Veel energie bij conferentie Samen voor de Rotte

Vrijdagmiddag 30 juni organiseerde de Stichting Plezierrivier de Rotte de conferentie Samen voor de Rotte in samenwerking met Recreatieschap Rottemeren, die dit jaar haar vijftigjarig bestaan viert. Maatschappelijke organisaties, ondernemers, bewoners, het hoogheemraadschap en gemeenten uit het stroomgebied van de Rotte spraken elk een belofte uit om de Rotte verder te ontwikkelen tot een rivier waar bewoners met plezier recreëren, van de natuur genieten, prettig wonen en ondernemers hun boterham verdienen.

Filosoof en ecoloog Matthijs Schouten benadrukte het belang van natuur voor de gezondheid. Mensen voelen zich vitaler als ze in de natuur zijn geweest, hun hartslag en bloeddruk gaan omlaag. Daarom is het belangrijk om natuur in en nabij de stad te hebben. Daarom ook brak hij een lans om mensen met verschillende culturele achtergronden enthousiast te maken en uit te nodigen om te recreëren in de natuur.

Ook dit is de Rotte
Het riviertje de Rotte biedt water en groen in de stad en daarbuiten, in het Rottemerengebied. Vele aanwezigen waren het erover eens dat de rivier meer nog dan nu kan bijdragen aan een prettige en gezonde leefomgeving. Schapsbestuurder Rik van Woudenberg onthulde, samen met de eerste kinderburgemeester van de Rotte Jon Peeters, het gloednieuwe beeldmerk Ook dit is de Rotte, waarmee de rivier beter op de kaart gezet kan worden.

Beloftes
De aanwezigen deden op de conferentie ieder een belofte aan de Rotte. Van het ontwikkelen van gezamenlijke arrangementen langs de Rotte, het beter op de kaart zetten van het historisch verhaal van de Rotte tot de belofte om zich in te zetten voor een Rotte die schoon en veilig, duurzaam en gezond is. Eén ding was duidelijk: samen bereiken we meer. Iedereen zocht naar partners om hun belofte samen mee te realiseren en initiatieven aan elkaar te verbinden. En dat is gelukt. Dat belooft veel goeds voor de toekomst, waar kinderburgemeester van de Rotte Jon symbool voor stond.