Tweede Rotteconferentie

Stichting Plezierrivier de Rotte en Recreatieschap Rottemeren organiseren de tweede werkconferentie over de Rotte op vrijdag 30 juni. Het thema van de conferentie is ‘de belofte van de Rotte’. Centraal staat het bereiken van concrete resultaten, de uitvoering van de projecten en de opgave om dat met elkaar op duurzame wijze te doen. Wil je er bij zijn? Meld je dan aan!

 

Wat:
Tweede Rotteconferentie – De belofte van de Rotte

Datum:
Vrijdag 30 juni 2017

Tijd:             
Van 13.00 tot 18.30 uur

Locatie:
Aan de Rotte in Rotterdam

 

Geschiedenis

In het voorjaar van 2013 kwamen velen bij elkaar voor de eerste werkconferentie over de Rotte. Het was voor het eerst dat zo’n breed samengesteld gezelschap zich over de gehele Rotte, van bron tot dam, boog. De onderwerpen die tijdens deze conferentie werden besproken, resulteerden in een agenda.

Veel van de punten van die agenda zijn door gezamenlijke partijen opgepakt. Met het Ontwikkelingsperspectief draagt de stichting bij aan de verdere ontwikkeling van De Rotte. De Rotte is op een aantal bestuurlijke agenda’s terechtgekomen. Projecten zijn gestart, bijvoorbeeld vanuit de programma’s ‘De Rotte verdient het’ van het Recreatieschap Rottemeren en het programma Rivieroevers van de gemeente Rotterdam. Initiatieven van ondernemende mensen uit het stroomgebied zijn ontstaan.

Vooruit kijken

Maar het werk is nog lang niet klaar. Er is nog veel te doen. Tijd dus voor een volgende stap. Die zetten wij graag samen tijdens een tweede werkconferentie over ‘onze’ Rotte. Stond de eerste werkconferentie in het teken van bewustwording van het bestaan en de waarden van de Rotte, de tweede richt zich meer op het bereiken van concrete resultaten, de uitvoering van de projecten en de opgave om dat met elkaar op duurzame wijze te doen.

Programma (o.v.b.)

 • 13.00 – 14.30 uur:         Gebiedsexcursie
 • 14.30 – 17.00 uur:         Rotteconferentie – De belofte van de Rotte
  • 14.30 uur               Opening door Kinderburgemeester van de Rotte
  • 14.40 uur               Inspiratie door Matthijs Schouten, ecoloog en filosoof
  • 15.00 uur               Start Workshop
  • 15.45 uur               Pauze
  • 16.00 uur              Vervolg Workshop
  • 16.45 uur              Uitkomst/ resultaat
  • 17.00 uur              Afsluiting conferentie
 • 17.00 – 18.30 uur:        Borrel op de Rotte

Aan- en afmelden

Wil je aanwezig zijn bij de Rotteconferentie? Meld je dan aan via deze link
Aan- of afmelden kan tot maandag 22 mei 2017.