50 jaar Rottemeren

Van puinstort tot populair recreatiegebied ten noorden van Rotterdam

Recreatieschap Rottemeren bestaat op 12 januari 2017 vijftig jaar. Reden voor het recreatieschap hier het hele jaar 2017 aandacht aan te besteden met een feestprogramma en een prijsvraag.

De recreatiegebieden langs de Rotte zijn al vijftig jaar een populaire bestemming om de vrije tijd door te brengen in het groen. Wat ooit begon als puinstort van puin uit Rotterdamse oude wijken is nu een intensief gebruikt recreatiegebied waar kinderen leren fietsen, mensen ontspannen, sporters aan hun conditie werken en bootjesmensen heerlijk varen op de rivier de Rotte. Het idee bij de oprichting van het recreatieschap over recreatiebeleving dichtbij de stad voor de stedelijke bevolking, is nog steeds actueel. Misschien zelfs actueler dan ooit. De Rottemeren is hier uitstekend voor geschikt.

Prijsvraag “De Rotte daagt je uit”
Het recreatieschap trapt dit feestjaar af met een prijsvraag onder het motto “De Rotte daagt je uit”. Degene die het beste idee indient voor een evenement in het recreatiegebied ontvangt een bijdrage van €10.000 voor het uitvoeren van het evenement. Iedereen kan een plan aanleveren. Een jury kiest uit de inzendingen het beste plan voor een evenement. Op heerlijkbuiten.nl staat meer informatie en zijn de voorwaarden van de prijsvraag te vinden. Met de prijsvraag wil het schap aantrekkelijke activiteiten in het Rottemerengebied stimuleren.

Feestprogramma
Het feestprogramma bestaat verder uit een skatetocht langs de Rotte, de opening van het vaarnetwerk de Rotte en een openingsfeest voor het recreatiegebied Hennipgaarde. Ook een Rotteconferentie, georganiseerd door Stichting Plezierrivier De Rotte, staat op de rol. Met het feestprogramma laat het schap zien dat ze werkt aan een vitaal, attractief en eigentijds recreatiegebied Rottemeren. Op naar de volgende 50 jaar! Ruimte voor ondernemers en ondernemende mensen Het Recreatieschap Rottemeren is bij uitstek een gebied waar veel ruimte is voor ondernemers op het gebied van vrije tijd. Zij hebben de afgelopen jaren bewezen prima in te spelen op de behoefte aan vrijetijdsbesteding in het groen. Samenwerkingsverbanden zoals die met Natuur- en Vogelwacht Rotta de Rotte en Ondernemersvereniging De Rottemeren benadrukken de kracht van de Rottemeren als belangrijk recreatiegebied naast de stad