De Rotte bereikbaar voor iedereen

Onder begeleiding van:

 • Halmar Kranenburg – RET

Documentatie vooraf

Verslag workshop

De workshop

Hoe bereik je de Rotte ook met openbaar vervoer en welke rol speelt de Gastvrije Ontvangst vanaf die plekken? In deze workshop zoomen we in op de wijk Ommoord.

Druk, druk, druk! We hebben het allemaal druk met werk, gezin, studie, vrijwilligersklussen, sociale verplichtingen en ons huishouden. Om gezond te blijven is het belangrijk dat er ook momenten van ontspanning zijn. Dit kan o.a. door te genieten van en te recrëeren in de prachtige natuur van het Landschapspark de Rotte. Echter als je geen auto of fiets hebt, dan is het niet altijd zo vanzelfsprekend. Met name het buitengebied van Landschapspark de Rotte is namelijk met het openbaar vervoer nog slecht bereikbaar. Daar komt bij dat met de plannen voor autoluwe gebieden uit het Ontwikkelplan Landschapspark de Rotte  er ook voor personen die wél een auto hebben het gebied op een andere manier bereikbaar moet blijven.

Openbaar Vervoer in het Ontwikkelplan
Een verbeterde bereikbaarheid van het landschapspark met het openbaar vervoer is één van de doelen van het Ontwikkelplan. Dat kan door de aanpassing van bestaande OV-routes en door de introductie van nieuwe routes. Een andere mogelijkheid is om een zogeheten ‘Gastvrije Ontvangst’ met bijbehorende voorzieningen bij bestaande metro- en NS-stations te maken en deze via groene routes (‘groenblauwe ribben’) aan te sluiten op het park.

Een Gastvrije Ontvangst, een idee uit het Ontwikkelplan, is een plek waar je je auto kunt parkeren of waar je uit het OV stapt. Van hieruit kun je het gebied ontdekken, informatie krijgen, iets eten of drinken en naar de wc gaan, je route beginnen en je fiets, boot of board huren. Op sommige Gastvrije Ontvangstplekken zijn er ‘peddel- en pedaalpunten’, waar kano’s, sloepen, sup’s en fietsen kunnen worden gehuurd.

De workshop
Tijdens deze workshop gaan we in op de mogelijkheid van een gastvrije ontvangst bij het metrostation. We focussen hiervoor op de wijk Ommoord waar de metrohaltes het dichtst bij de Rotte en Recreatiegebied Rottemeren liggen, maar nog steeds op minstens 15 minuten lopen van het gebied. In de workshop bespreken wij het volgende:

Je komt aan bij de metrohalte in Ommoord. Vanaf hier start het vervolg van je tocht. Er zijn drie opties:

 1. Je gaat wandelen of fietsen
  Je activiteit begint direct vanaf het metrostation
 2. Je vervolgt je reis richting een ongeorganiseerde activiteit (bijv. picknicken in het bos, een strandbezoek, kanovaren of een wandeling in een ander gebied)
  Je activiteit begint nog niet, de metrohalte is slechts een tussenstation in je reis
 3. Je vervolgt je reis richting een georganiseerde activiteit (bijv. een restaurantbezoek, een hardloopclinic, een trouwerij of een natuurexcursie)
  Je activiteit begint nog niet, de metrohalte is slechts een tussenstation in je reis

De drie opties kunnen individueel, met een klein gezelschap of met een groep uitgevoerd worden. Met deze opties in gedachten gaan we aan de slag met de volgende vragen.

 • Wat is voor jullie een Gastvrije Ontvangst?
 • Hoe creëer je een Gastvrije Ontvangst bij de metrohalte(s) in Ommoord?
 • Wat heb je nodig om deze Gastvrije Ontvangst(en) te realiseren?
 • Wie zijn je partners/welke samenwerking is nodig om dit te realiseren?

Indien er voldoende tijd is kunnen we ook naar andere gebieden kijken. Of stellen we aanvullende vragen. Dit is afhankelijk van de wensen van de deelnemers. Aanvullende vragen kunnen zijn:

 • Hoe kom je van de Gastvrije Ontvangst naar je eindstation?
 • Begint de Gastvrije Ontvangst niet eerder dan bij de metro?
 • Hoe kom je überhaupt bij de juiste metrohalte?
 • Wat kunnen attracties betekenen in de gastvrije ontvangst bij het openbare vervoer?

Resultaat

Samenvatting

Er namen veel verschillende mensen met verschillende visies en achtergronden deel aan de workshop. Een aantal van de deelnemers ervaart een toenemende drukte in het gebied. De vraag werd gesteld waarom de Rotte eigenlijk beter bereikbaar moet zijn. Dit bleek een weloverwogen keuze die met het Ontwikkelplan gemaakt is. Uit de workshop kwam verder naar voren dat om vervolgstappen te maken in het Openbaar Vervoer verder onderzoek nodig is: over welke vervoersvormen praten we. O.a. de reizigersaantallen, van waar naar waar ze reizen, hoe en wanneer. De ondernemers in het gebied kunnen hierin een belangrijke informatiebron zijn. Wel is er budget nodig om dit te kunnen doen. Gelijktijdig is er laag fruit te plukken. Zo is Staatsbosbeheer momenteel diverse wandel- en fietsroutes aan het uitzetten. Hier kun je als OV-aanbieder bij aansluiten zodat je vanaf het OV-station, als gastvrije ontvangst, de bewegwijzering richting het startpunt van de route maakt. Dit sluit ook aan bij een al bestaand concept van de RET, de groene haltes. Verder is bij de NS- en metrostations nu geen enkele koppeling met de Rotte of het Rottemerengebied. Heldere communicatie en het beschikbaar stellen van informatie bij de haltes en online is al een win. RET kan hierin samen optrekken met Ook dit is de Rotte.

Conclusies

Fase: agenderen

 • De belangrijkste uitkomsten van deze workshop zijn:
  1. Een aantal deelnemers ervaart een toenemende drukte in het gebied. De vraag werd gesteld waarom het beter bereikbaar moet zijn. Dit is een keuze die met het opstellen van het Ontwikkelplan gemaakt is. Er komen vele woningen bij in de nabije omgeving. Deze nieuwe inwoners gaan recreëren in het gebied. Om dit in goede banen te leiden wordt onderzocht hoe je dit het beste kunt faciliteren en daarmee ook stroomlijnen.
  2. De (kades van de) Rotte worden niet alleen recreatief gebruikt. Er is ook veel woon-werk verkeer. Voordat je stappen zet qua openbaar vervoer is het belangrijk om te weten waar we over praten. Wat zijn de reizigersaantallen? Wat verwachten we van de activiteitenlocaties. Maar ook wie zijn de reizigers? Waar komen ze vandaan en waar gaan ze naar toe? Wanneer reizen ze (overdag/weekend/vakantie/buiten vakanties etc.). De ondernemers in het gebied kunnen hierin een belangrijke informatiebron zijn. Wat zijn hun bezoekersaantallen? Waar komen ze vandaan? Wanneer? En hoe vervoeren zij zich etc.
  3. Staatsbosbeheer is momenteel diverse wandel- en fietsroutes aan het uitzetten. Hier kun je als OV-aanbieder bij aansluiten zodat je vanaf het OV-station, als gastvrije ontvangst, de bewegwijzering richting het startpunt van de route maakt. De RET heeft momenteel al groene haltes in haar openbaar vervoersnetwerk. Dit zijn haltes waarvandaan je bijvoorbeeld een wandel- en fietsroute kunt starten. Dit is het begin van een gastvrije ontvangst. Door de wandel- en fietsroutes te koppelen aan de haltes kunnen deze ook groene haltes worden.
  4. Helder communiceren (informatiepunten maken) is van belang. Op de OV-stations is nu geen enkele koppeling met de Rotte of het Rottemerengebied.
  5. Voor de gastvrije ontvangst is er niet één groot OV-punt dat als entreepoort kan fungeren. Het zijn meerdere poorten die een kleinere functie hebben. Zo kun je vanaf Hesseplaats makkelijk fietsen, vanaf Nieuw Verlaat makkelijker wandelen en kies je voor Nesselande voor een strandbezoek.
 • Het thema zit in de volgende fase:
  Grotendeels agenderen, deels activeren (gewoon starten).
 • De belangrijkste vervolgstap is:
  Drie vervolgstappen:

  1. Een onderzoek starten naar de reizigersaantallen en -stromingen. Dit kan eventueel een stagiair bij RET doen, echter is daar wel budget voor nodig. Ook de ondernemers in het gebied moeten onderdeel zijn van de enquête. Waar zitten hun pieken, wat zijn hun bezoekersaantallen/stromen/ waar vandaan/wanneer etc.
  2. De RET laten aansluiten bij het al bestaande plannen van Staatsbosbeheer voor Wandel- en fietsroutes.
  3. De Rotte en Recreatiegebied Rottemeren onder de aandacht brengen bij de RET intern om zo:
   • Op de RET website een natuurpagina aan te maken voor het gebied
   • De haltes als groene haltes te bestempelen incl. de bijbehorende informatieverstrekking
   • Eventueel andere communicatiemiddelen van de RET in te zetten.
   • Ook dit is de Rotte kan de RET hiervoor van de benodigde informatie voorzien.
 • De trekker is/kan zijn:
  RET – Halmar Kranenburgh (opzet voor het onderzoek)
  Stichting Plezierrivier de Rotte – Harry van Huut (contact met scholen, bijv. NHTV, voor het onderzoek)
 • De partijen die er bij betrokken moeten zijn, zijn:
  RET, Stichting Plezierrivier de Rotte, Staatsbosbeheer, Ook dit is de Rotte.
 • Concrete afspraken
  Halmar:

  • maakt een opzet voor het onderzoek (Q4, 2021)
  • gaat met RET-Marketing en Ook dit is de Rotte aan de slag voor de – aparte pagina natuur voor de Rotte (Q4, 2021)
  • pakt met RET-Marketing de routes op met Staatsbosbeheer (wens: Q1, 2022)
  • pakt de groene haltes op (RET) + de communicatie (breder dan alleen internet) vervolg (Q3, 2022)
  • aanvullend: RET is bezig met een onderzoek naar het gebruik van deelfietsen en deelscooters voor Schiedam en Slinge. Halmar gaat kijken of hij die cijfers kan toetsen aan de Hesseplaats (of Ommoord breed).
 • Harry:
  • neemt n.a.v. de opzet van Halmar contact op met scholen voor onderzoek (o.a. bij de NHTV (Toerisme en Mobiliteit) Breda University of Applied Studys). Dit onderzoek kan als alles meezit al het volgende semester (begin 2022) starten (Q4 2021)
 • De rol die de workshopbegeleider voor zichzelf ziet is:
  Halmar – Communicatiepersoon richting RET
Verslag