Opheffing stichting Rotte Partners en overdracht ‘Ook dit is de Rotte’ aan Recreatieschap Rottemeren

Sinds 2017 draait het marketing- en communicatieplatform ‘Ook dit is de Rotte’ op een succesvolle manier. Vanaf 2023 is het beheer en de uitvoering van ‘Ook dit is de Rotte’ in handen van stichting Rotte Partners. Deze stichting bestaat uit bestuursleden van Alliantie GroenBlauwe Rotte, Stichting Plezierrivier de Rotte en Ondernemersvereniging de Rotte(meren). Stichting Rotte Partners heeft onlangs besloten om de uitvoering van het marketingplatform terug te geven aan Recreatieschap Rottemeren en deze stichting op te heffen.

Bij de overname van ‘Ook dit is de Rotte’ had Stichting Rotte Partners hoge verwachtingen en wilden ze zich op positieve en constructieve wijze inzetten om de campagne krachtig voort te zetten. Echter, de inhoudelijke en financiële basis waarop het bestuur van deze stichting dit marketing en communicatieplatform nu en in de toekomst wordt geacht te draaien blijkt te broos en kwetsbaar om de stichting te laten voortbestaan.

Dit betekent ook dat zij met het Recreatieschap hebben afgesproken dat zij per 1 juli 2024 de verantwoordelijkheid voor ‘Ook dit is de Rotte’ overnemen.  De bij de stichting Rotte Partners betrokken organisaties blijven als zelfstandige organisaties gewoon actief in het gebied. Dus ook wij als Stichting Plezierrivier de Rotte.

Vanaf 1 juli as. verlopen alle contacten over ‘Ook dit is de Rotte’ via Andrea Bouhuys en Marieke van de Blaak van Recreatieschap Rottemeren. Zij zijn bereikbaar via het mailadres info@ookditisderotte.nl.

Stichting Rotte Partners draagt zorg voor een warme overdracht aan Recreatieschap Rottemeren om de continuïteit van het marketingplatform te waarborgen.

Wat betekent dit voor partners van ‘Ook dit is de Rotte’?
Vanaf 1 juli is het Recreatieschap Rottemeren de beheerder en uitvoerder van het marketingplatform incl. de daarbij behorende promotiemiddelen.

  • Input voor de website en/of social mediakanalen kan worden doorgeven via info@ookditisderotte.nl of door ‘Ook dit is de Rotte’ te taggen in berichten op social media.
  • Het aanmelden van evenementen voor de evenementenkalender kan via de website www.ookditisderotte.nl/kalender-item-insturen.
  • Wil je gebruik maken van de promotiematerialen (kaarten, tasjes, start- en finishboog, beachflags, partytent) dan kun je dit kenbaar maken via info@ookditisderotte.nl.