Lezing Claudia Christern

In drie delen licht Claudia Christern verschillende periodes van de Salon-geschiedenis toe. En daardoor blazen wij en passant de Salon nieuw leven in, door discussie en denkparticipatie te stimuleren.
Deel 1 de 18e eeuwse verlichte Salons in Parijs.
Deel 2 de 19e eeuwse romantische Salons in Berlijn
Deel 3 de 20e eeuwse theatrale Salons van de Dadaisten en Futuristen in Zwisterland en Italië