Stichting krijgt 120 bomen

Recent bracht de Maatschappelijke Adviesraad ZH van Staatsbosbeheer een bezoek aan onze Huiskamer in de Crooswijksebocht. De adviesraad was erg onder de indruk van onze visie en bevlogenheid. Als gebaar krijgt onze stichting daarom 120 bomen en/of struiken in het jaar dat Staatsbosbeheer 120 jaar bestaat. Denk met ons mee over welke bomen en struiken we waar kunnen plaatsen. Zoals een walnotenboom op het schoolplein of voedselbos nabij de Rotte. De eerste boom, een echte Kroosboom, planten we op 11 december om 9.00 uur samen met Sylvo Thijsen (directeur Staatsbosbeheer), Bert Wijbenga (wethouder Gemeente Rotterdam) en groep 8 van IBS Noen uit Crooswijk nabij de Crooswijkse Bocht. Staatsbosbeheer bedankt voor dit geschenk!

Onderstaand de officiële uitnodiging.

Uitnodiging

Staatsbosbeheer bestaat 120 jaar. Om dit te vieren schenkt Staatsbosbeheer 120 bomen cadeau aan de stichting Plezierrivier de Rotte ten behoeve van vergroening van de wijken Noord en Crooswijk  in de nabijheid van de Rotte in de stad Rotterdam. Staatsbosbeheer investeert hiermee zowel in de groene verbinding tussen stad en groen ommeland, als in de sociale verbinding. De werkzaamheden, visie en bevlogenheid van Stichting Plezierrivier de Rotte sluiten hier op aan. Bewoners van Rotterdam profiteren van het geschenk; een aantal van de cadeaubomen zijn namelijk vruchtenbomen en geven daarnaast schaduw geven en dragen bij aan het wegnemen van hittestress.

Feestelijke bijeenkomst
Woensdag 11 december is er een bijeenkomst in Crooswijk samen met de stichting Plezierrivier de Rotte, Sylvo Thijsen, directeur Staatsbosbeheer, wethouder buitenruimte Rotterdam en tevens voorzitter bestuur recreatieschap Rottemeren, Bert Wijbenga en kinderen van groep acht van basisschool IBS Noen. Sylvo Thijsen overhandigt een kroosboom. Symbolisch, omdat vroeger in Crooswijk de beroemde kroosbomen (Pruimenbomen) zijn gekweekt. Vooruitlopend op de volledige herinrichting van de Crooswijksebocht over anderhalf jaar, planten en adopteren de kinderen van basisschool Noen nu alvast de eerste boom in de Crooswijksebocht. Het plan is om op diverse plaatsen in de nabijheid van de Rotte nog meer voedselbomen te planten zoals bv. notenbomen, zodat bewoners, jong en oud, de vruchten kunnen eten en meer kennis opdoen van/over de natuur en diversiteit aan bomen.

Programma bijeenkomst 11 december
08.50 uur:          Ontvangst bij de huiskamer van de Rotte, Obst & Gemüse, Kerkhoflaan 145, Rotterdam
08.50 uur:          Lopen naar Crooswijksebocht voor officiële handeling
08.55 uur:          Overhandiging ‘kroosboom’ door Sylvo Thijsen
Korte toespraken door de stichting Plezierrivier de Rotte, Sylvo Thijsen, Bert Wijbenga en een vertegenwoordiger van basisschool IBS Noen
09.05 uur:          Planten boom door de kinderen van IBS Noen
09.15 uur:          Teruglopen naar huiskamer van de Rotte / Obst & Gemüsse
09.45 uur:          Einde bijeenkomst

U bent van harte welkom. Wilt u aanwezig zijn dan kunt u zich aanmelden bij Dick van Stegeren: D.vanStegeren@staatsbosbeheer.nl