Wetenschappelijke verkenningstocht op de Rotte

In september en oktober voerde Gerard Vos meerdere expedities op de Rotte uit met zijn kajak, een fototoestel en enkele eenvoudige meetinstrumenten. De verkenningstochten voerden hemvanaf de Oorsprong bij Moerkapelle tot aan de vispassage in de Leuvenkolk. Het resultaat legde hij minutieus vast op een kaart; 190 foto’s van doorkijkjes, weidse overzichten, oevers en water fauna, 140 dieptemetingen, 65 doorzichtmetingen en 22 kilometer kade en oevervegetatie zijn geclassificeerd. Maar waarom zou je zoiets doen? Gerard deelt zijn verhaal.

“De expedities zijn een onderdeel van mijn afstudeeronderzoek naar de vis habitat op de Rotte. In dit onderzoek kijk ik naar de huidige leefomgeving voor de vissen om te paaien, voor voedsel en voor bescherming tegen roofdieren. Daarnaast onderzoek ik mogelijke acties om deze leefomgeving te verbeteren. Deze acties kunnen zijn: meer fluctuaties in het waterpeil, aanpassingen aan het maaibeleid van oevers en waterplanten, realisatie van natuurlijke oevers of het verminderen van meststoffen in het water.

Belangrijke kenmerken voor de leefomgeving zijn, onder andere, onderwater structuren die worden gecreëerd door oevervegetatie en waterplanten: deze structuren zijn belangrijk voor bepaalde vissoorten om eieren te kunnen leggen en om te schuilen. Daarnaast spelen ook planten op de oevers, zoals bomen en struiken, een belangrijke rol door het bieden van schaduw en beschutting, maar ook voor de voedselvoorziening door vallende bladeren en insecten.

Uiteraard speelt ook de waterdiepte een grote rol. De Rotte is grotendeels een bak water van 2,5 à 3 meter diep met een steil bodemprofiel en weinig variatie in waterdiepte. De natuurlijke oevers, vooral gerealiseerd nabij de Rottemeren, zorgen voor meer ondiepe wateren waar waterplanten makkelijker kunnen gedijen en die ook nog eens beschut zijn tegen golven en wind.

Wat er boven de waterlijn gebeurt, heb ik door mijn verkenningstochten goed in kaart gebracht. Maar wat er onder water gebeurd is een mysterie dat ik in de loop van mijn onderzoek probeer te ontrafelen.”

Vragen opmerkingen of suggesties?

Voor vragen, opmerkingen of suggesties kun je contact met hem opnemen via GerardJL.Vos@gmail.com.