Pruiken en revoluties

1700 tot 1800

Het overlijden van Willem III in 1702 laat de Republiek stadhouderloos achter. Door toenemende concurrentie uit Frankrijk en Engeland en de Spaanse Successieoorlog (1702 – 1713) waarin de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden betrokken is, verslechtert de economie. Een nieuwe successieoorlog, ditmaal de Oostenrijkse, breekt aan in 1740. Dit leidt tot een aanval op de Staten van Zeeland die daarop Willem IV uitroepen tot stadhouder om het land te redden. Een dag later, op 29 april 1747, spreken ook de Rotterdamse regeerders hun steun uit voor Willem IV.

Overstromingen

Rondom Rotterdam is rond 1750 zoveel turf gestoken dat het water de overhand heeft. Bleiswijk, Hillegersberg, Bergschenhoek en Zevenhuizen overstromen regelmatig.

Buitenplaatsen

Huis te Krooswijk 1747

Huis te Crooswijk in 1747

Vanaf de tweede helft van de 17e eeuw bouwen veel rijkelui een buitenplaats langs de Rotte. Voorbeelden zijn Soetendaal, Rust van Onrust, Woelwijk, den Arend en Huis te Crooswijk.

Lofdicht Dirk Smits

De meeste buitens komen voor in het lofdicht ‘De Rottestroom’. Dit gedicht is geschreven door Dirk Smits, lid  van het genootschap Natura et Arte. In 1750 schrijft hij de lofzang op de prachtige Rotte en de natuur eromheen. Het gedicht draagt hij op aan Willem IV die hem ervoor beloont met een promotie. Helaas kan Dirk er niet lang van genieten want hij overlijdt in 1752.

Hoe mooi de Rotte en de omliggende plassen ook mogen zijn, ze brengen weinig op voor de bewoners en voor de stad Rotterdam. De bevolking van de dorpjes loopt terug en Rotterdam verarmt. In Kralingen is de schade door het water zo groot dat het hele dorpje moet verplaatsen naar hoger gelegen grond. Het stadsbestuur van Rotterdam en een aantal kooplieden besluiten dat de grond moet worden drooggemaakt. De landbouwgrond die hierdoor zou ontstaan, moest veel geld opbrengen.

Molenviergang en Eendrachtsmolen maken Tweemanspolder droog

In 1728 wordt de Tweemanspolder drooggemalen. De Tweemanspolder wordt drooggemalen door de Molenviergang, de Eendrachtsmolen en nog een zesde molen. De zesde molen is afgebroken, maar de andere zijn bewaard gebleven .  De Molenviergang is de enige nog functionerende getrapte molenviergang ter wereld en een rijksmonument direct naast de Rotte. De Eendrachtsmolen helpt rond 1760 ook met het droogmalen van de Eendragtspolder. Het naastgelegen Zevenhuizer Verlaat uit 1740 geeft toegang tot de achterliggende Hennipsloot.

Boezem gegraven

Rond 1770 wordt de Boezem gegraven om de Rotte te ontlasten. Zo kan het water via een andere route weglopen in de Maas.

Bleiswijkse en Boterdorpse Verlaat

In de jaren ’60 en ’70 van de 18e eeuw start de grootschalige droogmakerij van de Bleiswijkse en Hillegersbergse polders. De kosten voor de bouw van 21 molens en de aanleg en het onderhoud van de nieuwe sloten, dijken en kades kost bij elkaar ‘dertien tonnen gouds’, oftewel 1,3 miljoen gulden, omgerekend zo’n 6 ton in euro’s.  Uit deze tijd stammen ook het Bleiswijkse en Boterdorpse Verlaat, twee monumentale schutsluizen.

Korenmolen De Vier Winden

Behalve poldermolens staan er ook korenmolens langs de Rotte. Zij maken gebruik van de Rotte voor de aan- en afvoer van goederen. Een voorbeeld hiervan is molen De Vier Winden uit 1776. Deze witte molen in Terbregge staat er nog steeds.