Excursie Landschapspark de Rotte

Vorig jaar bezochten we met een divers samengestelde groep ‘bij de Rotte betrokken enthousiastelingen’ het vergelijkbare Landschapspark Lingezegen. Afgelopen mei bracht een delegatie vanuit Park Lingezegen een bezoek aan Landschapspark de Rotte. Samen met ambtenaren, ondernemers, bestuurders en overige Rotte-geïnteresseerden namen wij hen mee langs enkele sleutelplekken van de Rotte. Onder andere de Rottebanbrug, het Land van Chabot (Terbregse Veld), de Poort van Noord en de Crooswijksebocht waren plekken van bestemming. Over en weer werd kennis uitgewisseld. Wij vonden het bezoek zeer geslaagd.

Rottecafé 16 juni

Vrijdag 16 juni is het tweede Rottecafé van dit jaar. We zijn te gast bij de Expo A16 in Bergschenhoek. Het Rottecafé bestaat uit netwerken, diverse sprekers en een rondleiding door de Expo. Ben jij erbij? Meld je aan via het aanmeldformulier.

Datum en locatie
Het Rottecafé vindt eenmalig plaats op een vrijdag (16 juni). Ook de tijdens zijn anders dan we gewend zijn. Het Rottecafé is van 14:00 tot 15:30 uur. Dit heeft alles te maken met de unieke locatie waar dit Rottecafé plaatsvindt, namelijk de Expo A16, het interactieve belevingscentrum over de aanleg van de nieuwe snelweg. Aansluitend is van 15:30 tot 17:00 uur dan ook een optionele rondleiding door de Expo.

Programma
14:00 uur inloop
14:30 uur programma
15:00 uur netwerken
15:30 uur Einde Rottecafé/ start rondleiding Expo A16 (optioneel)
17:00 uur Einde rondleiding

Sprekers
Zoals altijd zijn er sprekers die ons meenemen in de ontwikkelingen rondom de Rotte. O.a. over het Land van Chabot. Er is nog ruimte voor sprekers. Heb jij een onderwerp dat je wilt delen tijdens het Rottecafé of waar je meer informatie over wilt? Geef dit dan aan op het aanmeldformulier.

Netwerken
Tijdens het Rottecafé is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over alle ontwikkelingen rondom onze rivier de Rotte en om met elkaar bij te praten.

Rondleiding
Na afloop van het Rottecafé ben je welkom om deel te nemen aan een rondleiding door de Expo A16. De voorlichters staan je graag te woord en leiden je met veel enthousiasme rond door de Expo A16 Rotterdam waar je van alles kunt horen, lezen, zien en beleven over de realisatie van de nieuwe rijksweg.

Aanmelden
Je kunt jezelf aan- of afmelden voor het Rottecafé en de rondleiding via ons digitale aanmeldformulier. Onder voorbehoud aanmelden is ook mogelijk. Je kunt het formulier op een later moment nog wijzigen.

Mede mogelijk gemaakt door:
De Rottecafés worden mede mogelijk gemaakt door Recreatieschap Rottemeren. Deelname is gratis.

Ken je iemand die bij het Rottecafé moet zijn? Voel je vrij om de save the date door te sturen. Iedereen die betrokken is of zich betrokken voelt bij de Rotte is welkom.

We hopen jullie allen te mogen zien bij het Rottecafé.

Met vriendelijke groet,
Stichting Plezierrivier de Rotte
Ewoud, Carol, Marja, Damo, Erik, Harry en Mariëlle

Rottecafé 20 maart

Meld je aan voor de ‘Rottecafé SPECIAL’ van maandag 20 maart van 15:30 tot 18:00 uur bij Bac Orchids aan de Herenweg 43 in Moerkapelle. Deze speciale editie van het Rottecafé organiseren wij in samenwerking met Land- en Tuinbouw Vereniging de Rottepolders. We maken tijdens de special o.a. kennis met de tuinders in ons gebied, krijgen een rondleiding op locatie en kunnen onder het genot van een drankje met elkaar in gesprek.

Meld je aan voor de Rottecafé Special

Programma
Gerard Bac, voorzitter van de Land- en Tuinbouw Vereniging de Rottepolders heet iedereen welkom en vertelt over het werk van de vereniging en de uitdagingen waar zij voor staan. Gertjan en Dico Bac van Bac Orchids zijn de gastheer van de middag. Zij geven een rondleiding over hun bedrijf en laten zien wat er komt kijken bij het kweken van orchideeën. Gertjan Bac spreekt daarnaast over het onderwerp energie en ruimtegebruik in de tuinbouw. Dico Bac vertelt je meer over het belang van biodiversiteit en wat zij hier aan doen. Naast deze sprekers stelt de nieuwe stichting Rotte Partners zich voor tijdens dit Rottecafé. We sluiten zoals we gewend zijn af met een gezellige netwerkborrel.

Tijden
15:30 uur Inloop
16:00 uur Diverse sprekers
16:15 uur Rondleiding in de kas van Bac Orchids
17:15 uur Netwerkborrel
18:00 uur Einde

Aanmelden
Ben jij erbij? Meld je dan aan voor de Rottecafé Special

Iemand meenemen? Dat kan!
Ken je iemand die bij dit Rottecafé moet zijn? Voel je vrij om de uitnodiging door te sturen of om iemand mee te nemen. Iedereen die betrokken is of zich betrokken voelt bij het Landschapspark de Rotte is welkom.

We hopen jullie allen te zien bij de Rottecafé SPECIAL.

Met vriendelijke groet,
Mede namens Land- en Tuinbouw Vereniging de Rottepolders,
Stichting Plezierrivier de Rotte

Ewoud, Carol, Marja, Damo, Erik, Harry en Mariëlle

Stichting Plezierrivier de Rotte stopt met project natuureducatie

Op een oor is in 2022 het programma ‘Naar Buiten Landschapspark de Rotte in’ afgerond. 2022 is het vierde jaar waarin vele schoolklassen met hart, hoofd en handen de natuur en het water konden ontdekken. In totaal hebben de afgelopen jaren ca 3000 kinderen veel plezier beleefd aan natuur en milieu en is het bewustzijn en zorg voor de eigen woonomgeving langs de Rotte versterkt.

Met financiële bijdragen van diverse publieke financiers en private fondsen is deze jaren een mooie samenwerking opgezet tussen partijen als Natuurstad, Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, Natuurwijs, Plastic Whale Rotterdam, Rotta, Ekologica en onze stichting.

Onder diverse namen (Waterwijzer, ROTTE(rdam) Experience en Naar Buiten Landschapspark de Rotte in) kregen leerlingen activiteitendagen aangeboden, waaraan basisscholen van zowel de wijken in de binnenstad als in het buitengebied van de Rotte met veel enthousiasme deelnamen.

Toch komt een eind aan een zeer gewaardeerd en prachtig programma. De stichting Plezierrivier de Rotte, die vier jaar lang het programma heeft ‘gehost’, vindt zichzelf als kleine stichting van vrijwilligers niet de aangewezen organisatie om structureel en langjarig een dergelijk project te blijven organiseren. Het afgelopen jaar hebben we geprobeerd een meer op natuureducatie georiënteerde organisatie te vinden die e.e.a. zou willen overnemen. Ondanks dat de deelnemende organisaties missie, doel en waarde van het project volop onderschrijven, is dat helaas niet gelukt. Echt jammer. Mogelijk is er in de nabije toekomst weer een initiatieforganisatie die het stokje wel wil overnemen. Onze stichting is vanzelfsprekend bereid alle opgedane ervaringen te delen en over te dragen.

Veel dank aan alle samenwerkingspartijen voor zowel uitvoering als financiering.

Stichting Plezierrivier de Rotte

Wetenschappelijke verkenningstocht op de Rotte

In september en oktober voerde Gerard Vos meerdere expedities op de Rotte uit met zijn kajak, een fototoestel en enkele eenvoudige meetinstrumenten. De verkenningstochten voerden hemvanaf de Oorsprong bij Moerkapelle tot aan de vispassage in de Leuvenkolk. Het resultaat legde hij minutieus vast op een kaart; 190 foto’s van doorkijkjes, weidse overzichten, oevers en water fauna, 140 dieptemetingen, 65 doorzichtmetingen en 22 kilometer kade en oevervegetatie zijn geclassificeerd. Maar waarom zou je zoiets doen? Gerard deelt zijn verhaal.

“De expedities zijn een onderdeel van mijn afstudeeronderzoek naar de vis habitat op de Rotte. In dit onderzoek kijk ik naar de huidige leefomgeving voor de vissen om te paaien, voor voedsel en voor bescherming tegen roofdieren. Daarnaast onderzoek ik mogelijke acties om deze leefomgeving te verbeteren. Deze acties kunnen zijn: meer fluctuaties in het waterpeil, aanpassingen aan het maaibeleid van oevers en waterplanten, realisatie van natuurlijke oevers of het verminderen van meststoffen in het water.

Belangrijke kenmerken voor de leefomgeving zijn, onder andere, onderwater structuren die worden gecreëerd door oevervegetatie en waterplanten: deze structuren zijn belangrijk voor bepaalde vissoorten om eieren te kunnen leggen en om te schuilen. Daarnaast spelen ook planten op de oevers, zoals bomen en struiken, een belangrijke rol door het bieden van schaduw en beschutting, maar ook voor de voedselvoorziening door vallende bladeren en insecten.

Uiteraard speelt ook de waterdiepte een grote rol. De Rotte is grotendeels een bak water van 2,5 à 3 meter diep met een steil bodemprofiel en weinig variatie in waterdiepte. De natuurlijke oevers, vooral gerealiseerd nabij de Rottemeren, zorgen voor meer ondiepe wateren waar waterplanten makkelijker kunnen gedijen en die ook nog eens beschut zijn tegen golven en wind.

Wat er boven de waterlijn gebeurt, heb ik door mijn verkenningstochten goed in kaart gebracht. Maar wat er onder water gebeurd is een mysterie dat ik in de loop van mijn onderzoek probeer te ontrafelen.”

Vragen opmerkingen of suggesties?

Voor vragen, opmerkingen of suggesties kun je contact met hem opnemen via GerardJL.Vos@gmail.com.

 

Excursie Park Lingezegen

Het Landschapspark de Rotte krijgt vorm: het gelijknamige Ontwikkelplan is goedgekeurd, geld is gereserveerd om de eerste projecten uit te kunnen voeren en op de organisatievorm (gebiedstafel?) wordt gestudeerd. Nu komen we toe aan de vraag: hoe het Park verder te programmeren? Hoe hebben andere vergelijkbare Landschapsparken dat gedaan? Kunnen we daarvan leren? Om daar een antwoord op te krijgen, zijn we met een busje, beschikbaar gesteld door het Chabotmuseum Rotterdam, vol met enthousiaste betrokkenen op pad gegaan naar het Park Lingezegen.

Bij Park Lingezegen werden we in de Landwinkel de Woerdt ontvangen door gastheer Michaël van Buuren, die ons door het gebied van het Landschapspark Lingezegen heeft gegidst. Hij vertelde dat de naam Lingezegen is samengesteld uit twee authentieke identiteitsdragers: het riviertje de Linge en de watergangen, die door het gebied heen lopen en die Zegen worden genoemd.

Waar bij ons dus de Rotte de identiteitsdrager is, zijn dat in dit tussen Arnhem en Nijmegen ingelegen landschapspark dus de Linge en de Zegen. Wat opviel is dat de Linge in het gebied van het Landschapspark meer wegheeft van een (smal) kanaal dan van een romantisch (meanderend) riviertje. Hoe anders is dat met de Rotte! Je realiseert je tijdens zo’n excursie des te meer hoe belangrijk het voor de beeldvorming van het Landschapspark de Rotte is dat de Rotte als rivier wel van oorsprong tot in de binnenstad van Rotterdam aanwezig en herkenbaar als identiteitsdrager is, zij het dat het laatste stuk in de binnenstad van Rotte beter kan. Maar daar wordt aan gewerkt. Toch zijn de ruimtelijke ontwerpers van het Landschapspark Lingezegen er in geslaagd om van de verschillende deelgebieden een min of samenhangend geheel te maken.

Rijdend en rondlopend krijg je een beeld van het Landschapspark. Krijg je bij dat beeld het gevoel dat het ook echt om een Landschapspark gaat? Dat is de hamvraag die wij ook ons stellen als het om het Landschapspark de Rotte gaat. Naast een ruimtelijk beeld gaat het dan ook om de sociale en culturele lading van dat beeld. Wij hebben de indruk dat die lading ook nog aan het Landschapspark Lingezegen grotendeels moet worden gegeven, m.a.w. ook daar is veel werk aan de winkel als het om de maatschappelijke programmering van het Park gaat. Wordt de Lingezegen een ruimtelijk fraai ingericht Landschapspark met uitsluitend een recreatieve functie of kan er meer, zoals het ervaren van diverse culturele belevenissen, die de identiteit van het Landschapspark verder kunnen versterken? Daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Wij willen dat met de ambities voor het Land van Chabot en de Rotte als culturele rivier uitdrukkelijk wel. We blijven de ontwikkelingen in het Landschapspark Lingezegen volgen en komen daar vast terug om ideeën over de maatschappelijke programmering uit te wisselen. Wordt vervolgd dus!

Beleef de 4e editie van het Waterfestival aan de Rotte!

Zaterdag 27 augustus 2022 van 11.00 tot 17.00 uur zijn de Crooswijksebocht en de Zwaanhalskade opnieuw DÉ plek waar iedere Crooswijker en inwoner uit het Oude Noorden moet zijn. Er zijn kano’s, sloepen, roeiboten, zeilbootjes en SUP’s om mee te varen. De Drakenbootrace op de Rotte zorgt voor het spektakel. Kinderen en volwassenen worden uitgedaagd om actief te zijn en te bewegen op en aan het water. Plezier buiten en op het water. We brengen het ‘strand aan de Rotte‘ terug. Om dit kracht bij te zetten halen we de achtertuin van Rotterdam de stad in. De boswachter, een imker en diverse natuurexperts staan klaar om hun passie te delen. Voor de echte durfal is er een heus obstakelparcours en een uitdagende klimwand. Wethouder Vincent Karremans (o.a. buitenruimte) opent tijdens het Waterfestival officieel de Crooswijksebocht, die flink is opgeknapt. Wat wil je nog meer? Alle activiteiten zijn gratis.

Drakenbootrace op de Rotte
Een spectaculaire, competitieve race op het water! Boten met mensen in vrolijke kleuren, teamspirit, buitenlucht en muziek. Dát is de Drakenbootrace op de Rotte. Op 27 augustus is de vierde editie van deze race. Volgens de eeuwen oude Chinese traditie strijden teams in echte drakenboten om de eerste plek. Aangevoerd door het luide tromgeroffel en de aanmoedigingen van het publiek peddelen de teams zich naar de finish. Een groot spektakel! Iedereen is van harte welkom om met een team deel te nemen aan de race. Teams bestaan uit 14 tot  18 personen. Vooraf inschrijven is verplicht via www.derotte.nl/drakenbootrace.

Strand aan de Rotte
Liever lekker genieten aan het water in plaats van op het water? Strandbedden, parasols, palmbomen aan de oevers van de Rotte en een DJ die loungemuziek draait, maken samen het Strand aan de Rotte. Met uitzicht op het spektakel op het water is dit de plek om te ontspannen en te genieten met een drankje in de hand.

Rottemeren in de stad
Voor het Waterfestival halen we de Rottemeren in de stad. Maak kennis met de groene achtertuin van Rotterdam, waar je naartoe kunt voor ontspanning én inspanning. Ontmoet de boswachter van Staatsbosbeheer en maak kennis met een echte imker. Natuur- en Vogelwacht Rotta en WaterWijzer zijn ook van de partij. Zij laten je met plezier de natuur in de stad ontdekken.

Mede mogelijk gemaakt door
Het Waterfestival aan de Rotte wordt mede mogelijk gemaakt door Wijkraden Crooswijk, Oude Noorden, Gemeente Rotterdam, Stichting Plezierrivier de Rotte, Ondernemersvereniging de Rotte(meren) en Ook dit is de Rotte. Daarnaast dragen diverse partijen bij door hun activiteiten aan te bieden.

Meer weten over het Waterfestival aan de Rotte? Kijk op www.derotte.nl/waterfestival

Geslaagd Rottecafé

De opkomst bij de Rottecafé SPECIAL –’Van boer naar bord’ was groot. Deze speciale editie organiseerden wij samen met Land- en Tuinbouw Vereniging de Rottepolders.

We werden welkom geheten bij de Warnaarthoeve in Moerkapelle, vlakbij de oorsprong van de Rotte. Omringd door aardappelen vertelden de boeren ons wat er komt kijken bij het telen van aardappelen, uien, spruiten en meer. Het werd o.a. duidelijk dat de gronden in dit gebied de vruchtbaarste gronden zijn van Nederland en dat de boeren uit dit gebied belangrijke leveranciers zijn voor o.a. Albert Heijn, Farm Frites en Mac Donalds. Verduurzaming is belangrijk bij de bedrijfsvoering, maar vraagt ook van consumenten verandering bijvoorbeeld door ook het minder perfect gevormde en gekleurde groente en fruit te kopen en nuttigen.

Hoogheemraad van Zoelen nam ons mee in het kwaliteitsbeheer van het water in het gebied. Als afsluiter leidden de boeren ons rond en genoten we van een vers frietje van aardappelen uit het gebied.

De aangekondigde presentatie van PARK (provinciaal adviseur ruimtelijke ordening) Noël van Dooren is nagezonden. Hij sprak over zijn onderzoek naar de Rotte en de Rottepolders Noord en over het advies dat hij de Gedeputeerde Staten geeft over dit gebied. Het advies kun je bekijken via deze link. Al met al weer een geslaagd Rottecafé!

De Rotte eerste culturele rivier in Europa

De Rotte heeft een internationale primeur: de rivier moet in 2025 de eerste Europese culturele rivier worden.  Bij de opening van de tentoonstelling ‘Het wordt reusachtig goed’ in het Chabot Museum Rotterdam ondertekenden kunstenaarsgroep Observatorium, Stichting Plezierrivier de Rotte en het Chabot Museum een gezamenlijk missiestatement: De culturele missie die moet leiden tot de Rotte European Cultural River in 2025. De missie is aangeboden aan Daan de Haas, wethouder Zuidplas, en dagelijks en algemeen lid van het bestuur van het recreatieschap Rottemeren. Het is een belofte naar een diepgaander samenwerking in de verdere ontwikkeling van het ‘Land van Chabot’ en in ruimere zin wat tegenwoordig het landschapspark de Rotte wordt genoemd. Met cultuur als verbindende waarde. Lees het volledige statement hier.

Unieke plek

Cultuur verbindt, vertelt en verklaart waarom mensen trots zijn op de Rotte, waarom zij van dit riviertje met haar afwisselend landschap houden, waarom het belangrijk is te blijven investeren in de biodiversiteit en kwaliteit van het Landschapspark de Rotte en waarom het de moeite waard is om plekken als het Terbregseveld te koesteren. De enige plek in de stad waar je nog vrij zicht hebt op de horizon is namelijk het Terbregseveld, waar nu de Rottemerentunnel wordt gegraven. Een unieke plek, waar ooit de kunstenaar Henk Chabot (1894-1949) woonde en werkte en die we daarom het Land van Chabot noemen. Als ode aan deze kunstenaar, maken het Chabot Museum en kunstenaarsgroep Observatorium zich al enige tijd sterk voor het behoud van dit gebied als beschermd vergezicht én voor het vertellen van de verhalen van de Rotte. Verhalen over historische figuren, bewoners, bijzondere locaties en boeiende vergezichten. Verhalen over wat er was, over wat er is en over wat er kan gaan komen.

Schilderen met aarde en lucht

De eerste stappen zijn gezet. Vanaf 14 mei is er in het uitzichtpunt bij de tunnelmond aan de Bergse Linker Rottekade een kleine tentoonstelling ingericht met de prachtige titel ‘Schilderen met aarde en lucht’. Het is een eerste denkbeeld en resultaat van een samenwerking tussen landschapsontwerper Lotte Oppenhuis en Observatorium. Zij maakten hiervan ook een uniek en eenmalig kunstenaarsboek dat geschonken is aan het Chabot Museum en daar nu ook te zien is, te midden van de tentoonstelling met hoogtepunten uit het brede oeuvre van Henk Chabot. Wie graag zelf wil schilderen met aarde en lucht, samen met Lotte Oppenhuis, komt op 18 juni naar de Museumnacht in het Chabot Museum.

Event: De Rotte Plasticvrij in Rotterdam Noord

Kom op zaterdag 28 mei naar Eetcafé ‘Trefpunt in Rotterdam Noord voor een middag vol plezier met een maatschappelijk tintje. We gaan namelijk aan de slag voor een Plasticvrije Rotte in Rotterdam Noord! Op het programma staat onder meer plasticvissen, plastic prikken, varen op de Rotte en het maken van een kunstwerk van plastic afval. Na afloop staat een hapje en een drankje klaar zodat je gezellig kan nakletsen over de geslaagde middag. Deelname is gratis, aanmelden verplicht!

Locatie: Eetcafé ’t Trefpunt
Datum: 28-05-2022
Tijd: 13:30 – 16:30 uur

Programma
Het event is op zaterdag 28 mei van 13:30 tot 16:30 uur. De programma onderdelen zijn:

 • Welkom en opening
  In een kort welkomstwoord vertelt de organisatie over het belang van een plasticvrije Rotte (en überhaupt plasticvrij). Ze delen hun kennis en expertise en informeren je over de acties die zij en anderen naast het event ondernemen om de plasticsoep op te lossen.
 • Plasticvissen
  Plastic Whale Rotterdam neemt je mee het water op om plastic te vissen in boten gemaakt van opgeviste plastic flessen en doppen!! Plastic Whale is de eerste plastic fishing organisatie ter wereld. Zij strijden voor plasticvrije wateren wereldwijd en willen bijdragen aan oplossingen voor de plastic soep.
 • Plasticprikken
  Met een bingokaart ga je afval prikken langs de kades. Al het afval dat van het land wordt gehaald komt immers ook niet meer in de rivier terecht.
 • Varen
  We gaan varen over de Rotte en beleven zelf dat hoe schoner de Rotte is, hoe fijner het is om te recreëren op het water.
 • Kunstwerk maken van Plastic afval
  Het afval dat al eerder is verzameld, gescheiden en schoongemaakt, verwerken we in een kunstwerk met begeleiding van IDEddy. IDEddy vertelt en inspireert de bezoekers over hoe je afval kan gebruiken om nieuwe, mooie dingen van te maken waarna ze zelf aan de slag gaan.
Het programma en de locatie zijn onder voorbehoud.
Aanmelden
Ga jij samen met ons aan de slag voor ‘De Rotte Plasticvrij in Noord’? Vul dan het formulier in. Deelname is gratis. Je kunt je met het formulier tevens aanmelden als ‘De Rotte Plasticvrij Ambassadeur’.
Wist je dat…
Dit event onderdeel is van een project genaamd ‘De Rotte Plasticvrij Ambassadeurs’? Het water van de Rotte stroomt via de Leuvekolk de Nieuwe Maas in, vanwaar het naar zee stroomt. Met het water komen ook afvalstoffen en zwerfafval mee (rivierafval). Dit belandt dus uiteindelijk in zee. Schone rivieren zijn van levensbelang voor Nederland en de natuur. Daarnaast recreëren de bewoners uit Rotterdam, Zuidplas en Lansingerland veel en graag langs en op de rivier, dit doen wij en willen wij blijven doen in een veilige en schone omgeving. Bij een toenemende bevolking zoals in de komende jaren wordt voorzien, wordt een schoon Landschapspark de Rotte alleen maar belangrijker. Stichting Plezierrivier de Rotte en Plastic Whale Rotterdam zijn daarom gestart met het project ‘Plasticvrije Rotte Ambassadeurs. Samen aan de slag voor een schone Rotte!’. Samen met bewoners, recreanten, ondernemers, verenigingen en stichtingen pakken ze als een ware community hun verantwoordelijkheid om de rivier, de kades en nabije omgeving van Landschapspark de Rotte schoon te houden en te (laten) maken. Het project is onderdeel van het programma Plasticvrije Rotte van gemeente Rotterdam. De ambitie van dit plan is om het Landschapspark de Rotte in 2025 plasticvrij te krijgen.Wil jij ook ambassadeur worden? Of wil je meer informatie? Kijk op www.derotteplasticvrij.nl.