39 inzendingen Open Oproep ‘Poort van Noord’

Om de Rotte verder op de kaart te zetten bij bewoners, ondernemers, overheden en andere organisaties, schreef stichting Plezierrivier de Rotte, in samenwerking met AIR, Architectuur Instituut Rotterdam en partners Van der Leeuwkring en gemeente Rotterdam een Open Oproep uit voor de Poort van Noord, de plek waar de Rotte de Rotterdamse ruit van Rijkswegen binnen stroomt. Deelnemers konden tot 1 februari hun idee inzenden. In totaal zijn 39 ideeën ingediend! 

Poort van Noord
De Poort van Noord is de plek waar de Rotte de Rotterdamse ruit van Rijkswegen binnen stroomt. Het is de plek waar je aan de ene kant de stad Rotterdam beleeft en aan de andere kant het groene landschapspark Rottemeren. De Poort van Noord is ook een plek waar de kruising met snelweg en spoor de Rotte als verbinding van stad en ommeland minder zichtbaar maakt.

Sleutelplek langs de Rotte
Ewoud Dekker, Stichting Plezierrivier de Rotte: “In ons Ontwikkelperspectief ‘De Rotte beweegt je’ benoemen we de Poort van Noord als één van de negen sleutelplekken langs de Rotte. Een locatie waar het beleefbaar maken van de mooie verhalen van de Rotte goed kan bijdragen aan de samenhang van het gebied en het aantrekkelijker maken ervan. Een plek bedoeld als ‘anker’ voor de continue beleving van de Rotte; je wordt hier op vanzelfsprekende wijze bewust gemaakt van het verhaal van de Rotte. En een plek waar aan de ene kant Rotterdam begint en aan de andere kant het groene deel van het Landschapspark Rottemeren. Het creëren van een waardevolle Poort van Noord begint volgens ons met de agendering ervan.

Diversiteit
Iedereen kon een idee indienen. Individueel of in teamverband. En vanuit professionele en/ of persoonlijke betrokkenheid. Het winnende idee moet de Poort van Noord agenderen, zichtbaar maken, gebruik ontlokken en een bijdrage leveren aan het programmeren van deze plek. Als voorbode van een nieuwe waardevolle sleutelplek langs de Rotte. Bij deze Open Oproep, en de beoordeling van de ideeën, staan specifiek de criteria identiteit, inclusief & verbindend, landschap & duurzaamheid centraal. Ewoud Dekker: “We zijn blij verrast over het aantal inzendingen. De diversiteit van de inzenders is groot en de creativiteit van de ideeën is ongekend. Vanuit diverse invalshoeken is er naar (de toekomst van) de Poort van Noord gekeken. Aan de jury nu de uitdaging om één of twee winnaars te kiezen die doorgaan naar de volgende ronde.”

Juryberaad
De jury bestaat uit Karim Amghar (schrijver, programmamaker, presentator en docent), Sabrina Ong Aban (Bewonersvereniging Kleiwegkwartier), Bianca Seekles (ERA Contour), Ruud Reutelingsperger (Observatorium) en Daan Zandbelt (architectenbureau De Zwarte Hond). Op korte termijn komt de jury bij elkaar om zich te buigen over de inzendingen. Juryvoorzitter Karim Amghar: “We hebben inmiddels de inzendingen ontvangen en de eerste blik hierop maakte mij direct enthousiast. Er is veel tijd en energie gestoken in de ideeën. Sommige ideeën richten zich op programmering, anderen op het mooier maken van de openbare ruimte rondom de Poort van Noord. Het ene idee is iets tijdelijks, het andere blijvend. Het wordt appels met peren vergelijken, maar hoe dan ook komen er één of twee fantastische ideeën uit als winnaars van de eerste ronde.

Bekendmaking winnaar(s) 1e ronde
Op maandag 15 februari om 16:00 uur maakt Karim Amghar de winnaar(s) van de eerste ronde bekend. De bekendmaking is tijdens het digitale Rottecafé van Stichting Plezierrivier de Rotte. Het Rottecafé is openbaar toegankelijk. Aanmelden kan via de website van de stichting: www.derotte.nl/rottecafe. De winnaar(s) van de eerste ronde krijgen ieder €2.500 om hun idee verder uit te werken. Het uitgewerkte idee presenteren zij tijdens de Rotteconferentie op 4 juni 2021.

Mede mogelijk gemaakt door:
De prijsvraag is mede mogelijk gemaakt door Stichting Plezierrivier de Rotte, AIR – Architectuur Instituut Rotterdam en partners Van der Leeuwkring en Gemeente Rotterdam.