Opheffing stichting Rotte Partners en overdracht ‘Ook dit is de Rotte’ aan Recreatieschap Rottemeren

Sinds 2017 draait het marketing- en communicatieplatform ‘Ook dit is de Rotte’ op een succesvolle manier. Vanaf 2023 is het beheer en de uitvoering van ‘Ook dit is de Rotte’ in handen van stichting Rotte Partners. Deze stichting bestaat uit bestuursleden van Alliantie GroenBlauwe Rotte, Stichting Plezierrivier de Rotte en Ondernemersvereniging de Rotte(meren). Stichting Rotte Partners heeft onlangs besloten om de uitvoering van het marketingplatform terug te geven aan Recreatieschap Rottemeren en deze stichting op te heffen.

Bij de overname van ‘Ook dit is de Rotte’ had Stichting Rotte Partners hoge verwachtingen en wilden ze zich op positieve en constructieve wijze inzetten om de campagne krachtig voort te zetten. Echter, de inhoudelijke en financiële basis waarop het bestuur van deze stichting dit marketing en communicatieplatform nu en in de toekomst wordt geacht te draaien blijkt te broos en kwetsbaar om de stichting te laten voortbestaan.

Dit betekent ook dat zij met het Recreatieschap hebben afgesproken dat zij per 1 juli 2024 de verantwoordelijkheid voor ‘Ook dit is de Rotte’ overnemen.  De bij de stichting Rotte Partners betrokken organisaties blijven als zelfstandige organisaties gewoon actief in het gebied. Dus ook wij als Stichting Plezierrivier de Rotte.

Vanaf 1 juli as. verlopen alle contacten over ‘Ook dit is de Rotte’ via Andrea Bouhuys en Marieke van de Blaak van Recreatieschap Rottemeren. Zij zijn bereikbaar via het mailadres info@ookditisderotte.nl.

Stichting Rotte Partners draagt zorg voor een warme overdracht aan Recreatieschap Rottemeren om de continuïteit van het marketingplatform te waarborgen.

Wat betekent dit voor partners van ‘Ook dit is de Rotte’?
Vanaf 1 juli is het Recreatieschap Rottemeren de beheerder en uitvoerder van het marketingplatform incl. de daarbij behorende promotiemiddelen.

  • Input voor de website en/of social mediakanalen kan worden doorgeven via info@ookditisderotte.nl of door ‘Ook dit is de Rotte’ te taggen in berichten op social media.
  • Het aanmelden van evenementen voor de evenementenkalender kan via de website www.ookditisderotte.nl/kalender-item-insturen.
  • Wil je gebruik maken van de promotiematerialen (kaarten, tasjes, start- en finishboog, beachflags, partytent) dan kun je dit kenbaar maken via info@ookditisderotte.nl.

 

Drijvend groen fleurt het Stokviswater op

Het Laurenskwartier in het hartje van de stad heeft er 33 vierkante meter aan drijvend groen bij, dankzij een initiatief van omwonenden. Woensdag 12 juni verrichtten onder andere hoogheemraad Josien van Cappelle en wethouder Vincent Karremans de feestelijke opening.
Vanaf nu fleuren tien zogenaamde ‘floatlands’ (drijvende eilanden van elk 1 bij 3 meter) het Stokviswater op. Tien eilandjes vol bloeiende planten, zoals dotterbloem, gele lis, zwanenbloem, kleine lisdodde en wilgenroosje. Insecten, zoals bijen en vlinders, vinden hun voedsel in deze inheemse planten (planten die van nature in Nederland voorkomen). Daarnaast kunnen watervogels, zoals de meerkoet, fuut en eend nesten bouwen op de eilandjes. Onder water filteren de wortels het water en zorgen zo voor een betere waterkwaliteit. Ook vormen ze een schuil- en broedplaats voor vissen en andere waterdiertjes. En natuurlijk maken de tien groene eilandjes het Stokviswater een stuk aantrekkelijker voor omwonenden en stadsbezoekers!

Idee van be­wo­ners

Het drijvend groen is een idee van de omwonenden van het Stokviswater, met speciale dank aan Ronald Goijen. Hij kwam op het idee toen hij vorig jaar langs het Buizengat in Kralingen wandelde. Daar legde Rijkswaterstaat eerder al 1.000 vierkante meter aan drijvend groen aan. De bewoners van de Sint Jacobsplaats en omgeving hebben al meerdere mooie wijkinitiatieven op hun naam staan. Zo hebben ze vorig jaar gezorgd voor de komst van de Groene Galerij, door 200 klimplanten tegen de muur van de spoortunnel te planten. Ook hielpen ze mee met de inrichting van het Sint Jacobspark, óp de spoortunnel, dat ze regelmatig vuilvrij houden. Tijdens een Rottecafé kwam Ronald Goijen in contact met medewerkers van het Hoogheemraadschap. Van het één kwam het ander.

Sa­men­wer­king

De bewoners vonden met hun idee steun bij de wijkraad, de gemeente en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Programma Rottecafé 10 juni

Maandag 10 juni is het tweede Rottecafé van dit jaar. Het Rottecafé bestaat zoals altijd uit netwerken en diverse sprekers die je bijpraten over wat er speelt rondom de Rotte. Je bent van harte uitgenodigd voor dit café.

Datum en locatie
Het Rottecafé vindt plaats op maandag 10 juni 15.30 tot 17:30 uur op bij Kinderboerderij De Blijde Wei van Natuurstad in Rotterdam Ommoord.

Programma
Zoals altijd zijn er sprekers die ons meenemen in de ontwikkelingen rondom de Rotte. Dit keer zijn dit:

  • Wendy Pot over Kinderboerderij De Blijde Wei en Natuurstad
  • Sherien Kortlandt over De Rotte Plasticvrij Experience
  • Rafael Krijgsman over de Rotte Dam Loop
  • en meer

Er is nog ruimte voor sprekers. Heb jij een onderwerp dat je wilt delen tijdens het Rottecafé of waar je meer informatie over wilt? Geef dit dan aan op het aanmeldformulier.

Netwerken
Tijdens het Rottecafé is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over alle ontwikkelingen rondom onze rivier de Rotte.

Locatie
Het Rottecafé is deze editie gelegen in Rotterdam. De exacte locatie volgt zo snel mogelijk.
Wil je zelf een keer een Rottecafé hosten? Geef dit dan aan ons door via marielle@derotte.nl.

Aanmelden
Je kunt jezelf aan- of afmelden voor het Rottecafé via ons digitale aanmeldformulier. Onder voorbehoud aanmelden is ook mogelijk. Je kunt het formulier op een later moment nog wijzigen.
We hopen jullie allen te zien bij het Rottecafé.

Met vriendelijke groet,
Stichting Plezierrivier de Rotte
Carol, Marja, Damo, Ewoud, Erik en Mariëlle