mariëlle: infoplezierrivier@gmail.com.

Aanmelden
Je kunt jezelf nu al aan- of afmelden voor het Rottecafé via ons digitale aanmeldformulier
Onder voorbehoud aanmelden is ook mogelijk. Je kan het formulier op een later moment nog wijzigen.

We hopen jullie allen te zien op 2 december.

Met vriendelijke groet,

Stichting Plezierrivier de Rotte
Carol, Marja, Damo, Erik, Ewoud en Mariëlle

Alliantie GroenBlauwe Rotte; belangengroepen rond Rottemeren slaan handen ineen

Dit voorjaar werd de Alliantie GroenBlauwe Rotte opgericht. Een nieuw initiatief in het stroomgebied van de Rotte. Stichting Plezierrivier de Rotte nodigde woordvoerders René van Buuren en Mariëtte Hommes uit om kennis te maken en meer te horen over de GroenBlauwe Alliantie, hun missie, visie en plannen.

Van incidenteel samenwerken naar een Alliantie
De initiatiefnemers van de Alliantie GroenBlauwe Rotte zijn:
– Natuur- en Vogelwacht Rotta,
– Platform Eendragstpolder,
– Belangengroep Oud-Verlaat,
– Stichting Natuurpolders,
– Stichting Rotteverband en een aantal betrokken bewoners.

Al deze partijen zijn actief in het groene buitengebied rond de Rotte en sloegen de handen in één. Mariëtte vertelt: “Incidenteel hebben de partijen elkaar al vaker opgezocht. Zo was er in 2015 een plan voor Lowlands aan de Rotte, een groot evenement in de Eendragtspolder. Dit is mede dankzij onze inzet niet doorgegaan.” René vult aan: “De samenwerking tussen Rotta en het Rotteverband gaat zelfs terug naar 2001. Ook deze samenwerking is altijd op incidentele basis geweest. Nu zijn er ontwikkelingen in het gebied die aanleiding gaven om structureel samen te werken met behoud van de krachten van de eigen organisaties. Daarom is het een Alliantie en geen stichting of vereniging.”

Natuur en landschap onderbelicht

Politiek en ambtenarij handelt naar het vastgestelde kader en nog op te stellen ontwikkelplan. René: “In de kadernotitie wordt vooral gefocust op het recreatief belang van de Rotte e.o.. Het gaat om actieve en intensieve recreatie. De extensieve recreatie komt er bekaaid af. Er is daarnaast veel ruimte voor evenementen en ontwikkelingen in het gebied. De paragraaf natuur, landschap en cultuurhistorie blijft o.i. onderbelicht. De belangen van natuurbescherming en het bewaren en bevorderen van natuur- en landschapsschoon komen niet naar voren, terwijl dit toch echt hoofdtaken zijn van het recreatieschap. De balans in de onderlinge samenhang met natuur en landschap zien wij onvoldoende geborgd. En juist daaraan is dringend behoefte, temeer daar (toekomstige) ruimtelijke ontwikkelingen het landschappelijke karakter van het Rottemerengebied in toenemende mate onder druk zetten.”

80% van de inwoners heeft behoefte aan meer natuur

Het landschap van Zuid-Holland krijgt het laagste rapportcijfer van Nederland. Dat blijkt uit een enquête door Natuurmonumenten in november 2018. Met ruim 45.000 respondenten was dit de grootste raadpleging over het Nederlandse landschap ooit. Ruim 7.100 invullers komen uit Zuid-Holland. 80% van deze inwoners van Zuid-Holland  wil meer ruimte voor de natuur. Mariëtte: “Inwoners betalen belasting, als zoveel inwoners behoefte hebben aan meer natuur, dan is de verwachting dat hier ook iets mee gedaan wordt. Er zijn twee groeiende groepen mensen: ouderen en mensen die met een burn-out thuis zitten. Een grote groep die extensieve recreatie behoeft. Daar moet rust, ruimte en groen voor zijn.” Joop Spijker, onderzoekscoördinator Groen en welbevinden van Wageningen Universiteit en Research, is een van de samenstellers van de factsheet ‘Groen en Wonen’, waarin positieve effecten van groen op een rij zijn gezet. Één van de effecten is dat groen meehelpt depressies te bedwingen, volgens de Wereldgezondheidsorganisatie in 2020 volksziekte nummer één. Ook wordt meer groen geassocieerd met minder agressie en criminaliteit. Mariëtte, “de mensen hebben dus baat bij de open ruimtes, rust en groen.”

Streven naar volwaardige natuur, behoud van landschapsschoon en cultuurhistorie
De Alliantie GroenBlauwe Rotte heeft een duidelijke missie, Mariëtte: “de Alliantie streeft naar volwaardige natuur (-ontwikkeling, -bescherming en -beheer), behoud van landschapsschoon en cultuurhistorie in het Rottemerengebied, zowel voor wat betreft de rivier zelf als de dijken en de polders langs weerszijden. Recreatievoorzieningen en -activiteiten moeten passen in het karakter van de verschillende deelgebieden.” René vult aan: “Het doel van de Alliantie is met inzet van expertise en betrokkenheid het onder de aandacht brengen van natuur, landschapsschoon en cultuurhistorie in het Rottemerengebied. De Alliantie wil op basis hiervan optreden als gesprekspartner, gevraagd en ongevraagd adviseren en meedenken, alsmede in co-creatie participeren bij ontwikkelingen op het gebied van deze essentiële maatschappelijke waarden, om deze te behouden, te herstellen en te versterken.”

Natuurgebied of recreatiegebied?
Het Rottemerengebied is bestempeld als recreatiegebied. Dat is het niet altijd geweest. Mariëtte: “De Rottemeren is sinds de jaren 60 een recreatiegebied. Het gebied zelf is echter eeuwen oud. In de huidige vorm is het pas in de 18e eeuw door de mens aangelegd. Daardoor is het extra kwetsbaar. We hebben veel moois dat waardevol genoeg is om voor te knokken. Er hoeft niet veel veranderd te worden en er is nog niet heel veel verpest. Er ligt wel een dreiging op de loer.” Er zijn al initiatieven die de doelen van de Alliantie ondersteunen. Mariëtte: “Het is belangrijk om te weten dat wij van mening zijn dat er in dit gebied geen echte oorspronkelijke natuurgebieden bestaan, met uitzondering van het Koornmolengat en de Wiebertjes. Het Rottemerengebied is bewerkt door de mens en daardoor extra kwetsbaar. Je kunt natuur en ontwikkeld landschap echter niet los van elkaar zien. Wij roepen iedereen graag luidkeels op om natuurvernieuwing en biodiversiteitprojecten op te pakken en er mee aan de slag te gaan. Alles van waarde is weerloos. Dat geldt ook voor dit gebied en dat willen wij beschermen.”

Succesvolle initiatieven
De Hennipgaarde is een voorbeeld van een initiatief dat aansluit bij de missie en doelen van de Alliantie. Stichting Natuurpolders, de trekker van het initiatief, heeft hier bio-diversiteit gecreëerd. De grond is verbeterd door het kweken van granen met bloemen er tussen, er staan bijenkasten en het ploegen van de grond wordt in toenemende mate door de natuur zelf gedaan, als wormen en insecten ondergronds hun gang kunnen gaan. Ook de Zevenhuizerplas Experience, een evenement voor jong en oud om de natuur en (watersport) te beleven, draagt de alliantie een warm hart toe.  René: “onze alliantie blijft voorlopig actief. Het bereiken van onze doelen is een continu proces omdat er altijd veel druk zit op dit gebied. Neem als voorbeeld de problematiek met wateroverlast. Hierdoor moeten er steeds meer waterberging zones komen. Deze zones kun je mooi laten ontwikkelen tot gebieden met diverse flora en fauna. Natuur ontwikkelt zichzelf als je er maar met je vingers vanaf blijft. Dan zou je zeggen dan hebben we niks te doen, maar juist wel, want iedereen zit er met zijn vingers aan.”

Voor, door en met elkaar
René: “Wij willen de politieke opinie beïnvloeden voor de bewoners en de gebruikers van het gebied, en voor de 80% van de ondervraagde Zuid-Hollanders die vinden dat er te weinig groen is in het gebied. Dit willen wij doen op basis van argumenten en door het gebruik van de publieke opinie (vrij brede achterban) en altijd in dialoog. De andere stakeholders in het gebied zien wij als partijen die gedeeltelijk hetzelfde nastreven als de Alliantie en op bepaalde punten sta je tegenover elkaar. Op sommige gebieden kun je dus samenwerken, maar niet overal. Eén ding hebben we gemeen, we willen het allemaal nog een poosje leefbaar houden.

Aan de voorkant geïnformeerd worden
Om de doelen van de Alliantie te bereiken is het van belang dat de Alliantie aan de voorkant geïnformeerd wordt. René: “Onze ervaring is dat wij constructief kunnen meedenken als wij in een vroegtijdig stadium worden betrokken. Samen bereik je meer!”

Breder inzetbaar
De Kadernotitie is niet het enige onderwerp waar de Alliantie GroenBlauwe Rotte zich mee bezighoudt. Recreatiegebied Rottemeren ligt in Zuidplas, Lansingerland en Rotterdam. Drie gemeenten die beslissen over de regels en wetgeving in het gebied. Overkoepelend is daar het Recreatieschap Rottemeren. In sommige gevallen ontbreekt samenwerking. Mariëtte “Een voorbeeld is een gecombineerd evenementenbeleid. Dit ontbreekt. De drie gemeenten hebben hun eigen regels, vergunningen en kalender. Dit is niet op elkaar afgestemd. Er mist een gezamenlijke visie en beleidsnota. Dat zorgt regelmatig voor overlast bij de bewoners in het gebied.”

Enkele partijen uit de Alliantie zijn aangehaakt bij de bypassing van de A13 en A16. Deze nieuwe snelweg komt deels door het Recreatiegebied Rottemeren heen. Dit heeft een groot effect op het gebied en de omwonenden. René: “de partijen uit de Alliantie participeren hierin als onafhankelijke partijen.” Mariëtte: “Wij werken ook samen op het gebied van klimaatdoelen. De Rottemeren is een natuurlijke groenomgeving. Hiervan worden delen gebruikt voor recreatie, deels extensief en deels intensief. Dat maakt deze omgeving een gebied dat deels gebruikt wordt voor recreatie. Het gebied wordt ook gebruikt voor waterberging, zoals in de Eendragtspolder. Ook initiatieven als de Hennipgaarde, waar meer natuurlijke natuur wordt teruggewonnen door minder met gif te werken en biodiversiteit en ecologische landbouw bevorderd worden. Hier mag meer van komen en meer aandacht voor zijn. Daar maken wij ons als Alliantie ook hard voor.”

Aansluiten bij de Alliantie GroenBlauwe Rotte kan!
Geïnteresseerden die zich aan willen sluiten bij de Alliantie kunnen voor meer informatie terecht op de website van de Alliantie: www.Alliantiegroenblauwerotte.nl

Uitreiking ROTTErdam Waterpaspoort

Afgelopen dinsdag viste wethouder Wijbenga samen met schoolkinderen het eerste ROTTErdam Waterpaspoort op. Het Waterpaspoort is een leuk boekje voor kinderen om zelf de magische waterwereld in en om de Rotte te ontdekken. 

Basisschoolleerlingen van de bovenbouw die WaterWijzerlessen bij de Rotte hebben gevolgd, ontvingen dit paspoort. Het paspoort en de buitenlessen maken deel uit van het project WaterWijzer rond de Rotte. De stichtingen Plezierrivier De Rotte en NatuurWijs, evenals Plastic Whale en Ekologika, werken samen aan dit project. Gastdocenten laten kinderen in schooltijd op een leuke, leerzame manier kennis maken met de waternatuur, plastic soep en het waterbeheer in en om de Rotte.

NatuurWijs is natuurbeleving en natuureducatie voor kinderen op de basisschool. Zelfontdekkend leren over de natuur, van de natuur, in de natuur.
Plastic Whale zet zich in voor plasticvrije wateren door plastic te gaan vissen met scholen, bedrijven en publieksevenementen te organiseren. Van het opgeviste plastic bouwt Plastic Whale nieuwe design-sloepen, zoals ook de gouden ‘van Zooi naar Mooi’ sloep die aanwezig zal zijn en is gesponsord door de gemeente Rotterdam.

Het opvissen en de uitreiking van de nieuwe ROTTErdam Waterpaspoorten was met medewerking van Wethouder Wijbenga en een klas van basisschool de Bavokring uit Kralingen.

Het project WaterWijzer is mogelijk gemaakt door bijdragen van Provincie Zuid-Holland, Fonds NME, gemeente Rotterdam, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Recreatieschap Rottemeren/ Staatsbosbeheer