Maak kennis met ‘De Beeldenro(u)tte’

Margit van Schaik: ‘Eénderde van de kunstenaars in Rotterdam heeft geen werkruimte. Door nieuwbouw, transformatie tot woningen en opgedreven prijzen zijn er maar weinig vierkante meters voor deze beroepsgroep beschikbaar. Het idee achter ‘De Beeldenro(u)tte’ is dan ook om bij de Poort van Noord een goede plek voor deze groep te creëren. Het plan stelt een combinatie voor van atelierruimtes onder de nu nog onaantrekkelijke viaducten en een beeldentuin verspreid over de verschillende oevers langs de Rotte, waar de lokaal vervaardigde kunst kan worden getoond!

Door het toewijzen van de plek aan een specifieke groep personen wordt een structurele verbetering op gang gebracht, die verder gaat dan het tijdelijk verfrissen van de uitstraling. Er wordt dan ook gezocht naar verschillende wisselwerkingen tussen de stad en de nieuwe bewoners van de plek: van de kunstenaars wordt gevraagd bij te dragen aan het onderhoud van het groen waarin hun kunst tentoon wordt gesteld, en in collectieve ruimtes bij de ateliers kunnen workshops of andere evenementen worden georganiseerd waarin een groter deel van de stad wordt betrokken.

Vanwege de structurele en meer ingrijpende aanpak zijn de ambities achter dit plan hoog en zullen voor de realisatie extra financiële middelen noodzakelijk zijn. De periode tot aan het Stadsmakerscongres in juni staat voor ons dan ook in het teken van het bij elkaar brengen van partijen, het uitzoeken of dit plan gerealiseerd kan worden en of hiervoor budget beschikbaar kan worden gesteld. Heb je hiervoor nog nuttige connecties dan zouden we daar erg mee geholpen zijn!’

Margit van Schaik en Jesper Baltussen zijn met hun idee ‘de Beeldenro(u)tte’ één van de twee winnaars van de eerste ronde van de Open Oproep Poort van Noord. Met 39 inzendingen was de Open Oproep Poort van Noord een onverwacht succes. Voor de jury lag de vrijwel onmogelijke taak om uit de rijke oogst één of meerdere winnaars aan te wijzen. ‘Het was appels met peren vergelijken, maar het is gelukt!’.  De andere winnende inzending is ‘Rotte, stel je voor’ van Marit Schavemaker en Jet ten Voorde. De winnaars ontvangen € 2.500,- om hun plan verder uit te werken en zullen dat tijdens de geplande Rotteconferentie presenteren. Daar wordt de uiteindelijke winnaar gekozen en start het traject tot realisatie.