Excursie Park Lingezegen

Het Landschapspark de Rotte krijgt vorm: het gelijknamige Ontwikkelplan is goedgekeurd, geld is gereserveerd om de eerste projecten uit te kunnen voeren en op de organisatievorm (gebiedstafel?) wordt gestudeerd. Nu komen we toe aan de vraag: hoe het Park verder te programmeren? Hoe hebben andere vergelijkbare Landschapsparken dat gedaan? Kunnen we daarvan leren? Om daar een antwoord op te krijgen, zijn we met een busje, beschikbaar gesteld door het Chabotmuseum Rotterdam, vol met enthousiaste betrokkenen op pad gegaan naar het Park Lingezegen.

Bij Park Lingezegen werden we in de Landwinkel de Woerdt ontvangen door gastheer Michaël van Buuren, die ons door het gebied van het Landschapspark Lingezegen heeft gegidst. Hij vertelde dat de naam Lingezegen is samengesteld uit twee authentieke identiteitsdragers: het riviertje de Linge en de watergangen, die door het gebied heen lopen en die Zegen worden genoemd.

Waar bij ons dus de Rotte de identiteitsdrager is, zijn dat in dit tussen Arnhem en Nijmegen ingelegen landschapspark dus de Linge en de Zegen. Wat opviel is dat de Linge in het gebied van het Landschapspark meer wegheeft van een (smal) kanaal dan van een romantisch (meanderend) riviertje. Hoe anders is dat met de Rotte! Je realiseert je tijdens zo’n excursie des te meer hoe belangrijk het voor de beeldvorming van het Landschapspark de Rotte is dat de Rotte als rivier wel van oorsprong tot in de binnenstad van Rotterdam aanwezig en herkenbaar als identiteitsdrager is, zij het dat het laatste stuk in de binnenstad van Rotte beter kan. Maar daar wordt aan gewerkt. Toch zijn de ruimtelijke ontwerpers van het Landschapspark Lingezegen er in geslaagd om van de verschillende deelgebieden een min of samenhangend geheel te maken.

Rijdend en rondlopend krijg je een beeld van het Landschapspark. Krijg je bij dat beeld het gevoel dat het ook echt om een Landschapspark gaat? Dat is de hamvraag die wij ook ons stellen als het om het Landschapspark de Rotte gaat. Naast een ruimtelijk beeld gaat het dan ook om de sociale en culturele lading van dat beeld. Wij hebben de indruk dat die lading ook nog aan het Landschapspark Lingezegen grotendeels moet worden gegeven, m.a.w. ook daar is veel werk aan de winkel als het om de maatschappelijke programmering van het Park gaat. Wordt de Lingezegen een ruimtelijk fraai ingericht Landschapspark met uitsluitend een recreatieve functie of kan er meer, zoals het ervaren van diverse culturele belevenissen, die de identiteit van het Landschapspark verder kunnen versterken? Daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Wij willen dat met de ambities voor het Land van Chabot en de Rotte als culturele rivier uitdrukkelijk wel. We blijven de ontwikkelingen in het Landschapspark Lingezegen volgen en komen daar vast terug om ideeën over de maatschappelijke programmering uit te wisselen. Wordt vervolgd dus!