1. Thema’s vanuit onze ‘Belofte aan de Rotte’

Stichting Plezierrivier de Rotte werkt ook in 2020 nadrukkelijk vanuit het vertrekpunt van onze belofte aan de Rotte zoals uitgewerkt in het kader van de Rotteconferentie 2017. De stichting heeft hier vanuit haar ‘Belofte aan de Rotte’[1] herbevestigd welke inzet zij wil plegen voor een nieuw wenkend perspectief van de Rotte in stad en regio. Dit is mede gevoed en prachtig verwoord door Matthijs Schouten in zijn betoog ‘Inspiratie voor de Rotte’[2].

Stichting PR en haar partners richten zich in gezamenlijkheid op bevordering van de volgende, nauw samenhangende, thema’s:

 • Versterken van de sociale kwaliteit.
 • Verbeteren van het maatschappelijk functioneren.
 • Vergroten van de culturele betekenis.
 • Inbedden in het onderwijs en educatie.
 • Vergroten van toerisme en recreatie.
 • Versterken van het economische functioneren.
 • Verbeteren van de natuurwaarde en ecologie.
 • Verhogen van de waterkwaliteit en –veiligheid.
 • Verbeteren van de gezondheid.

 

 1. Activiteiten van Stichting PR

De activiteiten van de stichting richten zich specifiek op eigen “projecten”:

 • Belofte aan de Rotte: Bovenstaande thema’s staan daarin centraal voor de Rotte als geheel – van de bron in Moerkapelle tot de dam in Rotterdam.
 • Crooswijkse Bocht: In de Crooswijkse Bocht komen, als overgangsgebied van ‘buiten’ naar ‘binnen’, alle bovenstaande thema’s bijeen. Stichting PR werkt in CroBo aan de implementatie en het zichtbaar maken van bovenstaande thema’s, met inbegrip van een gebiedscoalitie en placemaking.

Vanzelfsprekend worden de eigen projecten aangevuld met de reguliere en structurele activiteiten (zoals Rotte cafés, nieuwsbrieven en de Rotteconferentie) en bestuurstaken (verantwoording en verslaglegging, Raad van Toezicht, Adviesraad, etc.).

 

 1. Rol Stichting PR

De Stichting agendeert, activeert en adviseert. En organiseert, indien nodig in het behalen van de doelen.

Bij bovenstaande activiteiten neemt Stichting PR de volgende rol op zich (zie figuur 1):

 • De eigen activiteiten en taken, alsmede de visie en strategie voor de twee eigen “projecten”.
 • Het initiëren en ondersteunen van projecten gericht op het realiseren van maatschappelijke doelen, zoals sociale kwaliteit, cultureel-historische betekenis, onderwijs en educatie, natuurwaarde en ecologie, en gezondheid.
 • De verdere uitwerking van projecten en thema’s, zoals marketingcommunicatie en de website dan wel de fysiek-ruimtelijke programmering van de CroBo of aanvullend specifieke locaties zoals de Poort van Noort

 

Figuur 1. Visualisatie van rol en strategie Stichting PR

Visualisatie van rol en strategie Stichting PR

[1] Zie voor de tekst van de Belofte en ons bijbehorend bod aan de overheden in de gemeenten en de regio https://derotte.nl/2017/10/beeldverslag-rotteconferentie/

[2] Zie https://drive.google.com/file/d/0B372QFIwN6SyVnZWcXBFUE9LOWM/view