Partners

De website TimeLink de Rotte is gemaakt in opdracht van de Stichting Plezierrivier de Rotte in samenwerking met het Recreatieschap Rottemeren. De realisatie is in handen van The Missing Link en MJWweb.

Onze dank gaat uit naar Ton Guiran van BOOR, auteur Koos Termorshuizen van ‘De Rotte, van Wilde Veenen tot wereldhaven‘, Gerrit van der Knaap en Dirk Luijendijk van Oudheidkundige Vereniging en Museum Bleiswijk en Henk van den Akker van de Historische Commissie ‘De Ommoordse Polder’ voor informatie, teksten en beelden voor de canon en enkele verhalen.