Overzicht inzendingen Poort van Noord

De winnaars

Rotte, stel je voor

De Poort van Noord écht beleefbaar en actief te maken. Allereerst via het zicht, door licht te brengen naar deze donkere plek. Door lampen op te hangen die op het water schijnen reflecteren de golven op de wanden en plafonds van de bruggen. Ten tweede door de bewoners actief onderdeel te maken van deze plek. Door een urban gym te maken die bestaat uit verschillende onderdelen, voor verschillende leeftijden en activiteiten.
Voorbeelden hiervan zijn: schommels, die kunnen worden opgehangen onder de bruggen, een boulderwand aan de wanden van het viaduct, een 100 m sprint parcours met lijnen op de grond, die te verlengen is voor een gehele hardlooproute langs de Rotte per 1 km, trampolines in het groen, een fitness installatie met training tools (low key) en een kabelbaan over het water heen.

De BeeldenROuTTE

Welkom bij de Beeldenroutte! Hier zie je vanaf de Rotte kunstwerken in de spiegeling van het water voorbij bewegen of kun je aanleggen op een kunstvlonder. Of stap van de fiets en loop door het dichte schilderijenbos. In de werkplaats onder de snelweg kun je de kunstenaars aan het werk zien. Of kom gewoon kijken of je de puttertjes kan spotten, kikkerdril vindt of koel even af langs de Rotte.

Overige inzendingen

De Rotte Dobber

De Rotte Dobber is een voorstel voor een nieuw baken op het water. In het middelpunt van de vaargeul, waar de meanderende Rotte en de waterweg van het Noorderkanaal samenkomen. De dobber markeert een sleutelplek, het kruispunt waar voorbijgangers de stad beleven of – aan de andere kant van de ruit van rijkswegen – het natuurgebied van de Rottemeren betreden. Het baken verbindt deze beweging, tegelijkertijd functioneert het als brandpunt die de samenhang in het gebied kan versterken.

Het Portaal van Noord

Het riviermonument is een tentoonstelling en visuele historische verwijzing naar het verloop van de rivier de Rotte. Het markeert en legt de historische route vast en geeft daarbij ruimte voor eigentijds gebruik en als herkenningspunt bij zowel plaatselijke gebruikers als bij snelwegpassanten.

Ook onze Rotte

Het lichte blauw van ROTTE.R.DAM IN en UIT gaat langzaam over in de héél licht-crèmige kleur van het Rottewater en bedekt de hele overspanning van de spoorbrug. Op deze kleur zijn in de donkerbruine kleur van de klei van de Rottedijken de portretten (zijaanzicht) geschilderd van alle vissoorten die in de Rotte leven. Flink groot, goed te zien en herkenbaar. Aan de ene kant de vissen die er vroeger geleefd hebben en aan de andere kant de vissen die er nu (nog) leven. Mogelijk aangegeven met de vissennamen, zodat de poort als het ware ook een catalogus is van de andere bewoners van onze rivier.

SLUIER

De Poort van Noord smeekt om een groots gebaar. SLUIER is een voorstel om precies dat te doen. De (ontbrekende) ruimtelijke kwaliteit van de plek tijdelijk inzetten als een “gordijnrails”, waaraan een lichtvoetige sluier ruimte maakt onder het viaduct.

Beverdam

Het verloren element van Rotterdam, de dam, op een natuurlijke manier terug brengen in het landschap, zoals bevers dat doen: het bouwen van een dam. Met een natuurlijk dam en door eilandjes te maken die verbonden zijn met kleine bruggetjes, het planten van wilgenbomen op de oever en het maken van wilgen sculpturen.

Strand Noord

Kayakken, kanoën en in de toekomst zwemmen. Met een lokeend (billboard in de vorm van een eend met de Rotterdamse kleuren), een drijvende steiger voor kano, kajak en kleine boot, een ijscoman en door de organisatie van kanotochten.

Rottering

Tussen de betonnen infrastructuur van de Poort drijft een steenachtig object, begroeid met allerlei boompjes, struikjes en grassen. Een verzameling van inheemse plantensoorten die voorkomen in het landschap verbonden door de Rotte. Het object is een ring opgebouwd uit segmenten met verschillende hoogtes, die verwijzen naar de dynamiek van stedelijke dichtheid en landschappelijke leegte. Het object
gaat de aandacht trekken van fietsers en wandelaars. Zij kunnen zich verwonderen over wat daar nu drijft in de Rotte. Sup’ers en kanoërs kunnen het eiland bereiken en verder ontdekken.

Richt je blik op de Rotte

De schaduw van het beton van de poort vervangen door licht met een lichtinstallatie aan de onderkant van beide viaducten. De lichtinstallatie refereert naar de stadslichten die reflecteren op het water en het waterspoor van boten in het kalme rivierwater. Het maakt het passeren van de poort iets leuks, speels, ‘een viering’.

Blue it Back

De Rotte op de kaart doortrekken (letterlijk) door de Poort van Noord boven en onder blauw te verven. Het creëert van bovenaf een blauwe strook zodat de Rotte op de kaart door lijkt te lopen.

RotteFilm Festival

Een tijdelijk Filmfestival over Rotterdam en de historie, identiteit en natuur van deze stad. Een festival dat mogelijk wordt gemaakt door vrijwilligers.

WOO! Poort van Noord

De geluidswal en het viaduct verfraaien en in te zetten om passanten te informeren over de kwaliteiten van het gebied. Op de geluidswal van de A20 komt een groot gebaar; een grafisch informatieve opdruk maakt voorbijgangers op de Gordelweg bewust dat ze de Rotte, de oorsprong van Rotterdam, passeren. De muur onder het viaduct wordt ingezet om verschillende doelgroepen te informeren over het bestaan, de betekenis en gebruiksmogelijkheden van de Rotte.

Gitzwart

Een gitzwarte poortbrug bouwen in de vergeten zone tussen snelweg- en treinviaduct. De nieuwe brug bevindt zich midden in een zone van geluidsgeweld. De brug klimt op hoog boven de viaducten en biedt zo een bijzonder uitzicht op de hoogbouw aan de ene kant en de verstrekkende polders aan de andere kant. Doch wordt het uitzicht van dichtbij omkaderd door razende voertuigen en betonnen civiele werken, waar Rotterdam onmiskenbaar mee is doorregen en verweefd.

Het Kruispunt

De grens tussen de stad en het land rondom Rotterdam benadrukken door een podium te maken vanwaar men de stad inkijkt en het land benadert. De kern richt zich op het toegankelijk maken van het brugfundament met een wandelbrug. Tegelijkertijd activeert deze brug de bestaande betonnen pijlers tot een ruimtelijke poort. Rondom dit fundament komt een wandelroute met een wandelbrug over het water, naar het fundament én terug naar de kade. Met een gordijn wordt het fundament en de pijlers verzachtend ingekaderd. Hierdoor kan de Poort van Noord vanuit een ander perspectief worden aanschouwd. De constellatie van twee smalle wandelbruggen en een betonnen fundament met gordijn biedt mogelijkheden tot theater, performance of installatie.

Sound of Rotte

Het Rotte landschap aantrekkelijker maken om er te vertoeven met watermolens en drijvende waterlelies. O.a. met  een door fietsen aangedreven watermolen, lichtgevende drijvende waterlelies (eveneens stapstenen) en het aanleggen van een voedselbos aan de nu kale oever.

Pijlerbrug

Het verbinden van de westelijke pijler van de A20 middels een brug met het vaste land (Bergse Linker Rottekade / Veilingweg). Door de pijler bereikbaar te maken middels een archetypisch (rood?) bruggetje wordt enerzijds ca. 50 m1 aan bruikbare kade aan de Rotte toegevoegd anderzijds krijgt ook de ruimte onder de brug een menselijke maat en schaal. De pijler is voor iedereen toegankelijk en staat symbool voor het inclusieve en verbindende karakter van de plek. Er kan worden gevist, gezwommen, er kan een bootje worden aangelegd.

Spiegel van het Verleden

De Spiegel van het Verleden zorgt ervoor dat het nu donkere en unheimische snelwegviaduct bij de Soetendaalsebocht wordt getransformeerd tot een lichte ruimte met een wow-effect. Door het gebruik van spiegels worden de aanwezige barrières opgeheven en stromen stad en landschap, heden en verleden, water en kade samen. Het project zorgt voor verbinding op landschappelijk, historisch en sociaal vlak.

Ligplaats de Rotte

Een geschikte ligplaats creëren voor een rondvaart met een historische vrachtschuit.

De Loper door de Poort

De Rotte als zwemrivier. De leukste zwemplek van de stad verdient een ruimere steiger. En een paar trapjes. En… het wordt de eerste zwemstraat van Nederland. Bootjes te gast met een zebrapad van zuiverende waterplanten. De volgende stap is een slimme steiger die de oevers bij de Poort van Noord verbindt en een iconische uitkijktoren. Deze volgende stap valt buiten de scope van de opdracht.

RotteBoog

De RotteBoog is een tijdelijke interventie die het karakter van de Poort van Noord verandert. De verbijzondering zet de plek letterlijk in het licht als voorbode op een permanente verbetering van de entree van het gebied.

Under Construction

Under Construction geeft de Poort van Noord betekenis door een nieuwe verbinding te maken met mens, natuur en geschiedenis. De verbinding wordt gemaakt door een structuur toe te voegen aan deze sleutelplek. De structuur bestaat uit een installatie van een aan te draaien rad, een netwerk van buizen en een groot kunstwerk van mos.

Reflecties rond de Rotte

Vier artistieke installaties om de oevers van de Rotte weer in beweging te krijgen. Een maximaal effect met een minimale investering door gebruik te maken van de aanwezige elementen: het water, de natuur, het licht, de lucht. Met spiegels worden deze kwaliteiten beter zichtbaar gemaakt en bieden zo een nieuw perspectief. De installaties zijn op verschillende manieren te bewonderen. Vanaf het water in een kano, erlangs fietsend, of wandelend.

Activiteitencentrum

Activiteitenverhuur, een natuur speeltuin op het land en in het water, wilde bloemen om te knippen, eten & drinken, afbakening voor veilig zwemmen, optioneel een strandje.

Reflecties

De Poort van Noord betegelen met hoogwaardig keramiek. De Poort van Noord zal een geheel vormen van rechter tot linker oever, van noord naar zuid en eventueel via de onderzijde. Hierdoor ontstaat er een inclusief en verbindend geheel. Met een duurzame materiaalkeuze: keramiek, wat een lange levensduur heeft en mooi blijft. Verbinding met de omgeving is het uitgangspunt, zowel in beweging als in kleurgebruik. Makkelijk te reinigen. De vormtegels zijn dynamisch zowel in kleur als in reliëf. Het draagt bij aan een gevoel van veiligheid voor de voorbijganger en de tegels nodigen uit om aan te raken.

Het Oord van Noord

Een spannende verbinding onder de spoorbrug, vanaf de kade naar het middenstuk van de brug. Zo wordt dit nog onontdekte ‘eilandje’, getransformeerd tot een aantrekkelijke en avontuurlijke verblijfsplek waar iets te beleven valt. De verbinding is een opmerkelijk object wat fungeert als een pontje die passanten zelf over het water kunnen voortrekken.  Door het gebruik van het pontje en het verkennen van het eiland worden elementen als plezier en ontspanning toegevoegd.

SPIEGELPOORT

De viaducten zijn hard en statisch, van beton. De Rotte is zacht en dynamisch: het water, de flora en fauna, de mens. Net zoals de Rotte ontstaat vanuit het landschap, zorgt de SPIEGELPOORT ervoor dat ook het infralandschap lijkt te ontstaan vanuit het landschap. Een reflecterende laag maakt de Poort van Noord één waterlandschap. Het infralandschap weerspiegelt de groenblauwe omgeving. De continuïteit van de Rotte wordt versterkt door het vervagen van de harde onderbrekingen in het landschap.

De Rotte verbindt ons

Bij de Poort van Noord worden installaties met foto’s van de Rotte geplaatst. Iedere installatie bestaat uit drie blokken. De drie blokken kunnen onafhankelijk van elkaar om hun as gedraaid worden. Op iedere installatie worden vier foto’s gemonteerd. Iedere foto wordt in drie gelijke stukken geknipt, met respectievelijk een linkeroever, de loop van de Rotte en een rechteroever. De drie stukken van één foto worden op drie naast elkaar liggende blokken gemonteerd. Dat gebeurt op ieder van de vier zijden van de blokken. De bezoeker van het gebied kan door het draaien van de blokken onderdelen van verschillende foto’s combineren tot een nieuw beeld.

Laagdrempelige Watersportverhuursteiger

Een op,- en afstapplaats voor een laagdrempelige verhuur van meerdere vormen van watersport. Door een watersportverhuursteiger op het kruispunt van de waterwegen te plaatsen worden deze gescheiden bestemmingen één geheel, en wordt het idee versterkt dat er langs de Rotte overal wel iets te doen is; het gebied van De poort van Noord zal niet slechts meer een ophoping van verschillende verkeersmodaliteiten zijn, maar onderdeel uitmaken van een langstrekkende keten van bestemmingen, verbindend en functioneel.

Waterlucht

De kernkwaliteit van de poort van Noord is een uitzondering op de regel; de symbolische grens (poort tussen stad en land) bestaat hier niet uit één maar uit twee lijnen met ertussen een wonderlijk overgangsgebied. Deze restruimte, ontstaan door grootschalige infrastructurele keuzes is limbo, het droom-moment tussen wakker en slaap. Geen stad, geen dorp, geen natuurgebied maar van alles wat en van alles niets. Het voorstel geeft een nieuwe betekenis aan deze ‘in-between space’. De Rotte, onzichtbare hoofdstructuur, maken we hier zichtbaar door verdamping. Centraal boven deze rechthoekige watervlakte introduceren we de wolk, water zonder vorm maar oneindig veelvormig. Een poëtische immateriële reactie op betonnen grenzen en rechte lijnen. De cloud, overgang tussen water en lucht, symboliseert de overgang tussen land en stad. Deze bescheiden nevel markeert de tweedeling en geeft wandelaars en fietsers een moment van beschouwen; activering door stilte, programmering door verwondering.

Floating Flowers

Floating Flowers bestaat uit kleine drijvende eilandjes, die worden gemaakt en geadopteerd door Rotterdammers uit de buurt. De drijvende eilandjes worden gemaakt van eenvoudige plantaardige materialen zoals wilgentenen. Bewoners die een eiland adopteren, beplanten deze met een mix van lokale plantensoorten. Deze huisvesten insecten, die er hun voedsel kunnen vinden, maar ook vissen die kunnen schuilen tussen de wortels onder het wateroppervlak. Tijdens het kick-off-event drijven alle eilanden bijeen, onder toeziend oog van de makers, op de kruising van waterwegen. Hierdoor ontstaat er een grote drijvende bloemenzee dat de vier groene hoeken van de Poort van Noord met elkaar verbindt. Na het startevenement blijven de eilanden permanent in het gebied liggen, maar dan bij de oevers, waardoor zij de scheepvaart niet hinderen.

De Slinger van de Rotte

Een lint van 18 hoge palen laat het verloop van de rivier zien. De palen zijn verdeeld over de beide oevers en bestrijken zowel het ommeland-deel als het stadse-deel. De slingerende Rotte. De slinger wekt nieuwsgierigheid op: wat is er te zien aan de ommelandse zijde. Op een aantal plaatsen zijn de palen voorzien van een picknickfaciliteit voor recreatief gebruik overdag. Deze bestaan uit een aan de paal bevestigde halfronde houten tafel met een halfronde bank ervoor.

Wi heton thuisa aa Rottaa

Het voorstel is simpel en eenvoudig. Plaats langs de snelweg 2×2 bordjes zoals bij de snelwegbruggen over de grote rivieren staan. Bij de kruising van de snelweg A20 met de Rotte staat nog niet zo’n bord. De borden worden in elke rijrichting 2x geplaatst. Aan de buitenkant en aan de binnenkant.

GMKX010

Het maken van een tribune en podium aan het water. Het podium zou geprogrammeerd worden met lokale initiatieven van de omliggende wijken. Mogelijk activiteiten zijn een muziekvoorstelling, een lezing, theater
of een bioscoopavond. De tribune is gericht op het water en moet een sociale ontmoetingsplek worden om samen van het water te genieten. Toegankelijkheid voor alle groepen is essentieel.

Croosboot

Een opstap/gemeente steiger realiseren voor de CroosBoot om de mensen zo veilig aan boord kunnen verwelkomen. De locatie voor de steiger is het authentieke gedeelte van het oude noorden, aan de Soetendaalsekade, een zijtak van de rivier de Rotte.

Portret van de Poort

‘Portret van de Poort’ stelt voor om eens stil te blijven staan bij de Poort van Noord. Letterlijk. Een voorstel om met de filmcamera de poort langere tijd te observeren en de kwaliteiten vast te leggen die de meeste vluchtige bezoekers op de racefiets of vanuit de trein niet meekrijgen. Wat voor mensen en dieren komen er voorbij? Welke bijzondere details zijn er te ontdekken? Wat is de sfeer van de poort? Kortom, wat zijn de kwaliteiten van de poort van Noord als een plek op zichzelf? Het resultaat is een korte film (1-3 minuten), een portretschets van de Poort van Noord.

Little Green Boat

Een circulair initiatief waarbij van gesnoeid Rotterdams wilgenhout boten worden gemaakt – Ja, BOTEN! Deze lichtgewicht vaartuigen zijn geïnspireerd door de Coracle; een traditionele eenpersoons vissersboot uit Wales. Door middel van activiteiten als expert labs en community projecten wordt er verder geëxperimenteerd met het gebruik van wilgenhout als bouwmateriaal.

Een houten “Boathouse” in de vorm van een kapseist schip aan de oever dient als huisvesting van Little Green Boat. Hier kan men een Coracle meenemen om de Rotte te ontdekken of zelf leren hoe ze hun eigen boot bouwen. Om dit boothuis heen nodigt de serene groene omgeving je uit om even stil te staan bij de Poort van Noord en te genieten van de rivier de Rotte.

Grotto

Grotto is een tijdelijke installatie onder het snelwegviaduct. Een experiment. Grotto wekt reuring en interesse.  Er wordt een PopUp installatie gemaakt die de potentie van een grotere en duurzame Grotto laat zien.
Grotto (PopUp) bestaat uit drie onderdelen. 1) Licht vangende/reflecterende objecten. Overdag fonkelen ze in zon en daglicht, s’ nachts gloeien ze middels LED-lampjes.  2) (Rotterdams-)Groen stijgernet uit de bouw, het net heeft overmaat waardoor het vormvrij wordt. 3) Het net wordt grillig opgespannen middels lichte staalkabels welke vanaf de Viaductconstructie opgespannen worden, zonder sporen weer te verwijderen.

Reuring aan de Rotte

Reuring op de Rotte door een ballenlijn in het water, verlichting van bomen, haken in kant voor aanleg boten en verbindingsplank naar de kant, een zwemtrap(pen), informatiebord, prullenbakken en een veilige vuurplaats uitgegraven met betegeling en zitplaatsen.