Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Toezicht en de leden van het bestuur en het werkteam ontvangen een (vrijwilligers)vergoeding. Hieruit kunnen onder meer de kosten van reizen en tijdbesteding worden betaald. De vergoeding komt overeen met (een deel van) het wettelijk toegestane bedrag van € 1.700 per persoon. Deze vergoedingen worden aan het eind van het jaar toegekend indien er voldoende financiële ruimte voor is en de Raad van Toezicht akkoord is.