Nieuwsflits november

Regelmatig sturen wij een nieuwsflits met een update over de activiteiten op, rond en t.b.v. de Rotte. Wil jij de nieuwsflits in je mail ontvangen? Meld je dan aan.

In de nieuwsflits van november lees je over:

  • Van der Leeuwprijs 2019
  • Rottecafé maandag 2 december
  • Voorbereidingen derde Rotteconferentie
  • Staatsbosbeheer schenkt stichting 120 bomen
  • Ontwikkelplan Rottemeren

Je vindt de nieuwsflits van november hier.

Wij wensen je veel leesplezier. Mocht één van de onderwerpen aanleiding geven tot vragen of ideeën, laat het ons weten via info@derotte.nl

Met plezierige groet,
Stichting Plezierrivier de Rotte

Marja, Mariëlle, Carol, Ewoud, Erik en Damo

Stichting krijgt 120 bomen

Recent bracht de Maatschappelijke Adviesraad ZH van Staatsbosbeheer een bezoek aan onze Huiskamer in de Crooswijksebocht. De adviesraad was erg onder de indruk van onze visie en bevlogenheid. Als gebaar krijgt onze stichting daarom 120 bomen en/of struiken in het jaar dat Staatsbosbeheer 120 jaar bestaat. Denk met ons mee over welke bomen en struiken we waar kunnen plaatsen. Zoals een walnotenboom op het schoolplein of voedselbos nabij de Rotte. De eerste boom, een echte Kroosboom, planten we op 11 december om 9.00 uur samen met Sylvo Thijsen (directeur Staatsbosbeheer), Bert Wijbenga (wethouder Gemeente Rotterdam) en groep 8 van IBS Noen uit Crooswijk nabij de Crooswijkse Bocht. Staatsbosbeheer bedankt voor dit geschenk!

Onderstaand de officiële uitnodiging.

Uitnodiging

Staatsbosbeheer bestaat 120 jaar. Om dit te vieren schenkt Staatsbosbeheer 120 bomen cadeau aan de stichting Plezierrivier de Rotte ten behoeve van vergroening van de wijken Noord en Crooswijk  in de nabijheid van de Rotte in de stad Rotterdam. Staatsbosbeheer investeert hiermee zowel in de groene verbinding tussen stad en groen ommeland, als in de sociale verbinding. De werkzaamheden, visie en bevlogenheid van Stichting Plezierrivier de Rotte sluiten hier op aan. Bewoners van Rotterdam profiteren van het geschenk; een aantal van de cadeaubomen zijn namelijk vruchtenbomen en geven daarnaast schaduw geven en dragen bij aan het wegnemen van hittestress.

Feestelijke bijeenkomst
Woensdag 11 december is er een bijeenkomst in Crooswijk samen met de stichting Plezierrivier de Rotte, Sylvo Thijsen, directeur Staatsbosbeheer, wethouder buitenruimte Rotterdam en tevens voorzitter bestuur recreatieschap Rottemeren, Bert Wijbenga en kinderen van groep acht van basisschool IBS Noen. Sylvo Thijsen overhandigt een kroosboom. Symbolisch, omdat vroeger in Crooswijk de beroemde kroosbomen (Pruimenbomen) zijn gekweekt. Vooruitlopend op de volledige herinrichting van de Crooswijksebocht over anderhalf jaar, planten en adopteren de kinderen van basisschool Noen nu alvast de eerste boom in de Crooswijksebocht. Het plan is om op diverse plaatsen in de nabijheid van de Rotte nog meer voedselbomen te planten zoals bv. notenbomen, zodat bewoners, jong en oud, de vruchten kunnen eten en meer kennis opdoen van/over de natuur en diversiteit aan bomen.

Programma bijeenkomst 11 december
08.50 uur:          Ontvangst bij de huiskamer van de Rotte, Obst & Gemüse, Kerkhoflaan 145, Rotterdam
08.50 uur:          Lopen naar Crooswijksebocht voor officiële handeling
08.55 uur:          Overhandiging ‘kroosboom’ door Sylvo Thijsen
Korte toespraken door de stichting Plezierrivier de Rotte, Sylvo Thijsen, Bert Wijbenga en een vertegenwoordiger van basisschool IBS Noen
09.05 uur:          Planten boom door de kinderen van IBS Noen
09.15 uur:          Teruglopen naar huiskamer van de Rotte / Obst & Gemüsse
09.45 uur:          Einde bijeenkomst

U bent van harte welkom. Wilt u aanwezig zijn dan kunt u zich aanmelden bij Dick van Stegeren: D.vanStegeren@staatsbosbeheer.nl

Foto Florine

Winnaar Van der Leeuwprijs 2019

“De Van der Leeuwkring eerde voor de elfde keer een initiatief met uitzonderlijke waarde voor de publieke ruimte van Rotterdam. Stadsmakers die, op zoek naar een beter Rotterdam, voorbij het eigen belang de verbinding weten te maken met de ruimtelijke én de maatschappelijke ontwikkeling van de stad. Een doorsnede van de nominaties en de winnaars van het afgelopen decennium laat zien dat de stadsmakerscultuur in Rotterdam zich in de breedte heeft kunnen ontwikkelen. Iedereen maakt de stad, dat is ook de gedachte die het Stadsmakerscongres centraal stelt. Het gaat daarbij om initiatief, ondernemerschap, creativiteit, optimisme, het activeren van netwerken en het maken van plekken van betekenis voor Rotterdam. Een trotse Rotterdamse praktijk die juist met de groei van de stad aan betekenis wint en die de Van der Leeuwkring wil ondersteunen en op een voetstuk wil plaatsen.

De nominaties waren dit jaar erg verschillend. Wat de genomineerden bindt, is hun inzet om samen te werken aan de toekomst van Rotterdam. Voorbij het eigen belang, creatief en verbindend, en met oog voor de grote uitdagingen én kansen van deze tijd. Zij laten zien wat het kan betekenen om concreet invulling te geven aan abstracte opgaven als duurzame groei en een inclusieve staat. De nominaties waren: Lenard Vunderink en Bas van den Berg voor de Keilewerf en hun onderscheidende bijdrage aan De Kroon, inspirerende broedplaatsen voor de creatieve en circulaire marktindustrie in Rotterdam; Stichting Plezierrivier de Rotte voor het op de kaart zetten en activeren van de Rotte als betekenisvol landschap voor de stad en ver daarbuiten, en tenslotte Dick de Cock en Kirsten van den Berg, samen met Marco den Dunnen, Rodney van den Engel en de Heilige Boontjes, voor de transformatie van Bureau Eendracht tot een nieuw ‘monument van inclusiviteit’ in het hart van de stad.

De winnaar van de Van der Leeuwprijs 2019
De elfde Van der Leeuwprijs ging naar Stichting Plezierrivier de Rotte. De initiatiefnemers zetten onbaatzuchtig hun netwerk en tijd in en dragen zo, ver voorbij het eigen belang, bij aan een gezonde en aantrekkelijke publieke ruimte. Door de Rotte letterlijk en figuurlijk op de kaart te zetten, openen zij een nieuw en inspirerend perspectief op de oorsprong van Rotterdam als verbindend landschap. Het initiatief verbindt stedelijk leven, gezondheid en ecologie en het betrekt cultuurhistorie op de toekomst van de stad. Dankzij de inzet van deze initiatiefnemers is het haast onmogelijk geworden om de Rotte anders te zien dan een genereus landschap voor alle Rotterdammers. Deze inzet is daarmee tot een echt stadsproject geworden dat zich tot over de gemeentegrenzen uitstrekt en uitdaagt tot actie en interactie. De Stichting en zijn activiteiten worden van energie voorzien door vrijwilligers Carol Hol, Ewoud Dekker, Erik Rovekamp, Damo Holt en Mariëlle van den Berge. Samen bewegen zij een breed stedelijk en regionaal netwerk van partners en ondernemers. Van de bron in Moerkapelle tot en met de Leuvekolk in het hart van Rotterdam. De Van der Leeuwkring is zeer onder de indruk van de manier waarop de initiatiefnemers het stadsmaken zo opnieuw weten te verbreden en te openen voor bewoners, ondernemers, instellingen en overheden op verschillende schaalniveaus. Op sleutellocaties langs de de stroom van de Rotte dragen zij ook bij aan een betere stad. De Crooswijksebocht belichaamt deze inzet. Door te werken vanuit het huiskamerrestaurant Obst&Gemüse dragen de initiatiefnemers bij aan de gastvrijheid van deze plek, ondersteunen zij een startende ondernemer en organiseren zij een ontmoetingsplaats voor de buurt en de stad.

De initiatiefnemers laten zien dat stadmaken zich in de volle breedte heeft kunnen ontwikkelen. Een inspireerde en hoopvolle praktijk in een groeiende stad. Daarom ontvangt Plezierrivier de Rotte de Van der Leeuwprijs 2019.”

Bovenstaande was de tekst die tijdens de uitreiking werd uitgesproken.

Carol Hol: “Wij voelen ons vereerd dat wij deze prijs in ontvangst mochten nemen. De toekenning van de Van der Leeuwprijs doet ons des te indringender beseffen hoe belangrijk het is om de Rotte en haar oevers van Bron tot Dam als een samenhangende “publieke ruimte” te zien en te koesteren”.

Foto Florine

Genomineerd voor Van der Leeuwprijs

Wauw! Onze stichting is genomineerd voor de Van der Leeuwprijs 2019. Wat een eer!

De prijs wordt uitgereikt aan Rotterdamse initiatieven die een uitzonderlijke meerwaarde hebben voor de publieke ruimte en de ontwikkeling van de stad. Ook Bureau Eendracht en de Keilewerf zijn genomineerd. Op vrijdag 8 november, tijdens het Stadmakerscongres Rotterdam, wordt de winnaar bekendgemaakt.

De Van der Leeuw prijs wordt sinds 2005 jaarlijks uitgereikt door de Van der Leeuwkring. De kring bestaat uit topmensen van Rotterdamse corporaties, vastgoedontwikkelaars en beleggers, die zich persoonlijk betrokken voelen bij de ontwikkeling van Rotterdam.

Vers Beton schreef een artikel op hun website over de nominatie en interviewden Ewoud hiervoor.
Klik hier om het artikel te lezen.