Romeinen en Cananefaten

12 tot 450
romeinsepotten

Romeinse potten gevonden onder de Willemsspoortunnel

In het begin van onze jaartelling wonen de Cananefaten in het gebied tussen de mondingen van Maas en Rijn. Dit volk handelt met de Romeinen en levert soms hulptroepen aan het Romeinse leger. Er is ook weerstand tegen de overheersing van de Romeinen. Tacitus schrijft over de Cananefaat Brinno, die zijn krachten bundelt met de Bataven en de Friezen om een opstand te beginnen tegen de Romeinen. Deze opstand wordt na een jaar vechten in het jaar 70 neergeslagen. Daarna zijn de Cananefaten gedwongen om mee te werken met de Romeinen.

De Rotte ligt een stuk landinwaarts, midden in het veengebied. De Romeinen en Cananefaten wonen overwegend wat verder naar de kust, op droge duinruggen en kleigronden, en langs de oevers van de Maas. Toch komen ze ook in de buurt van de Rotte.

Romeins crematiegraf

Bij de aanleg van de Willemsspoortunnel is  een Romeins crematiegraf gevonden. In het graf liggen een man en een vrouw en hun twee kleine kinderen.

Toltoren Het Duifhuis

Er gaan eeuwenlang geruchten over het bestaan van een heerweg en een Duifhuis. Het Duifhuis zou een toltoren zijn geweest langs de Rotte, ter hoogte van de Crooswijkse bocht. Er is echter nooit bewijs gevonden dat hier zo’n toltoren heeft gestaan..

‘s-Gravenweg

Van de ’s-Gravenweg werd verondersteld dat hij is ontstaan als Romeinse heerweg, maar waarschijnlijk is de weg pas in de Middeleeuwen ontstaan als ontginningslijn.

In de tweede helft van de 3 e eeuw stort het politieke systeem van  de Romeinen in en worden hun grenzen steeds vaker aangevallen door Germanen. In de 4 e eeuw zijn de Romeinen grotendeels uit ons land verdwenen.