Stichting Plezierrivier de Rotte stopt met project natuureducatie

Op een oor is in 2022 het programma ‘Naar Buiten Landschapspark de Rotte in’ afgerond. 2022 is het vierde jaar waarin vele schoolklassen met hart, hoofd en handen de natuur en het water konden ontdekken. In totaal hebben de afgelopen jaren ca 3000 kinderen veel plezier beleefd aan natuur en milieu en is het bewustzijn en zorg voor de eigen woonomgeving langs de Rotte versterkt.

Met financiële bijdragen van diverse publieke financiers en private fondsen is deze jaren een mooie samenwerking opgezet tussen partijen als Natuurstad, Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, Natuurwijs, Plastic Whale Rotterdam, Rotta, Ekologica en onze stichting.

Onder diverse namen (Waterwijzer, ROTTE(rdam) Experience en Naar Buiten Landschapspark de Rotte in) kregen leerlingen activiteitendagen aangeboden, waaraan basisscholen van zowel de wijken in de binnenstad als in het buitengebied van de Rotte met veel enthousiasme deelnamen.

Toch komt een eind aan een zeer gewaardeerd en prachtig programma. De stichting Plezierrivier de Rotte, die vier jaar lang het programma heeft ‘gehost’, vindt zichzelf als kleine stichting van vrijwilligers niet de aangewezen organisatie om structureel en langjarig een dergelijk project te blijven organiseren. Het afgelopen jaar hebben we geprobeerd een meer op natuureducatie georiënteerde organisatie te vinden die e.e.a. zou willen overnemen. Ondanks dat de deelnemende organisaties missie, doel en waarde van het project volop onderschrijven, is dat helaas niet gelukt. Echt jammer. Mogelijk is er in de nabije toekomst weer een initiatieforganisatie die het stokje wel wil overnemen. Onze stichting is vanzelfsprekend bereid alle opgedane ervaringen te delen en over te dragen.

Veel dank aan alle samenwerkingspartijen voor zowel uitvoering als financiering.

Stichting Plezierrivier de Rotte